Tetanen Pari Cara Wong Using (Bagian 2 teka 3)

Kamis, 22 Februari 2024 08:25 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Tetanen Cara Wong Using (Bagiyan 2 teka 3) Wis umum kebutuhan menungsa iku akeh maceme. Kebutuhan iku sakat teka sandhang, pangan, papan lan kebutuhan liyane. Mungguhe wong urip, kebutuhan hang pasti iku salah sijine yaiku pangan. Ring Indonesia, ...


Tetanen Pari Cara Wong Using (Bagiyan 1 teka 3)

Rabu, 21 Februari 2024 06:51 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Tetanen Pari Cara Wong Using (1 teka 3) Wis umum kebutuhan menungsa iku akeh maceme. Kebutuhan iku sakat teka sandhang, pangan, papan lan kebutuhan liyane. Mungguha wong urip, kebutuhan hang pasthi iku salah sijine yaiku pangan. Ring Indonesia, pa...


Cathethan Juri Cerita Cendhek ring Lomba Kreativitas Siswa 2024

Selasa, 20 Februari 2024 09:47 WIB (Laporan)
- Nur Holipah

Lomba Kreativitas Siswa lan Guru wis dianakaken sore, Senin 19 Februari 2024, manggon ring SDN Kepatihan Jalan Veteran Nomer 7-9 Banyuwangi (elore Taman Belambangan). Salah sijine bidang lomba hang dianakaken yaiku nulis cerita cendhek basa Usin...


Lindhu lan Niteni Tandha-Tandha Alam

Senin, 19 Februari 2024 07:21 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Wong bengen nduwe cara dhewek dienggo maca lan niteni tandha-tandha alam, kaya lindhu, hang nggoyang bumi Belambangan dina Sabtu 17 Pebruari tengah dalu.    Lindhu hang gedhene 4.1 diukur nganggo Skala Richter, pusat lindhune ana ring 8.38...


Ujian Tari Sanggar Sekar Tanjung Semalang hang Kawitan

Kamis, 15 Februari 2024 07:42 WIB (Laporan)
- Moch Anil Syidqi

Sanggar Seni Sekar Tanjung hang manggon ana ring Dusun Krajan, Desa Alasmalang, Kec. Singojuruh, Banyuwangi nggelar Uji Kompetensi Tari ring dina Sabtu bengi, 10 Pebuari 2024 kepungkur. Kegiyatan iku kanggo ngembangaken bakat-minat lan kreatipitas la...


Gendhing Anyar Basa Using Kanggo Lalare: Layangan

Selasa, 13 Februari 2024 08:26 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan (SKB) meleciraken siji maning gendhing basa Using kanggo lalare Banyuwangi: Layangan.    Gendhing hang nomer enem sakwise gendhing liyane yaiku Enake, Sekolah, Pari, Woh-wohan, Ajar Ngitung, gendhing La...


Apuwa Nganakaken Selametan Rebo Pungkasan?

Jumat, 09 Februari 2024 06:56 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Saben malem Rebo pungkasane ulan Sapar, taun sore tepak ana ring ulan September, hang kesuwur kelawan aran Rebo Wekasan utawa Rebo Pungkasan, wong-wong akeh hang nggelar selametan. Apuwa gok nganakaken selametan ring Rebo Pungkasan?    Sel...


TV Bain Nyuguhaken Gendhing Using Kanggo Lare-lare

Jumat, 02 Februari 2024 06:58 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan (SKB) ring bungase ulan Januari 2024, meleciraken channel youtube, TV Bain, hang isine gendhing-gendhing kanggo lalare Banyuwangi.    Berangkat teka rasa priatin nang kahanan gendhing-gendhing kanggo la...