Apuwa Nganakaken Selametan Rebo Pungkasan?

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Jumat, 09 Februari 2024 06:56 WIB)
- LaporanSaben malem Rebo pungkasane ulan Sapar, taun sore tepak ana ring ulan September, hang kesuwur kelawan aran Rebo Wekasan utawa Rebo Pungkasan, wong-wong akeh hang nggelar selametan. Apuwa gok nganakaken selametan ring Rebo Pungkasan?
   Selametan wujude macem-macem. Ana hang adus-adusan ring segara kaya hang dilakoni wong-wong ring pesisir Bulusan, kidule Ketapang lan bengen ring Cacalan, Sukowidi. Ana pisan hang nggelar arak-arakan Ider Bumi kaya hang dilakoni warga dhukuh Talunjeruk, Glagah. Kabeh niyate dienggo ngadohaken belahi hang dipercaya ring dina iku diedhunaken atusan akehe.
   Masarakat KOPAT (Kampung Osing Pelestari Adat) dhukuh Talunjeruk, Glagah, magih ajeg ngelakoni adat Rebo Pungkasan iku.
   Wayah samar wulu mari magerib upacara adate diangkati, arak-arakan. Sesepuh kampung, ketua RW lan RT uga sesepuhe adat keliling kampung dhukuh Talunjeruk nggawa oncor lan sembur-sembur uyah ambi ring baleman ring saben umahe warga. Serta wis mari ider bumi keliling kampung aju selametan, wujude: Barikan.
   Uba rampene selametan: sega tumpeng serakat, sega tumpeng pecel iwake pethetheng pitik, segoma golong pitung kaput, jenang abang surune kudu godhonge gedhang raja akehe limang piring. Lan sisane uyah kang mari disembur-semburaken keliling Kampung diedumaken nyang warga sak kampung.
    Upacara adat iki dipercaya bisa nulak sengkala. Jare Kang Usik, salah sijine tokoh adat ring Talunjeruk, Sedekah bumi nulak sengkala balak lan belahi, supaya ilang sengkalane dongane sapu tulak balak jagad.
   "Alhadulillah warga KOPAT usume Korona taun 2019 sampik taun 2021 sing ana kang mati padha sehat kabeh," jare Kang Usik.
    Dene ring Bulusan, tepak Rebo Pungkasan, masarakat pesisir nduwe tradhisi selametan ring pinggir pesisir hang dikawiti kelawan kirim-kirim donga kanggo keluwarga nelayan hang uwis nyulungi mati. Ambi hang aran Larung Sesaji yaiku sedhekah segara.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor