Banyuwangi, Lebaran Pitung Dina Pitung Bengi (Bagian 1 teka 2)

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Jumat, 19 April 2024 08:44 WIB)
- Esai(Cerita jaman bengen-red) Hang aran lebaran ning Banyuwangi, sing cukup sedina rong dona kaya umume lebaran nang endi-endi. Lebaran dhog ambi lebaran kupat.
   Beda ambi ring Banyuwangi, lebaran dhog sampek lebaran kupatan, sing ana marine. Uwong-uwong desa padha lebaran nyang Boom, merga durung diarani lebaran kapan durung nyang Boom. Jaman kuna bengen sampek seperene.
   Aran Boom dadi jujugan, mari teka Boom utawa mulihe teka Boom, buru lebaran nyang dulur utawa kenalan. Adat iku nular nyang beraya hang ana ring rantau, mulih nyang Banyuwangi. Mung ladake, sing gelem diarani mudik.
   Hang aran puwasa, aja takon. Sak ulan, lare-lare memengan seni patrol, keliling kutha, nggugah sahur sewengian. Jare uwong-uwong tuwek, ulan puwasa, setan-setan lan jerangkong padha dirante, sing ana gandaruwo.
   Kanca-kanca Pengantigan lan Sawahan, patrole sampek Kuburan Bendo taping sing sampek terus nyang Puthuk Giri. Lare-lare Lateng sing wani patrol nyang Kampung Arab, polahe disiram kokohe gule. Lare-lare Temenggungan lan lare-lare Mandar, patrole katon apik. Hang sing bisa patrol mung lare Kauman. Pintere mung tembung, kapan nonton biskop ya sing tau mbayar.
   Kapan biskupe muter pelem Jawa (Indonesia) mesthi ana arak-arakan nganggo dhongkar, ngarak gambare lan edum-edum selebarane. Nyang ngarepe biskop, marek bedhug sampek asar, ana anfklung caruk. Angklung kutha musuh angklung kidulan. Nyang ngarepe biskop akeh uwong dodolan. Sate mandeler, es puter, mie godhog, kacang godhog, kacang goreng, kacang Arab Yik Said.
   Hang paling aneh, kapan ana tembung ning Tegal Loji (saiki Taman Blambangan-red). Utamane hang teka Surabaya musuh Foitball Sport Banyuwangi Club. Tegal Loji dikandang kain belacu, dhuwure telung meteran.Silihan teka Haji Sukur lan Haji Ibrahim pirang-pirang gebok.
   Hang masang ning Tegal Loji, kuline Yik Amak. Mulai bedhug diramekaken angklung Sawahan utawa angklung caruk. Paran maning Banyuwangi menang tabuhan angklunge sing mari-mari. Gol. Uwong pribumi bayar karcise sak sen sak seketeng (1,5 sen), lare cilik mbayar seketeng (setengah sen).
   Haji Syukur, Haji Ibrahim lan Yik Amak, hang nyilihi kain belacu, tetep ditarik karcis lan kelebu wong asing merga nganggo kethu putih kaya wong Arab.
   Hang njaga ning lawange melebu, diarani Landa Belasting bareng ambi Opas. Sing ana uwong hang wanen melebu, kapan sing nggawa kercis, paran maning nyelundup ngingsore kubung. Merga ning bucu-bucu ana Opas nyekel kelewang.
   Uwong dodol kacang hang kacange diwadhahi kain, keliling lapangan ambi ngunduraken uwong hang lungguh kemengarepen.
   Twgal Loji hang angker iku katon rumange merga akeh uwong ndeleng tembung. Lapangan tenis hang ning pinggir kulon, hang ketutup uwit-uwitan
ngelantar, landane milu ndeleng tembung ambi nyonyahe, lungguh kursi pinggir elor, bareng ambi uwong asing liyane, Cina, Arab lan uwong haji hang nganggo kethu putih.
   Nominal picis jaman iku, hang paling gedhi seringgit (25 sen), hang paling cilik seketheng (0,5 sen). Rong keteng diarani sak sen (1/1000 rupiah). Rong sen sak keteng diarani sak benggol (2,5 sen). Rong benggol diarani sak kelip (5 sen). Sepuluh sen diarani sak ketip. Rong ketip limang sen (25 sen) diarani sak ringgit utawa rong ketip sak kelip. Petang ringgit buru diarani sak rupiah (100 sen). Didu picis kenthing tembaga utawa perak taping emas.
   Merga hang rupa emas, aja sampek ilang kerana temebluk, pemerintah Landa nggawe gantine aruoa picis keryas. Ana gambare Ratu Wilhelmina utawa Ratu Juliana. Kertas apik sing keneng ditekuk, katon gemilap. Hang duwe lan hang nyekel mung uwong-uwong hang sugih, duwe tokok lan duwe sawah kebonan ning desa.
(Ana sambungane)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Hasnan Singodimayan, Buku Enam Mata Tentang Banyuwangi

Editor: Antariksawan Jusuf