Ular-ular

Rabu, 02 Oktober 2019 08:27 WIB (Sastra)
- Nanang Yuswantoro Zuniar

Mula wis dadi ipat-ipat Ular-ulare wong tuwek kudu dirumat Dadi penggedhe sing ulih sambat Wani mesakat amrih tentreme rakyat Kekarepane rakyat ditandangi aja mung diambat Ngedu rembug kelawan siji mupakat Dadiya tamba aja nggawe borok Amrih...