Kelendi Nulise Hang Bener /biyasahe/ Tah /biyasane/?

Rabu, 08 September 2021 08:12 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Kadhang tepak nulis, kene iki kerep nemoni lan kesandhung ucap-ucap hang suwi-suwi dadi pikiran. Merga basa tulis iku ana aturane hing bisa sak karepe dhewek. Paran maning kaya basa Using hang aturan bakune buru dietokaken taun 2002 bareng ambi terbi...


Kata Ganti Orang ring Basa Using

Kamis, 22 April 2021 11:19 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Kata ganti orang (pronomina personalia) ngganteni aran wong, pribadi, utawa wong hang ngomong. Setemene paran bain hang dienggo ring basa Using?    Dhasare, kata ganti orang ana enem macem: 1. Orang pertama tunggal 2. Orang pertama jamak...


Basa Using Tulis Kanggo Nambahi Ucap

Rabu, 14 April 2021 08:50 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Tautah rika nulis nganggo basa Using? Utawa ngalihbasa teka basa Indonesia utawa basa liyane nong basa Using? Kadhung durung tau, gancang cacaken. Ana pirang ucap-ucap hang sing bisa dialihbasa nong basa Using? Ya iku salah siji kahanan hang diadhep...


Ucap Hang Durung Kecathet Ring Kamus

Selasa, 12 Januari 2021 09:50 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Satria Pujangga

Kamus Bahasa Daerah Using-Indonesia hang dianggit nyang ruwahe Pak Hasan Ali wis diterbitaken sakat tahun 2002. Seperene durung ana revisi hang nambahi ucap-ucap hang durung melebu nyang kamus iku. Kamus hang akehe 473 halaman iku nyathet kira-kira 2...


Homonim Ring Basa Using lan Indonesia (2)

Rabu, 23 Desember 2020 07:33 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Satria Pujangga

Akeh homonim (ucap-ucap hang padha, kadhung padha suwarane arane homofon, kadhung tulisane homograf) ring basa Using lan Indonesia. Sabene wis tau ditulis tuladhane paran bain, iki ditambahi maning conto liyane. 1.   Colok Ind...


Paran, Teka Endi Sangkanparane?

Senin, 30 November 2020 09:06 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Tepak ruwahe pak Hasan Ali, ketua Dewan Kesenian Blambangan taun 1978-1998, milu Kongres Basa Jawa hang kepindho ring Batu Malang taun 1996, iyane nyebutaken sak ukara, hang kadhung wong Jawa bisa ngerti, iyane arep ngakoni gok basa Using iku dialek ...


Homonim Ring Basa Using lan Indonesia

Selasa, 24 November 2020 06:56 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Satria Pujangga

Homonim iku ucap-ucap hang nduweni arti hang bida naming lapal lan ejaane padha. Kadhung lapale padha iku diarani homofon. Naming kadhung hang padha iku ejaane diarani homograf. Contone kaya ring ngisor iki: 1.      &...


Diftong lan Diftong Apen-Apen ring Basa Using

Kamis, 05 November 2020 08:52 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Ring bukune Tata Bahasa Baku Bahasa Using, Hasan Ali nyebutaken gok ring Basa Using (sak using-usinge sakat taun 1980an tepak Basa Using dadi obyek penelitiane Suparman Herusantosa hang disertasine ring Universitas Indonesia nduweni judhul Bahasa Usi...