Mantera Using

Senin, 26 Juni 2023 09:09 WIB (Opini)
- Anang Eko Saputro

    Mantera iku bisa diarani donga nyang Gusti Pengeran, wujud tandha bekti lan wadul nyang Pengeran kadhung awake dhewek ngelakoni kesusahan ring alam donya. Mantera uga kanggo nyambung hubungane awake dhewek ambi para le...


Banyuwangi, Gemelare Tamansari Nusantara

Senin, 19 Juni 2023 08:15 WIB (Opini)
- Anang Eko Saputro

"He...Belambangan, He...Belambangan Gumelare Tamansari Nusantara...."    Gendhing ring ndhuwur iku salah sijine lirike gendhing Umbul-Umbul Belambangan hang dianggit ring ruwahe Pak Andang CY. Gendhing iku uga digandh...


Breg-Bregan Utawa Pal-Palan (Sengidanan)

Sabtu, 03 Juni 2023 08:51 WIB (Opini)
- Muhamad Novi Yusuf

Breg-bregan utawa sengidan-sengidanan yaiku menganane lalare cilik biyasahe dilakoni wayah dalu. Aran breg-bregan dijuwut teka ucak tepak nyekel panggonane hang dadi (pal). Menganan iki carane mung pinter-pinteran sengidan uga kelendi carane bisa nge...


(Sing) Perlune Lomba Celathu

Rabu, 31 Mei 2023 09:31 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Ibarate wong melaku, Isun kaya kesandhung tepak ana hang ngirim postere Lomba Celathu hang dianakaken kanggo Festival Purbakala ring kantor Disbudpar tanggal 13 Juni engko. Mula Celathu iku, dhemen tah sing, kudu diakoni gok iku bagiyan teka masar...


Wong Using ring Tilas Wilayah Keraton Belambangan

Rabu, 17 Mei 2023 08:20 WIB (Opini)
- Moch Anil Syidqi

Pantese akeh uwong wis padha weruh kelawan riwayate Keraton Belambangan. Mula sedurunge diuwah dadi wujud kabupaten kayadene saiki, wilayah Banyuwangi iki kelebu ring kuwasane Keraton Belambangan. Wilayahe, miturut akeh sumber, nora mung Banyuwangi t...


Politik Kupat lan Lepet

Jumat, 12 Mei 2023 07:51 WIB (Opini)
- Moch Anil Syidqi

Sakat ngarepaken lebaran sampek wis liwat lebaran kayadene saiki, penulis ngemataken sosial media gok saya merana saya merene.  Kebek uwong hang padu kerana beda perkara hang didhemeni. Akeh uwong hang tukar lan elek-elekan kerana perkara sep...


Casting lan Akting ring Pilcaleg lan Pelem

Senin, 01 Mei 2023 09:03 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Ater-ater: Ruwahe Wak Hasnan Singodimayan tau nulis artikel nganggo basa Indonesia hang dikirim nong redhaksi bab kahanan ring negara iki kadhung tepak ngarepaken pemilu. Casting lan Acting ring Pilcaleg lan Pelem Ditulis ring Hasnan Singodimaya...


Gurit Mangir

Kamis, 27 April 2023 09:10 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

GURIT MANGIR Nanang Yuswantoro Aja pati gurit mangir Yara kendhange ditabuh kang kiwa Aja pati nuruti pikir Yara wis gudhane wong ana ring ndonya Isuk isuk aja megawe Ngombe kopi yara sapa kang ngeladeni Mbisuk-mbisu...