Homonim Ring Basa Using lan Indonesia (2)

Rabu, 23 Desember 2020 07:33 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Satria Pujangga

Akeh homonim (ucap-ucap hang padha, kadhung padha suwarane arane homofon, kadhung tulisane homograf) ring basa Using lan Indonesia. Sabene wis tau ditulis tuladhane paran bain, iki ditambahi maning conto liyane. 1.   Colok Ind...


Paran, Teka Endi Sangkanparane?

Senin, 30 November 2020 09:06 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Tepak ruwahe pak Hasan Ali, ketua Dewan Kesenian Blambangan taun 1978-1998, milu Kongres Basa Jawa hang kepindho ring Batu Malang taun 1996, iyane nyebutaken sak ukara, hang kadhung wong Jawa bisa ngerti, iyane arep ngakoni gok basa Using iku dialek ...


Homonim Ring Basa Using lan Indonesia

Selasa, 24 November 2020 06:56 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Satria Pujangga

Homonim iku ucap-ucap hang nduweni arti hang bida naming lapal lan ejaane padha. Kadhung lapale padha iku diarani homofon. Naming kadhung hang padha iku ejaane diarani homograf. Contone kaya ring ngisor iki: 1.      &...


Diftong lan Diftong Apen-Apen ring Basa Using

Kamis, 05 November 2020 08:52 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Ring bukune Tata Bahasa Baku Bahasa Using, Hasan Ali nyebutaken gok ring Basa Using (sak using-usinge sakat taun 1980an tepak Basa Using dadi obyek penelitiane Suparman Herusantosa hang disertasine ring Universitas Indonesia nduweni judhul Bahasa Usi...


Ucap Silihan Basa Arab ring Basa Using

Kamis, 16 Juli 2020 09:09 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Wis hing ngagetaken gok basa Arab dadi salah siji donor ucap-ucap hang akeh disilih ring basa Using. Mergane paran? Sak liyane akeh dienggo ring sak ubenge tata cara ibadah sedina-dina wong Islam, aksara arab disilih ring basa Jawa bengen, arupa basa...


Basa Arab ring Basa Using

Selasa, 19 Mei 2020 09:16 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Wis hing ngagetaken gok basa Arab dadi salah siji donor ucap-ucap hang akeh disilih ring basa Using. Mergane paran? Sak liyane akeh dienggo ring sak ubenge tata cara ibadah sedina-dina wong Islam, aksara arab ya disilih ring basa Jawa kuna bengen, ar...


Ucap Silihan ring Basa Using

Kamis, 07 Mei 2020 10:40 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Bener tah, ucap-ucap ring basa Using, ana hang nyilih teka bahasa Inggris, kayata: nagud (teka, no good), utawa sulung (so long), adres (address), papir (paper) utawa desa Kelir (color)? Istilah silihan kadhung ring basa, iki maksude ucap-uca...


Basa Using Uwah utawa Dieleg Jaman

Jumat, 29 November 2019 17:44 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Alat musik hang wujude wesi segitiga hang dicekel ring pengudang gandrung iku arane keluncing. Ana hang nyebut triangle (iki dudu basa Using naming basa Inggris). Kira-kira satus taun kepungkur, alat iku arane keloneng. Wis anjerah, basa iku uwah sa...