Semua Artikel


Njejegaken Sejarahe Dhewek (2)

Senin, 25 November 2019 17:27 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Ater-ater Redaksi   Penulis buku sejarah Suluh Blambangan, Hidayat Aji Ramawidi, ngejak wong-wong hang duwe wigati nyang sejarah Blambangan, nulis sejarahe dhewek. Maksude kelendi? Tulisan iki bagiyan nomer loro lan pungkasan teka bagiyan ...


Njejegaken Sejarahe Dhewek (1)

Minggu, 24 November 2019 11:25 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Ater-ater Redaksi Penulis buku sejarah Suluh Blambangan 2, Hidayat Aji Ramawidi, ngejak uwong-uwong hang nduweni wigati ring sejarah Belambangan, ngati-ati tepak maca buku-buku sejarah hang ana, utamane hang dicathet wong Landa. Apuwa? Iki tuli...


Paes Karakter ring Damarwulan (2-tamat)

Sabtu, 23 November 2019 07:13 WIB (Opini)
- Moh. Syaiful

Penganggone Damarwulan  Penganggone Damarwulan iki digawe teka kain katun biyasah bain ring hiyasane digawe teka kain beludru cemeng terus dimonte ambi monte kelar-kelir. Kain hang emas/perada biyasahe nganggo kain teka Bali.  Ke...


Paes Karakter ring Damarwulan (1)

Kamis, 21 November 2019 17:03 WIB (Opini)
- Moh. Syaiful

Damarwulan iku salah sijine kesenian tradhisional ring Banyuwangi hang wujude arupa drama utawa teater. Damarwulan kadhung main biyasahe nganggo genjot lan kubung hang bisa dibukak tutup kaya dene kesenian Ludruk Jawatimuran. Pemaine diarani wayang h...


Diftong dan Serupa Diftong dalam Bahasa Using

Rabu, 20 November 2019 17:10 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Dalam bukunya Tata Bahasa Baku Bahasa Using, Hasan Ali  menyebutkan bahwa dalam Bahasa Using (paling tidak mulai tahun 1980an saat bahasa Using menjadi obyek penelitian Suparman Herusantosa untuk disertasinya di UI berjudul Bahasa Using di ...


Muludan, Sakat Pencakan Sampek Dhangdhutan (2-tamat)

Selasa, 19 November 2019 18:02 WIB (Opini)
- Moh. Syaiful

Ancak-ancakan Sakmarine serakalan diterusaken ambi walimahan, mangan ancak bareng ring masjid utawa langgar. Sedina sakdurunge masyarakat biyasahe wis nggawe ancak sulung. Ancak aju digawa nyang Masjid utawa langgar ring wayah dinane teka. Sakteru...


Muludan, Sakat Pencakan Sampek Dhangdutan (1)

Senin, 18 November 2019 16:46 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

Kadung wis melebu ulan Mulud ring penanggalan Jawa utawa ulan Rabi’ul Awal ring penanggalan Arab (Tahun Hijrah) masyarakat Banyuwangi pada kemerungsung anggone mapag ulan kang  diengeti iki. Ring ulan iki masyarakat Banyuwangi wis anjrah&n...


Serakalan, Maca Kitab Al-Barjanji ring Ulan Mulud

Minggu, 17 November 2019 05:02 WIB (Opini)
- Moh. Syaiful

Ulan Maulud (Mulud) salah sijine ulan hang dianti-anti kanggone wong Banyuwangi, sakliyane Ulan Syawal. Ulan kelairane Nabi Muhammad SAW iki pancen wis dadi ulan hang digedhe-gedhekaken tinimbang ulan-ulan liyane. Meh saben-saben desa utawa kampung-k...