Ana Welas ring Pucuke Godhong Poh-pohan

Selasa, 31 Desember 2019 09:25 WIB (Sastra)
- Hani Z. Noor

Edheng-edheng sepur wis mulai melaku ninggalaken setasiun Gubeng. Soren mau Pia nggadug Surabaya nunggang sepur teka Jakarta. Kutha hang wis akeh pisan ngembangi uripe Pia pirang taun iki. “Isun mulih Mak, Pak.. muga Ndika keloron bisa nampa ka...


Jeru Jithoke

Rabu, 18 Desember 2019 17:26 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

Sapuwan, juragan pari hang uripe sing kurang  paran-paran lungguh ring pelataran mburi umahe. Disawangi rawatan pitike hang memengan golet pangan cucuk-cucuk sak nemune. Aja takon aran akehe pitike, sampik turu-turu ring empang wit-witan sak ube...


Cerita cendhek: Ring Ndhuwure Sithik

Jumat, 13 Desember 2019 11:05 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Ater-ater redaksi: Kumpulan karya sastra penulis Banyuwangi Mbok U'un Hariyati, Kik Lis Bajul, arep diluncuraken kesuk Sabtu tanggal 14 Desember jam 16.00 ring Kafe Hore Banyuwangi. Mbok U'un seru enthose nguntabaken kedadeyan ci...


Katon-Katonen

Sabtu, 30 November 2019 17:26 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Sun buwang ambegan dawa. Wis saya kerasa gok arep pisah maning. Arep adoh-adohan maning. Larene ana ring kadohan kana, isun ana ring kene. Pirang-pirangane dina iyane mulih nyang Banyuwangi, isun mung uman sepisan ketemu. Sing kaget wis kadhung saben...


Welas Sing Merujuk

Rabu, 30 Oktober 2019 06:06 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Welas Sing Merujuk Hing kurang wulang wuruk Nora kurang kudang suwuk Wis ensuguhi sega sak ithuk, banyu sak muk Lan sak penjalukira sampek keladuk Cumpu welasira hing gelem merujuk Mung kari ayang-ayangira masiya sing tau sun jaluk Seru akas...


Gurit Using

Kamis, 10 Oktober 2019 12:11 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

Sulaya   Gelang alit iki... Dadi tandha welase ati Dudu sak wayah, dudu sak mangsa Isun ngenteni tekane pasti Isun lan rika muket janji suci   Gelang alit… Saiki mung kari rupa tanpa makna Magih setiya n...


Sega Liwet

Kamis, 03 Oktober 2019 10:28 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Atun buru bain mari naker beras teka pendaringan. Dicidhuk, ana kira-kira rong bencurung. Dipucusi, arep ngeliwet. Unine Atun gendhingan ngancani abane jangkrik hang mula nengeri gok wis bengi. Tangane hang tengen nyekel kuping pancine, hang kiwa ...


Ular-ular

Rabu, 02 Oktober 2019 08:27 WIB (Sastra)
- Nanang Yuswantoro Zuniar

Mula wis dadi ipat-ipat Ular-ulare wong tuwek kudu dirumat Dadi penggedhe sing ulih sambat Wani mesakat amrih tentreme rakyat Kekarepane rakyat ditandangi aja mung diambat Ngedu rembug kelawan siji mupakat Dadiya tamba aja nggawe borok Amrih...