Semua Artikel


Munsing, Tabuhan lan Basanan Using

Sabtu, 28 September 2019 18:40 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Munsing sakelerepan kaya arane iwak segara “mungsing”, naming iki dudu iwak segara iki arane tabuhan anyar teka desa Aliyan hang dipandhegani Moch. Pungki H...


Amuke Satriya Belambangan

Jumat, 27 September 2019 10:31 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Kelendi saktemene kadhung wong Banyuwangi nyeritakaken legenda Menak Jingga? Mesthine iki bisa dideleng nong pambuka BEC (Banyuwangi Etno Carnival) 2019 ring panggung e...


Nggawa Jogedan Gandrung ring Tengah Sawah

Kamis, 26 September 2019 10:26 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Gandrung iku kesenian asil olah dayane wong tani, malah dadi bagiyan teka upacara adat wong tani kanggo ngurmati Dewi Sri hang dianggep lambange Dewi Kesuburan. Naming noring mulur mekroke kesenian Gandrung mau, wis arang ditemoni lan ditanggap ring ...


Pasar Wit-Witan, Nguri-Nguri Olah-Olahan Jaman Bengen

Rabu, 25 September 2019 08:19 WIB (Wisata)
- Hasan Sentot

Manggon ring ngingsore wit-witan Dhusun Wonorekso, Desa Alasmalang, Kecamatan Singgojuruh, angger dina Minggu jam 06.00 isuk dianakaken Pasar Wit-Witan. Pasar iki mula akeh-akehe hang diedol panganan, utamane panganan jaman bengen. Kabeh olah-olahane...


Selamat Membaca belambangan.com

Sabtu, 21 September 2019 11:46 WIB (Dari Redaksi)
- Antariksawan Jusuf

Saya membuka lembaran-lembaran buku Kalangwan. Tidak seperti sub-judulnya yang “sastra jawa kuno selayang pandang” isi buku tersebut tidak selayang pandang karena bahasannya yang cukup mendalam dan komprehensif. Buku yang ditulis oleh ahl...


Kamus lan Pak Hasan Ali (Cara Using)

Sabtu, 21 September 2019 11:42 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Sedurunge nyusun kamus Bahasa Daerah Using-Indonesia, ruwahe Pak Hasan Ali tau ngerasa ana hang ilang. Tepak kecaruk kancane, sastrawan lan penganggit gendhing-gendhing Banyuwangi, ruwahe Pak Andang CY, iyane ngomong: "Enak Rika Ndang, dhung mat...


Kamus dan Pak Hasan Ali (versi Bahasa Indonesia)

Sabtu, 21 September 2019 11:26 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Sebelum menyusun kamus Bahasa Daerah Using-Indonesia, almarhum Pak Hasan Ali pernah galau seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Pada saat bertemu teman akrabnya sastrawan dan pengarang syair lagu-lagu Banyuwangi, almarhum Pak Andang CY, bel...