Semua Artikel


Jangan Kates Ragi Kuning

Minggu, 06 Oktober 2019 15:58 WIB (Kuliner)
- Moh. Syaiful

(Olahane Mbok Komah) Kates anggone wong using wis kepara nyata bisa dadi panganan hang migunani. Sakat ngisore uwit hang aran  odod sampek ndhuwur godhong kabeh keneng dienggo. Paran maning hang aran uwohe. Uwohe kates hang wis mateng enak ra...


Nuntasaken Bab Dhemenan Liwat Gendhing

Sabtu, 05 Oktober 2019 19:44 WIB (Opini)
- Hasan Sentot

Gendhing-gendhing Using hang ngangkat tema kasmaran, dhemenan antarane lanang wadon, duduk terima hang nggambaraken pedhote bakalan, ditinggal rabi dhemenane, aju uripe keloro-loro. Pengarang jaman bengen ring pungkase  gending anggitane, mesti ...


Sega Liwet

Kamis, 03 Oktober 2019 10:28 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Atun buru bain mari naker beras teka pendaringan. Dicidhuk, ana kira-kira rong bencurung. Dipucusi, arep ngeliwet. Unine Atun gendhingan ngancani abane jangkrik hang mula nengeri gok wis bengi. Tangane hang tengen nyekel kuping pancine, hang kiwa ...


Ular-ular

Rabu, 02 Oktober 2019 08:27 WIB (Sastra)
- Nanang Yuswantoro Zuniar

Mula wis dadi ipat-ipat Ular-ulare wong tuwek kudu dirumat Dadi penggedhe sing ulih sambat Wani mesakat amrih tentreme rakyat Kekarepane rakyat ditandangi aja mung diambat Ngedu rembug kelawan siji mupakat Dadiya tamba aja nggawe borok Amrih...


Munsing, Tabuhan lan Basanan Using

Sabtu, 28 September 2019 18:40 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Munsing sakelerepan kaya arane iwak segara “mungsing”, naming iki dudu iwak segara iki arane tabuhan anyar teka desa Aliyan hang dipandhegani Moch. Pungki H...


Amuke Satriya Belambangan

Jumat, 27 September 2019 10:31 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Kelendi saktemene kadhung wong Banyuwangi nyeritakaken legenda Menak Jingga? Mesthine iki bisa dideleng nong pambuka BEC (Banyuwangi Etno Carnival) 2019 ring panggung e...


Nggawa Jogedan Gandrung ring Tengah Sawah

Kamis, 26 September 2019 10:26 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Gandrung iku kesenian asil olah dayane wong tani, malah dadi bagiyan teka upacara adat wong tani kanggo ngurmati Dewi Sri hang dianggep lambange Dewi Kesuburan. Naming noring mulur mekroke kesenian Gandrung mau, wis arang ditemoni lan ditanggap ring ...


Pasar Wit-Witan, Nguri-Nguri Olah-Olahan Jaman Bengen

Rabu, 25 September 2019 08:19 WIB (Wisata)
- Hasan Sentot

Manggon ring ngingsore wit-witan Dhusun Wonorekso, Desa Alasmalang, Kecamatan Singgojuruh, angger dina Minggu jam 06.00 isuk dianakaken Pasar Wit-Witan. Pasar iki mula akeh-akehe hang diedol panganan, utamane panganan jaman bengen. Kabeh olah-olahane...