(Cerita Cendhek) KIPAS

Minggu, 26 April 2020 05:53 WIB (Sastra)
- Asri Rindang

"Mak Adon, age tah tumbasaken kipas angin niku," Sari njaluk ambi nuding kipas hang dipajang ring toko wetan dalan.  "Umahe gedheg! Wis isis! Dienggo paran kipas angin!" saure Mak Ijah ambi nutugaken ulihe nguntingi kangku...


(Cerita Cendhek)

Minggu, 19 April 2020 10:01 WIB (Sastra)
- Hasan Sentot

Serngenge mangkat merambat munggah. Panase nyebar nyerambahi uwite-uwitan lan sekehe tanduran. Isun milih ngopi nung warunge Bik Anjarah, ambi ngilangi rasa ngantuk. Sega Cawuk hang ditawakaken Bik Anjarah sun tulak alus, merga weteng sing pati elom ...


(Cerita Cendhek) Ngenthit Welas

Minggu, 12 April 2020 11:03 WIB (Sastra)
- Samsul Hadi

 Serngenge wis rantag, semilire angin isuk hang nggawa ebun ndadekaken tambah segere hawa ring isuk iki. Isun wis cepak-cepak arep melaku megawe polae dina Senin digi apel pagi sulung. Abane wong wadon keluthekan nang pawon nyorotaken kopi ...


(Cerita Cendhek) Dulit

Minggu, 05 April 2020 13:19 WIB (Sastra)
- Asri Rindang

"Munggone temenan wong iku dulit?" Ikah mempeng sangsi. *** Kelawan rasa kuwatir isun melaku ngeliwati dalan hang sepi iki. Rumangsanisun kaya ana hang milu nang mburinisun.  Srek! Suwara iku nambahi kemesude ati, kemeret...


Cerita Cendhek: GETUN

Minggu, 29 Maret 2020 10:45 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

“Kang sepurane, Isun saktemene isin arep ngomong iki nyang Rika. Kepingine Isun arep ngomong langsung nyang Rika. Isun ngerti Rika sing welas nyang Isun kerana Rika dhemen ambi Rantika. Sedurunge Rika getun ring dina mburian, njaluk tulung timb...


(Cerita Cendhek) Salah Donga

Minggu, 22 Maret 2020 09:31 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Kelas XII AK2. Tegese kelas 3 jurusan Akuntansi. Kelas hang mula nana lanange. Kemeriyek isine mung terembini. Sekelas kabehe ana telulikur—lare wadon. Ana enak lan sing enake nduweni kelas hang isine wadon kabeh. Kadhung pas mari pelajaran ...


(Cerita Cendhek) Seblakan

Minggu, 15 Maret 2020 06:04 WIB (Sastra)
- Asri Rindang

"Ayo hang gancang!" Suwarane Ibah ngabani Warti "Sulung, aja kesusu..." Semaure Warti ambi rada nyincing bonele mane rada gancang melakune.  Sandal jepit kang wis dikemiteni iku rasane kaya ngganjel sikile ,taping ...


(Cerita Cendhek) Mung Ruwahe

Minggu, 08 Maret 2020 18:51 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Langite kaya milu mbelimbing bumi. Susah. Langite kingslep. Wangune wis arep kemulan. Wis arepe pamitan teka donya. Boyoke Man Bakir sing patiya cemeng gemilap keterak sunare serngenge. Merga sedhela maning, wujude hang bunder apik sing kira engkres ...