Pasar Latar Desa Aliyan

Sabtu, 12 Oktober 2019 08:14 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

            Saiki angger dina Sabtu ring pelataran desa Aliyan dianakaken Pasar Latar. Ring Pasar Latar iki sembarang kalir panganan desa Aliyan digelar ring kana. Ana panganan hang arupa jaj...


Munsing, Tabuhan lan Basanan Using

Sabtu, 28 September 2019 18:40 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Munsing sakelerepan kaya arane iwak segara “mungsing”, naming iki dudu iwak segara iki arane tabuhan anyar teka desa Aliyan hang dipandhegani Moch. Pungki H...


Amuke Satriya Belambangan

Jumat, 27 September 2019 10:31 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Kelendi saktemene kadhung wong Banyuwangi nyeritakaken legenda Menak Jingga? Mesthine iki bisa dideleng nong pambuka BEC (Banyuwangi Etno Carnival) 2019 ring panggung e...


Nggawa Jogedan Gandrung ring Tengah Sawah

Kamis, 26 September 2019 10:26 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Gandrung iku kesenian asil olah dayane wong tani, malah dadi bagiyan teka upacara adat wong tani kanggo ngurmati Dewi Sri hang dianggep lambange Dewi Kesuburan. Naming noring mulur mekroke kesenian Gandrung mau, wis arang ditemoni lan ditanggap ring ...