Asal-usul Desa Gitik, Rogojampi

Satria Pujangga (dipublikasikan pada Rabu, 24 November 2021 07:58 WIB)
- EsaiEmeh kabeh aran-aran desa utawa kutha nduweni asal-usul. Asal-usul arane desa iku ana hang asale teka cerita legenda lan ana uga hang teka cerita sejarah hang ana ring desa iku. Kaya aran desa Gitik umpamane, asal-usule dudu teka cerita legenda naming ana sejarahe hang didadekaken aran desa.

Desa Gitik bengene ya magih rupa alas masiya tah dudu alas gedhi. Desa Gitik iku panggonane noring elore kutha Rogojampi. Miturut sejarahe, asale aran desa Gitik iku teka tradhisi Seblak Penjalin/Gitikan. Tradhisi iki wis ana sakat jaman penjajahan bangsa Landa. Seblak penjalin/Gitikan yaiku tradhisi adu ketangkasan nganggo uwite penjalin kaya wong perang. Sapa-sapa hang awake  keneng seblak iku hang kalah.

Jaman semono tradhisi Gitikan iku ambi wong Landa didadekaken lomba. Jare ceritane buyut, lomba Gitikan iku hadhiyahe mung andhuk cilik utawa kaos kutangan. Barang gedigenan iki kelebu barang hang mewah merga kain iku kelebu barang hang arang ditemoni. Nawi merga iku, akeh pendhekar hang milu. Masiya kadhang kadhung keneng seblak musuhe, kupinge ana hang suwing. Lomba Gitikan iki bengen panggonane ana ring pecake lapangan Gitik (Lapangan GNI).

Panggonan sak ubengane papan dianakaken lomba Gitikan iku pungkasane diarani desa Gitik, yaiku aran hang dijuwut teka tradhisi Gitikan mau. Desa Gitik iku ana 4 Dhusun yaiku Krajan, Sidorejo, Sidomulyo lan Timurejo. Sak durunge dadi petang dhusun iku mau, ring Gitik dipara pirang-pirang wilayah yaiku Gitik Lor, Gitik Tengah, Gumuk, Dhongol, Temperan (Temper: sinale sepur) ambi Tenggulunan.

Diceluki Gitik Lor mergane panggonane noring sisih elor dhewek. Gitik Tengah panggonane noring tengah-tengah antarane Gitik Lor lan Gumuk. Diarani Gumuk mergane panggonane noring dhuwur puthuk/gumuk. Dhongol iku asala teka ucap dhongkol. Disebut dhongkol mergane ring wilayah iku ana umahe lurah dhongkol (lurah mantan). Diceluki Temperan mergane wilayah iku ana ring pareke tempere ril sepur. Kadhung Tenggulunan merga ring wilayah iku akeh uwite tenggulun.

Serta ana majune jaman, wilayah-wilayah iku pada ganti aran. Gitik Lor dadi Dhusun Krajan I, Gitik Tengah dadi Krajan II, Gumuk dadi Krajan III. Wilayah Dhongol dadi Dhusun Temurejo (ketemune wis reja/rame pendhudhuk). Temperan ambi Tenggulunan gabung dadi sak dhusun yaiku Sidomulyo.

Mari gedigu ana perkembangan jaman maning, arane ya uwah maning. Krajan I uwah maning dadi Krajan. Krajan II dadi Sidorejo, Krajan III dadi Gumukrejo. Naming ahire Sidorejo ambi Gumukrejo gabung dadi sak dhusun yaiku Sidorejo. Temurejo arane dadi Timurejo (jare merga manggone ana ring sisih wetan dhewek). Diarani dhusun Krajan mergane Gitik Lor panggonane pusat pemerintahan desa Gitik, kadine Gitik Lor dadi Krajan.

Bengen sedurunge tahun 1980an, deg-degan lurah (pilihan lurah) magih nganggo cara bitingan. Bitingan yaiku cara namtokaken akehe suwara wong hang milih calon lurah nganggo semat/biting hang dilebokaken nang bumbung jajang calon lurah mau. Engko kadhung wis mari, biting mau aju diitung. Hang paling akeh ulih biting yaiku hang menang dadi lurah.

Sampik seperene aran-aran lurah/kepala desa hang diweruhi yaiku:

  1. Joyo Sembodo julukane Lurah Jinggot;
  2. Asmu’i (Lurah Mu’i);
  3. Lurah Wira;
  4. Endro Totoharjo;
  5. Drs. Subroto
  6. Sunardi (Anake Lurah Endro);
  7. Hamzah

Sakliyane lurah hang kesebut ring dhuwur iku, mesthine ya magih ana lurah/kepala desa sedurunge. Naming wong tuwek-tuwek sing duwe cathetan. Dadine akeh aran lurah hang sing kecathet ring sejarahe desa Gitik.

Lurah Mu’i saikine dienggo aran dalan ring dhusun Sidomulyo. Ring dhusun Timurejo, Krajan, Sidorejo ambi Sidomulyo kulon ril sepur aran dalane yaiku dalan Ali Sakti. Aran Ali Sakti iki dijuwut teka arane pahlawan kemerdekaan teka Angkatan Laut (ALRI) hang kuburane ana ring kuburan dhusun Krajan. Jare ceritane Ali iki keneng bedhil tepak pertempuran ring pantai Boom. Naming iyane magih urip lan bisa tahan sampik gadug ring desa Gitik. Mulane dianggep sakti, lan arane didadekaken Ali Sakti. Ali Sakti iki diyakini anggotane Pasukan ALRI 0032 hang ngelawan Landa ring pesisir Boom Banyuwangi.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Cathetan Satria

Editor: Hani Z. Noor