Iwak Sapi

Minggu, 01 November 2020 09:52 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Abane sengung wis kemuwing anter, tengere wayah buka puwasa. Puwasa dina kaping wolulikur, Adon Mudale’ah nguyup teh anget ambi lungguh kunjur ring pelanca jerumahe. Sanan, putune hang lancing nana tunggale—buka puwasa langsung ngantem se...


(Cerita Cendhek) Sepur Pandan Wangi

Minggu, 25 Oktober 2020 05:49 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

Sepur Pandan Wangi jurusan Jember Banyuwangi merangkang edheng-edheng ngeliwati ril hang bilak-biluk ring gunung Gumitir. Sun sawang teka cendhela, gerigis cicir ngepusi godhonge wit kopi hang padha ngembang. Kemeliwese angin nyelundhup teka sela-sel...


(Cerita Cendhek) Patung Gandrung

Minggu, 18 Oktober 2020 06:21 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Gerigis mangkat peletuk-peletuk. Taping durung patiya kerep. Uwong-uwong wis ibuk ngentasi kumbahane dhewek-dhewek. Pumpung durung geblesan kabeh. Ulihe ngumbah kesel, kumbahan nong sangsangan langsung rijig, mung kari dhadhung ambi jepitane bain&mda...


(Cerita Cendhek) Tas

Minggu, 11 Oktober 2020 07:34 WIB (Sastra)
- Iskak Basuki

Pirang taun kepungkur isun milu acarane kantor, 'outbound', 'refreshing' ring Batu, Malang. Acarane ring hotel paran, isun sing enget, jelase 'berbintang'; apik, latare wera, bangunan utamane tingkat, katon dhuwur; t...


Gurit Using: Njero Kawat

Minggu, 04 Oktober 2020 06:15 WIB (Sastra)
- Nanang Yuswantoro Zuniar

Jare anang lan adon, isun kudu sekolah Amrih dadi lare genah merenah tur sing nggeladrah Jare apak lan emak isun kudu taat Amrih dadi wong pangkat urip sing mesakat Jare pak guru lan bu guru isun kudu sinau hang tuhu Amrih kelakon kabeh keka...


Omonge Tangga

Minggu, 27 September 2020 04:07 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Mulih nyang Banyuwangi, mula wis dadi penjaluke Bapak sakat isun kerep ngabari gok skripsinisun wis emeh mari. Wekase Bapak, agage hang gancang dimarekaken urusane. Ring dhasarane ati, magih ana karep nutugaken sekolah ring Malang utawa ring njaba...


Preeet!

Minggu, 20 September 2020 08:06 WIB (Sastra)
- Iskak Basuki

Coh:  "Ndhuh. Lawas sing kecaruk, kok rambutira magih tetep cemeng, Ndhuh? Rika semir tah Ndhuh?" Ndhuh:  "Using. Isun sing nyemir." Coh:  "Preet! Jeh! Endane? Acake nak nyekel." Nd...


(Cerita cendhek) Mawar Kanggo Aini

Minggu, 13 September 2020 06:46 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

“Semebrung ganda wangi kembang Hang semembur ning lemah iki, Nyerambahi pedhute ati Hang wis sing bisa njerit Nyebut aranrika hang sun welasi”   Sun sawang aran hang kaukir ring paesan. “Aini” perawan hang buru ...