Sumping, Mangan Siji Arep Maning!

Sabtu, 12 Maret 2022 09:39 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Salah sijine jajan ulihe berkatan ring wong iwuh yaiku sumping. Embuh iku iwuh nyunati, ngawinaken, selametan paran bain, jajan iki mesti ana ngancani jajan bungkus godhongan liyane kaya tah lemper, awug, bugis lan sakpiturute. Kanggone wong Jawa kul...


Ngilur Ndeleng Locok Uni

Sabtu, 19 Februari 2022 10:52 WIB (Kuliner)
- Muhamad Novi Yusuf

Cilikanisun bengen nong dhaerah Wadung utawa aran Desane Tulungrejo, aju tepak wis bisa memengan utawa ngarepaken sekolah TK isun manggon ring Desa Benelanlor. Ring kana isun suwe-suwene kenal nyang tingkah polah memenganane lalare Using la...


Janganan Bali Ontong

Sabtu, 12 Februari 2022 07:15 WIB (Kuliner)
- Hani Z. Noor

Ring Banyuwangi dhung mangan Lonthong Pecel kayane paling windhul apan ditambahi Janganan Bali Ontong iki. Ketepakan ulih ontong ring pasar, nak nyobak ngedum resepe ring kene. Bahan hang dibutuhaken: 1 ontong wutuh hang wis kari putihe, hang ena...


Warung Ngelayani Dhewek Ring Terminal Karangente

Sabtu, 29 Januari 2022 12:15 WIB (Kuliner)
- Antariksawan Jusuf

Warung hang pelanggane bisa njuwut-juwut dhewek sak dhemene pelanggan ana ring Terminal Karangente, warung no. 10.     Bu Khotijah, hang duwe warung cerita gok iyane ulih warisan warung teka ibuke yaiku Bu Sukur hang wis puluhan taun ...


Iwak Bakar, Oseng Kangkung nong Rumah Makan Kepiting

Sabtu, 18 Desember 2021 12:41 WIB (Kuliner)
- Muhamad Novi Yusuf

Kedadeyane tepak isun ambi kancanisun Rijal enak becik-becik nong panti asuhan Budi Mulya Pakis Banyuwangi kerana mula isun lan iyane dijak milu pengabdian masyarakat miloni kegiyatane dhosen. Serta wis ngarepaken mulih merga tand...


Kapan Kecaruk Nong Samar Wulu?

Sabtu, 04 Desember 2021 08:22 WIB (Kuliner)
- Antariksawan Jusuf

Aran Samar Wulu kanggone wong Banyuwangi iku nduwe arti hang rada medeni. Wayah surup, pindhahe wektu padhang nang wektu peteng, raina nang dalu, wayahe sikile mahluk hang uripe ring peteng-petengan njangkah metu. Sak bagiyan wong malah percaya wayah...


Paglak Petung, Mangan ring Ndhuwur Kedhokan

Sabtu, 20 November 2021 09:18 WIB (Kuliner)
- Antariksawan Jusuf

Kadhung kepingin madhang ring tengah kedhokan, bener-bener ring ndhuwur kedhokan, wit pari nong ngingsor meja, lesehan, menu tradhisional wader utawa welut tah iwak tambra, teka kadohan pemandhangan trap-trapan sawah, sing ana maning liyane kejaba ri...


Ayam Betutu Mbak Timah, Olahan Bali Rasa Jawa

Sabtu, 06 November 2021 07:53 WIB (Kuliner)
- Antariksawan Jusuf

Panganan Ayam Betutu mula olahan has Gilimanuk hang kawitane digawa ring Men Tempeh wong asal Gianyar Bali. Merga panggonane hang parek, panganan iku digawa ring Klatak, sak kiwa tengene Hotel Ilira. Kadhung teka kutha Banyuwangi sedurunge Hotel Ilir...