Perupa Banyuwangi Butuh Gedhung Hang Pantes Dienggo Pameran

Sabtu, 26 Oktober 2019 04:45 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Seniman lukis, pematung lan liyane, butuh anane panggonan utawa gedhung hang pantes (representatif) kanggo pameran. Sampai saiki, pameran lukisan kanggo mengeti Dina Dadine Banyuwangi, dianakaken ring Gedung Wanita. Siji-sijine panggonan&nb...


Upacara Adat Pethik Pari

Kamis, 24 Oktober 2019 09:48 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Wilayah Banyuwangi pancen kesuwur dadi dhaerah pertanian, ambi asile uga dikenal sampek njaba negara. Wayah jaman Presiden Soekarno, beras Banyuwangi tau dikirim kanggo mbantu kelaparan ring Nepal. Sak liyane asil lan kesuburan, tradisi hang ngelingk...


Festival Gendhing Using Disenengi Lare Milenial

Rabu, 23 Oktober 2019 11:13 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Sakat taun 2017, Radio Suara Blambangan FM (Bengen RKP-Red) mulai ngawiti nganakaken Festival Gendhing Using. Karepe kanggo nguri-nguri gendhing Using lan Basa Using iku dhewek, merga gendhing hang difestivalaken liwat pilihan ((kurasi) teka budayawa...


Supercar Mampir nong Banyuwangi

Jumat, 18 Oktober 2019 09:59 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Dina iki ring tanggal 17 Oktober Banyuwangi ketekan dayoh teka dulur-dulur hang nggawa montor-montor Supercar. Dulur-dulur hang kumpul ana ring Supercar “Brotherhood C...


Pasar Latar Desa Aliyan

Sabtu, 12 Oktober 2019 08:14 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

            Saiki angger dina Sabtu ring pelataran desa Aliyan dianakaken Pasar Latar. Ring Pasar Latar iki sembarang kalir panganan desa Aliyan digelar ring kana. Ana panganan hang arupa jaj...


Munsing, Tabuhan lan Basanan Using

Sabtu, 28 September 2019 18:40 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Munsing sakelerepan kaya arane iwak segara “mungsing”, naming iki dudu iwak segara iki arane tabuhan anyar teka desa Aliyan hang dipandhegani Moch. Pungki H...


Amuke Satriya Belambangan

Jumat, 27 September 2019 10:31 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Kelendi saktemene kadhung wong Banyuwangi nyeritakaken legenda Menak Jingga? Mesthine iki bisa dideleng nong pambuka BEC (Banyuwangi Etno Carnival) 2019 ring panggung e...


Nggawa Jogedan Gandrung ring Tengah Sawah

Kamis, 26 September 2019 10:26 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Gandrung iku kesenian asil olah dayane wong tani, malah dadi bagiyan teka upacara adat wong tani kanggo ngurmati Dewi Sri hang dianggep lambange Dewi Kesuburan. Naming noring mulur mekroke kesenian Gandrung mau, wis arang ditemoni lan ditanggap ring ...