(Cerita Cendek) Putu

Minggu, 11 Juli 2021 06:54 WIB (Sastra)
- Urip Limartono Aris

Cemuwer tangise bayi ngagetaken turune Mujaki soren iku. Sekala iku jenggirat iyane nggoleti suwara. Taping sing ana paran-paran. Mung suwarane seng ring ndhuwur ketetesan gerigis hang katon mangkat deres. Ring kadohan kerungu suwarane Mbok Latifah h...


Becake Imron

Minggu, 04 Juli 2021 12:23 WIB (Sastra)
- Siti Maesaroh, S.S.

Bedhug-bedhug mambu gorengan gerang. Dipangan nganggo sega anget ditambahi sambel ambi jangan kelor pantese gurih. Kepanasen, kebengoren, keringet deredesan serang enake. Weteng kemerucuk nggarai Imron ngelamunaken panganan. Ambune gerang nggarai wet...


Enem Sanga Sanga Enem

Minggu, 20 Juni 2021 07:26 WIB (Sastra)
- Urip Limartono Aris

Enem Sanga Sanga Enem Oyek Setro   Bareng lakunira ana lindhu gedhe teka kaya nunggang jukung ring tengah segara   Ombak ngontang-anting angin ngipataken sampek kepelanting pecut kilap ngukir mega suwarane nyuw...


Sepidhah Udhut

Minggu, 13 Juni 2021 10:34 WIB (Sastra)
- Hani Z. Noor

"Beng, aja kari barak seru genine, engkotah gempung, wurung ulih picis Emake," abane Emak teka njerumah. Isun magih nong pawon, nulungi emak saben dina Minggu utawane preian sekolah gedigi wis biyasah. Sing tau kepilu milu kanca-kanca ha...


(Cerita Cendhek) Gati

Minggu, 06 Juni 2021 07:11 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

“Iki cekelen ya, dipersekoti sulung wis," abane Niyah ambi ngangsuraken picis abang-abang telung lembar teka dompete. “Mbok Tik, bergedele aja kathik dicampuri sabrang wis ya,” Niyah menga maning. Iyane pesen tumpeng sega ku...


Kik Suyit, Jangan Bung lan Pelasan Wader

Minggu, 16 Mei 2021 06:02 WIB (Sastra)
- Moh. Syaiful

Angger mari sembahyang Lohor Kik Suyit saba pinggir banyu mburi umahe. Sarunge dicincing ana ring pas pucuke dhengkul, kethu cemeng magih temepel ana ring pelengane. Abete  wis rada miring pucuke. Kethunuk-thunuk melakune naming magih sagah...


Welas Sewates Angenan

Minggu, 09 Mei 2021 06:09 WIB (Sastra)
- Muhamad Novi Yusuf

Kembang hang sun weruhi ring antarane kembang setaman SMPN 3 Rogojampi bengen ngawiti isun kenal ambi hang aran dhemen, ambi hang aran welas, masiya ana suwara manuk hang nggacor kadhung welase lare SMP iku mung welase bojog. Welas iku sun simpen rap...


(Cerita Cendhek) Apak Bain, Anake Aja

Minggu, 02 Mei 2021 05:55 WIB (Sastra)
- Andi Sep Kurniawan

Arane uwong tani ya saban dinane ana ring kedhokan, hang mesthi kesiksa ya tangane hang dienggo megawe. Acaketah uwong hang pegaweyane ring njero kantor, kesiksane ya merga mangsi. Mulane wong tuwek bain hang megawe sara, anak-anake aja. *** Pela...