Semua Artikel


Mitos lan Wujude Barong Banyuwangi (Bagian-3. Tamat)

Rabu, 25 Desember 2019 20:17 WIB (Opini)
- Moh. Syaiful

Filosofine Barong Barong iku dudu kanggo nggambaraken menungsa, naming nggambaraken kewan utawa mahluk teka alam alus. Iki  dudu arep muja lan nyembah  bangsa alus, naming wong bengen rumangsa kadhung ring alam iki ana alam kasar uga an...


Mitos lan Wujude Barong Banyuwangi (Bagian-2) 2)

Selasa, 24 Desember 2019 18:36 WIB (Opini)
- Moh. Syaiful

Mitos Barong Sumur Ring jaman bengen, Barong hang paling kalok anane mesti bain barong Singojuruh lan Barong Sumur. Sampek-sampek ana gendhing hang aran “Gendhing Barong Sumur”. Gendhing hang milu ngedhekaken aran Barong teko desa Sumu...


Mitos lan Wujude Barong Banyuwangi (Bagian-1)

Senin, 23 Desember 2019 19:27 WIB (Opini)
- Moh. Syaiful

Durung jelas kapan kawitane kesenian Barong ring Banyuwangi. Dhung nurut Pak Pi’i no ring tulisane Hasan Basri kauwot ring Nggesahaken Seni lan Sastra Banyuwangi (2014), Pak Pi’i Merawat Barong Merawat Kemiren, dijelasaken dhung Pak Pi&rs...


Tabuhan Soren: Carane Lare Enom Singojuruh Ngenalaken Daerahe

Senin, 23 Desember 2019 11:40 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Lare-Lare enom Singojuruh, duwe cara dhewek kanggo ngeramekaken daerah lan nguri-uri Kesenian Daerah. Sakat 10 ulan kepungkur angger dina Sabtu Soren dianakan acara "Tabuhan Soren Mapag Serngenge", yaiku tabuhan Angklung lan jogedan manggon...


Bothok Simbukan lan Tempe Bosok

Sabtu, 21 Desember 2019 16:53 WIB (Kuliner)
- Moh. Syaiful

 (Olahane Mbok Komah) Hang aran simbukan lan tempe bosok, kanggone wong Banyuwangi nyatane bisa diolah dadi panganan hang enak. Simbukan hang kegolong ring wit-witan merambat ring tanduran, utawa pageran bisa dadi tanduran hang gawe sing enak...


Rancage 2019 lan Basa Using

Kamis, 19 Desember 2019 15:30 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Ring taun 2019 iki, Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan (SKB) milokaken petang karya kanggo Hadhiyah Sastra Rancage ring Bandung Jawa Barat. Petang karya iku: 1. Lancing Tanggung (kumpulan cerita cendhek anggitane Ahmad Muzakky) 2. Keblak-Kebla...


Jeru Jithoke

Rabu, 18 Desember 2019 17:26 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

Sapuwan, juragan pari hang uripe sing kurang  paran-paran lungguh ring pelataran mburi umahe. Disawangi rawatan pitike hang memengan golet pangan cucuk-cucuk sak nemune. Aja takon aran akehe pitike, sampik turu-turu ring empang wit-witan sak ube...


Kuluban Gundha lan Sambel Ucek, Enake Sampek 'Micek'.

Selasa, 17 Desember 2019 17:45 WIB (Kuliner)
- Hasan Sentot

Banyuwangi iku sakat bengen pancen wis anjrah dadi dhaerah tetanen, merga wilayahe akeh arupa sawah subur lan bisa ditanduri setaun ping telu. Malah bengen ana pari hang has Banyuwangi, arane Genjah Arum. Naming serta ana wabah wereng tahun 1970...