Puisi: Perjalanan Kita Sudah Sangat Jauh Dik

Minggu, 08 Oktober 2023 12:03 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Ater-Ater: Hing kaya biyasahe, belambangan.com ngetokaken puisi basa Indonesia. Puisi iki tulisane Pak Sumono Abdul Hamid, wong Rogojampi hang wis manggon ring Jakarta, kanggo mengeti 50 taun dina kemantene, setemene taun 2020 kepungkur. Taping ...


(Cerita Cendhek) Kembang Titipan

Minggu, 13 Agustus 2023 10:55 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

KEMBANG TITIPAN Dianggit ring Idroki Sopak Sun randhu mecukule winih. Sun anteni merujuke lan sun jaluk gancang mekar lan nyebaraken ganda arume. Dina ganti minggu, minggu ganti ulan, ulan wis ganti taun. Sing leren-leren ulihe isun nd...


(Cerita Cendhek): Emong, anggitane Silvy Aznam

Minggu, 30 Juli 2023 08:27 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

EMONG Dianggit nyang Silvy Aznam Isuk-isuk Amira nyandhak kelambi hang arep dienggo mangkat kuliyah. Buru marek adus, pupuran sak cukupe, mula larene hing patiya dhemen berahi dandan hang emeh kaya wong hang buru ditaboki pipine, abang mberanan...


(Cerita Cendhek) Semaya

Minggu, 16 Juli 2023 07:09 WIB (Sastra)
- M Hidayat Aji Wirabhumi

Jebeng cilik iku udan-udanan ring latar umah hang katone durung marek dibangun. Gerigis maksa nemblugaken banyune masiya mung sithik kaya udan hang hing gelem disarang. Godhong-godhong kepus, wit-witan milu adus. Lebu hang temepel ring godhong padha ...


(Cerita Cendhek) Kalung Kanggo Putu

Minggu, 02 Juli 2023 08:28 WIB (Sastra)
- Urip Limartono Aris

Soren iki, sing kaya biyasahe. Udan kemerecek sing mari-mari sakat isuk, taping ya sing deres-deres. Mangka mendhung katon rata, masiya sing peteng temenanan. Jare wong-wong, udan hang kaya digu biyasahe awet. Sing marek-marek. Masiya sing deres, ...


(Cerita Cendhek) Nganteni Payune Sapi

Minggu, 11 Juni 2023 08:14 WIB (Sastra)
- Urip Limartono Aris

Laire anake kanti selamet nggawe atine Saipul rada lega. Iyane uga bungah nduwe anak wadon hang ayu. Dudu mung Saipul hang ngerasa bungah, Mujaki lan Bik Rohayah uga bungah ulih putu hang ayu. Naming ana hang magih ngganjel ring atine Saipul. Ka...


(Cerita Cendhek) Adus Geni

Minggu, 04 Juni 2023 08:53 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Jaman semono, ana dhayoh teka Malang, wong Jawa. Nalika anake hang duwe umah pamit nyang emake, “Mak, Isun arep adus nyang BANYU”, dhayohe  mau emeh njenggirat tangi, taping sing wani tako...


(Cerita Cendhek) Kopi Landa

Minggu, 28 Mei 2023 09:50 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Wayah wis ketiga, tanggalan Jawa, aju ngarepaken banyu segara mudhun. Byek arane tangane kanca padha gatel. Yara Kang Pur kadhung isuk ngopi nong Kang Imik, nana maning hang digesahaken liyane mancing. Arane kopi sak cingkir sedina hing entek-en...