Semua Artikel


(Anang Ajin) Mulih Selawase

Sabtu, 11 Januari 2020 12:22 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Ring pucuke tilpun, seru ciute atine Mak Tik semasa rungu suwarane Adon ngewartakaken gok Anang warang sampek sing arep madhang. Merga sak warang-warange Anang, masiya sega sak puluk magih gelem dipangan. Golet tambane paceke pijet ning Mbah Jumanah,...


Rawon Alas Diwadhahi Ethuk, Nggarai Manthuk-Manthuk

Jumat, 10 Januari 2020 18:25 WIB (Kuliner)
- Hasan Sentot

Kanggo rika kabeh hang manggon sak ubenge Kecamatan Singojuruh, utawa hang nang kadohan ketepakan mulih nyang tanah kelairan, acak pas dina Minggu mampira nyang Pasar Wit-Witan, Dusun Wonorekso, Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh. Akeh wo...


Ilange Jogedan Sagah lan Melebune Kendhang Koplo (2)

Kamis, 09 Januari 2020 13:18 WIB (Opini)
- Hasan Sentot

Jogedan lanang has Banyuwangi, bisa dideleng ring solah bawane Badhut ring tabuhan Angklung Caruk. Badhut iku arane wong lanang hang njoged diiring tabuhan Angklung Caruk. Sak liyane sagah ulihe njoged, uga lemes lan luwes taping magih nduduhake...


Mbalekaken Jogedan Lawas Nyang Gandrung Enom (1)

Rabu, 08 Januari 2020 13:39 WIB (Opini)
- Hasan Sentot

Festival Gandrung Sewu hang wis anjrah nyang endi-endi, sampek tekan manca negara. Temekaken sing nambahi wong-wong utawa penari Gandrung Terop, paran maning penari Gandrung Sanggar,  gelem meruhi lan belajar jogedan Gandrung lawas hang wis dadi...


Andori, Nggawe Angklung Nerusaken Pegaweyane Kakik

Selasa, 07 Januari 2020 11:27 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Arane cekak, Andori (39 taun), tapi landung seru rekadayane hang wis moncer sampek tekan manca negara. Wong enom teka 2 anak warga Jambean, Glagah Banyuwangi iki, sak liyane panjak tabuhan Banyuwangi, uga bisa nggawe angklung, kendang lan p...


Si Buta Teka Belambangan

Senin, 06 Januari 2020 09:59 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Masyia sing katon utawa ana alangan penyawange, naming sing ngurangi tekad Nur Hadi Windoyo (38 taun) terus majokaken donya pendhidhikan, utamane kanggo dulur-dulur hang nandang hang sing katon penyawange. Akeh hang wis asil diukir ambi lakine I...


(Anang Ajin) Wurung Warang

Minggu, 05 Januari 2020 15:08 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Sakat sorene maning, cangkemisun kaya katon nyang jangan kelor, gerang teri diuled ambi sambel ucek. Pantese enak seger madhange tengah dina, bangete elom. Jangan kelore ana irisan bawang abange, ana bongkote sere digebuk. Gerang terine digoreng gari...


Mocoan Petang Macem Budaya, Kanggo Ngeraketaken Paseduluran

Sabtu, 04 Januari 2020 07:05 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Tradisi Mocoan sampek saiki hang magih urip ana ring Desan Kemiren lan dusun-dusune, kaya Mandaluka. Malah ana hang magih saiki tetep nulis, utawa nyalis Kitab Lontar Yusuf kanggo nyukupi pesenan. Wong-wong Banyuwangi umume kenal Mocoan Lontar Yusuf,...