Kampung Tahu Dusun Timurejo Desa Gitik

Senin, 04 November 2019 16:09 WIB (Laporan)
- Satria Pujangga

Kanggo ndukung program-program wisata Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi nganakaken maneka rupa Acara Festival. Salah sijine yaiku Festival Kuliner Banyuwangi. Emeh angger-angger desa ring paling wetan telatah Jawa nduweni acara kanggo ngena...


Gandrung Seni lan Picis, Saiki lan Bengen

Jumat, 01 November 2019 18:09 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Ketemune Gandrung lawas hang kejuluk Maestro Gandrung, Temu Misti ambi Gandrung lawas Poniti, Teka Tegalmojo, Kemiri Singojuruh. kaya ketemune adhik lan embok. Maklum bain, Temu bengen kawitan belajar Gandrung ya nang Poniti. Malah Temu jare Pon...


Mula Kawitane Kesenian Pacul Gowang

Selasa, 29 Oktober 2019 13:42 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Mula kawitane Kesenian Pacul Gowang iku teka tradhisi Macaan, Jawa Macapat, Medura Mamacah. Saktemene “Macapat” noring sastra Jawa iku salah sijine wujud tembang hang angger sak bait isine diarani “gatra”. Noring ‘g...


Perupa Banyuwangi Butuh Gedhung Hang Pantes Dienggo Pameran

Sabtu, 26 Oktober 2019 04:45 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Seniman lukis, pematung lan liyane, butuh anane panggonan utawa gedhung hang pantes (representatif) kanggo pameran. Sampai saiki, pameran lukisan kanggo mengeti Dina Dadine Banyuwangi, dianakaken ring Gedung Wanita. Siji-sijine panggonan&nb...


Upacara Adat Pethik Pari

Kamis, 24 Oktober 2019 09:48 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Wilayah Banyuwangi pancen kesuwur dadi dhaerah pertanian, ambi asile uga dikenal sampek njaba negara. Wayah jaman Presiden Soekarno, beras Banyuwangi tau dikirim kanggo mbantu kelaparan ring Nepal. Sak liyane asil lan kesuburan, tradisi hang ngelingk...


Festival Gendhing Using Disenengi Lare Milenial

Rabu, 23 Oktober 2019 11:13 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Sakat taun 2017, Radio Suara Blambangan FM (Bengen RKP-Red) mulai ngawiti nganakaken Festival Gendhing Using. Karepe kanggo nguri-nguri gendhing Using lan Basa Using iku dhewek, merga gendhing hang difestivalaken liwat pilihan ((kurasi) teka budayawa...


Supercar Mampir nong Banyuwangi

Jumat, 18 Oktober 2019 09:59 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

              Dina iki ring tanggal 17 Oktober Banyuwangi ketekan dayoh teka dulur-dulur hang nggawa montor-montor Supercar. Dulur-dulur hang kumpul ana ring Supercar “Brotherhood C...


Pasar Latar Desa Aliyan

Sabtu, 12 Oktober 2019 08:14 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

            Saiki angger dina Sabtu ring pelataran desa Aliyan dianakaken Pasar Latar. Ring Pasar Latar iki sembarang kalir panganan desa Aliyan digelar ring kana. Ana panganan hang arupa jaj...