Basa Indramayu lan Basa Using

Kamis, 10 September 2020 06:34 WIB (Resensi)
- Antariksawan Jusuf

Kadhung ndeleng adohe nganggo ukuran wilayah geografi lan basane, Indramayu ana ring Jawa Barat lan Banyuwangi ana ring pucuk wetan Jawa Timur, artine diselat sak propinsi  lan sak pirang-pirang wilayah basa: Medura, Jawa dialek Surabaya, M...