(Cerita Cendhek) Adus Geni

Minggu, 04 Juni 2023 08:53 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Jaman semono, ana dhayoh teka Malang, wong Jawa. Nalika anake hang duwe umah pamit nyang emake, “Mak, Isun arep adus nyang BANYU”, dhayohe  mau emeh njenggirat tangi, taping sing wani tako...


(Cerita Cendhek) Kopi Landa

Minggu, 28 Mei 2023 09:50 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Wayah wis ketiga, tanggalan Jawa, aju ngarepaken banyu segara mudhun. Byek arane tangane kanca padha gatel. Yara Kang Pur kadhung isuk ngopi nong Kang Imik, nana maning hang digesahaken liyane mancing. Arane kopi sak cingkir sedina hing entek-en...


(CeritaCendhek) Ngenthit Welas

Minggu, 21 Mei 2023 08:47 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Ngenthit Welas  Dianggit nyang Ridzkiya Karimatus Sholeha Malem minggu kaya umume, lare nom-noman pating jejer apel. Nang kene papane. Pinggire banyu, peteng lan sepi wong liwat. Pinggire dalan saya dalu saya rame. Ana hang lungguh nang pi...


Cercen: Laskar Bayu

Minggu, 07 Mei 2023 09:29 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Laskar Bayu dianggit: Moch. Nur Rofiq      Kemeliwas kemeliwes, kelibese angin dalu dikancani suwarane godhong lan empange kayu gedhi, membat mayun milu lakune angin, katon ring bucu desa temorot temancebe oncor hang teka ja...


Cercen: Banyu Kedhung Lor Singit

Minggu, 30 April 2023 07:12 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

BANYU KEDHUNG LOR SINGIT Diceritakaken maning nyang KARRUBIYYUN Nalika isun magih cilik kira-kira magih sekolah kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Penataban Giri Banyuwangi, tepak latihan silat bareng ambi kanca-kanca bengi-bengi, guru silate...


Cerita Cendhek: Saripah

Minggu, 23 April 2023 06:58 WIB (Sastra)
- Vika Varia Matovana

Isun nganteni nang kene sakat isuk. Surup mau wis melaku teka umah. Isun arep nagih janji nang Apak. Jare isun arep ditukokaken kelambi anyar. Kurang limang dina maning wis takbiran. Isun iri ambi Latipah hang pamer kelambi anyar werna aban...


(Cerita Cendhek): Kanca

Minggu, 16 April 2023 10:03 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

(Cerita Cendhek): Kanca Dianggit ring Ahmad Muzakky el Fayed Isun duwe kanca memengan sakat cilik, sakat TK. Isun gering, larene lemu. Isun putih, larene rada gempung. Isun tambeng larene patheng sinau. Kadhung wis tukar kadhang sing sapa-sapaa...


Gurit Welas Sun Pulung

Minggu, 26 Maret 2023 07:48 WIB (Sastra)
- NURHARIRI

WELAS SUN PULUNG Jempulung  Wis kadhung nggandrung Ulan andhung-andhung Temenaken mung alak atung Ati bungah sampek mbelingsung kaya ulung-ulung Ndelurung mendhem gadhung Gemelantung Temebluk gemelundhung Sun ugung-ugung Wangine ...