Sega Liwet

Kamis, 03 Oktober 2019 10:28 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Atun buru bain mari naker beras teka pendaringan. Dicidhuk, ana kira-kira rong bencurung. Dipucusi, arep ngeliwet. Unine Atun gendhingan ngancani abane jangkrik hang mula nengeri gok wis bengi. Tangane hang tengen nyekel kuping pancine, hang kiwa ...


Ular-ular

Rabu, 02 Oktober 2019 08:27 WIB (Sastra)
- Nanang Yuswantoro Zuniar

Mula wis dadi ipat-ipat Ular-ulare wong tuwek kudu dirumat Dadi penggedhe sing ulih sambat Wani mesakat amrih tentreme rakyat Kekarepane rakyat ditandangi aja mung diambat Ngedu rembug kelawan siji mupakat Dadiya tamba aja nggawe borok Amrih...