Manuk Langka Magih Akeh ring Erek-Erek Gunung Ijen

Minggu, 23 Februari 2020 09:30 WIB (Wisata)
- Hasan Sentot

Ijen temekaken sing terima nyimpen endahe kawah lan penyawangan kiwa tengene, magih ana penyawangan hang endah lan arang diweruhi wong akeh. Anane manuk-manuk endemik, utawa mung ditemoni ring perengan Gunung Ijen,  iku bisa nyenengaken ati. Nam...


Nyang Kampung Sidat Jopuro, Mangan Tempong Wader

Jumat, 14 Februari 2020 10:31 WIB (Wisata)
- Hasan Sentot

Dusun Rejopuro, utawa kerep dicendhekaken dadi Jopuro pancen akeh sumbere. Dusun hang melebu Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah iki, masiya usum panas, sumber-sumber mau sing tau asat. Salah sijine sumber hang gedhe mau arane Sumber Kajar...


Mukjizat, Kuburan Temata Kaya Panggon Wisata

Rabu, 12 Februari 2020 10:24 WIB (Wisata)
- Hasan Sentot

Kuburan, utawa Makam, iku kelebu RTH (Ruang Terbuka Hijau). Naming akeh-akehe kuburan iku kahanane singup, deket akeh perujukan lan peteng kadhung bengi. Kudune RTH iku ya rijig, kerumat lan ketata kahanane.  Kuburan dadi semerawut, merga a...


Ngelencer Nyang Pendhapa Sabha Swagata Blambangan

Selasa, 21 Januari 2020 10:05 WIB (Wisata)
- Hasan Sentot

Kadhung rika nyang kutha Banyuwangi kepingin ngelencer, sing terima nyang Pesisir Boom lan Cacalan uga  ring panggon liyane. Rika kabeh bisa ngelencer nyang Pendapa Sabhaha Swaghata Blambangan, umah dhinese Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwas Anas...


Jujugan Wisata Edukasi Konservasi Pondoknongko

Senin, 20 Januari 2020 07:33 WIB (Wisata)
- Andi Sep Kurniawan

“Eh Dhik, wis rungu tah kadhung Desa Pondoknongko saiki wis ana wisatane?” “Deh Rika iki Kang, kari kudet ika ya. Mula lawas ana, arane wisata konservasi lan edukasi. Arane pesisire Kedung Derus, salah sijine desa hang nduwe pesi...


Wisata Rawa Ring Tengah Kutha

Minggu, 12 Januari 2020 09:25 WIB (Wisata)
- Hasan Sentot

Kadhung rika kuweleh nyang pesisir tengah kutha Banyuwangi, acak menyango nyang Pesisir Cacalan ring Kelurahan Klatak, Sukowidi, Banyuwangi. Pesisir Cacalan iki sing terima nawakaken kahanan pesisir Banyuwangi hang banyune kening, iyup akeh uwit kela...


Pasar Wit-Witan, Nguri-Nguri Olah-Olahan Jaman Bengen

Rabu, 25 September 2019 08:19 WIB (Wisata)
- Hasan Sentot

Manggon ring ngingsore wit-witan Dhusun Wonorekso, Desa Alasmalang, Kecamatan Singgojuruh, angger dina Minggu jam 06.00 isuk dianakaken Pasar Wit-Witan. Pasar iki mula akeh-akehe hang diedol panganan, utamane panganan jaman bengen. Kabeh olah-olahane...