Eseng-Eseng Genjer

Sabtu, 06 Agustus 2022 09:48 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Bangete buru mari usum tandur, paceke akeh perujukan urip ring antarane uwite pari hang durung sampek melecuti kaya tah wewehan, apon-apon, jawen, suket grinting, gundha, semanggi lan genjer. Kanggone wong tani, perujukan suket iki mau kudu agage diw...


Es Pisang Ijo Pak Brengos

Sabtu, 23 Juli 2022 08:30 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Kadhung maca ring Google Wikipedia, jare Es Pisang Ijo asale teka Sulawesi Selatan utamane ring Makassar, suku Bugis kana. Taping sing kaget umpama rika nemoni es iki ring dhaerah endi bain. Teka arane bain wis katon, dak es iki nganggo gedhang. A...


Rujak Bangkok Mbok Ucik

Sabtu, 02 Juli 2022 06:33 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Sing kaya ring Banyuwangi, rujak akeh maceme Durung rasane buru arane, nganeh-anehi Kadhung rika niliki, hang endhul rasane Laliya nyang hang dodol, aja lali nyang rujake   Mula bener guplikan gendhing ring dhuwur iku. Maceme ruja...


Dulure Gedhang Goreng

Sabtu, 28 Mei 2022 09:50 WIB (Kuliner)
- Muhamad Novi Yusuf

Sapa hang sing weruh nyang aran jajan gedhang goreng? Nong endi bain mesthi ana wujude jajanan iki, embuh nong wong dodolan gorengan, dodolan nong kampungan, ana hang olah tepak ana selametan. Paran maning kabeh uwong mesthine bisa nggawe, ...


Jongkong, Wenjong!

Sabtu, 21 Mei 2022 07:46 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Siji engkas, panganan ring Banyuwangi, aran Jongkong. Jajan teka gelepung beras iki gampang ngolahe. Padha kaya nggawe adonane sumping utawa thuyul hang wis tau ditulis resepe lawas sakdurunge iki. Bidhane, jongkong disumba nganggo peresan godhong su...


Lonthong Lebaran

Sabtu, 07 Mei 2022 07:38 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Lebaran mula has ambi anane kupat. Paceke kadhung olah kupat, sing lali gandhengane yaiku lepet. Jare kupat lepet makili menungsa hang tepak Idul Fitri balik suci maning. Kupat padha kaya ngaku lepat (ngaku salah) mangka padha njaluk sepura nyang dul...


Kelemben Gula Aren (Bolu Kuwuk) Mbok Juwanah

Sabtu, 23 April 2022 10:01 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Puwasa wis kelakon ulih selikur dina. Temune sedhilut engkas awak dhewek nak mapag tekane ulan Syawal, alias lebaran. Kelendi dulur-dulur, toplese wis pating ebek isine tah? Utawa magih kothong? Wis anjerah lan mula ana perintahe dak nyenengaken d...


Es Pingu lan Kolak Pelangi ala Mbok Gendisss

Sabtu, 16 April 2022 08:27 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Mbok Gendisss duwene Mila Dwi Wulandari iki, wis ana lan resmi arane sakat taun 2015. Mula sakat magih sekolah ring SMKN 1 Banyuwangi (2010-2013), Mila—celukane—angger megiyet lan tangane mula kreatip. Kala semana kerep gawe bros tek...