(Cerita Cendhek) Salah Donga

Minggu, 22 Maret 2020 09:31 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Kelas XII AK2. Tegese kelas 3 jurusan Akuntansi. Kelas hang mula nana lanange. Kemeriyek isine mung terembini. Sekelas kabehe ana telulikur—lare wadon. Ana enak lan sing enake nduweni kelas hang isine wadon kabeh. Kadhung pas mari pelajaran ...


(Cerita Cendhek) Seblakan

Minggu, 15 Maret 2020 06:04 WIB (Sastra)
- Asri Rindang

"Ayo hang gancang!" Suwarane Ibah ngabani Warti "Sulung, aja kesusu..." Semaure Warti ambi rada nyincing bonele mane rada gancang melakune.  Sandal jepit kang wis dikemiteni iku rasane kaya ngganjel sikile ,taping ...


(Cerita Cendhek) Mung Ruwahe

Minggu, 08 Maret 2020 18:51 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Langite kaya milu mbelimbing bumi. Susah. Langite kingslep. Wangune wis arep kemulan. Wis arepe pamitan teka donya. Boyoke Man Bakir sing patiya cemeng gemilap keterak sunare serngenge. Merga sedhela maning, wujude hang bunder apik sing kira engkres ...


(Cerita Cendhek) Dijaluk

Minggu, 01 Maret 2020 08:16 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Kadhung rika saiki umure wis puluhan tahun, paran hang magih jangget ring pikiran, kala rika magih umur enem, pitu, utawa wolung taun? Umur semunu ring pikiran sing adoh-adoh teka memengan, sewo ambi kanca, yara? Bengen magih cilikanisun, isun ker...


Jukung

Minggu, 09 Februari 2020 06:49 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Dina Minggu iki, wong umah arep singkrih. Nubengi wis rembugan. Emak hang ngerijigi jerumah. Isun ambi Mbok Ain rijig-rijig nung njaba. Apak hang rabas-rabas dheket wétan umah, ditulungi Dhik Agil. Nung njerumah emak ngerijigi badhang, kusu...


Beruwat

Minggu, 02 Februari 2020 09:36 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

BERUWAT Kadhung wis ilang buru kerasa Magih disandhing disiya-siya Kerana kepincut arume kembang liya Wangine guling peturone sing tau disaba Dhuh percuma, pungkasane saiki sira getun Peturonira mung kari kain katun Guling hang biyasah sem...


(Anang Ajin) Mulih Selawase

Sabtu, 11 Januari 2020 12:22 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Ring pucuke tilpun, seru ciute atine Mak Tik semasa rungu suwarane Adon ngewartakaken gok Anang warang sampek sing arep madhang. Merga sak warang-warange Anang, masiya sega sak puluk magih gelem dipangan. Golet tambane paceke pijet ning Mbah Jumanah,...


(Anang Ajin) Wurung Warang

Minggu, 05 Januari 2020 15:08 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Sakat sorene maning, cangkemisun kaya katon nyang jangan kelor, gerang teri diuled ambi sambel ucek. Pantese enak seger madhange tengah dina, bangete elom. Jangan kelore ana irisan bawang abange, ana bongkote sere digebuk. Gerang terine digoreng gari...