Basa Using Arep Diwulangaken ring PAUD, SD, SMP

HENI KURNIAWATI (dipublikasikan pada Selasa, 23 November 2021 06:39 WIB)
- LaporanAna kabar hang nggawe girange ati kanggone wong Banyuwangi merga mengarepe basa Using arep diwulangaken maning ring PAUD, SD lan SMP.

Instruktur hang ana ring Workshop Mulok Bahasa Using kanggone guru-guru SD sak kabupaten Banyuwangi mbok Nani Asiany teka Dewan Kesenian Blambangan (DKB) ngomomg gok penjaluke pemerintah dhaerah saiki basa Using disiyapaken kanggo muatan lokal hing mung SD taping uga PAUD lan SMP.

Basa Using iki wis sakat taun 2002 dadi mulok ring SD lan SMP sak Banyuwangi taping sakat anane kurikulum 2013 hang ring SMP ilang merga kurikulume ngewani sarat guru bidang studi kudu mulang pelajaran hang mula dadi keahliane. Ya merga sing ana sarjana basa Using, sakat taun iku pelajaran mulok basa Using ring SMP hing ana maning seperene.

"Penekanan materine yaiku penggunaan basane, dadi kudune diakehi materi gesah nganggo basa Using," jare mbok Nani hang uga anggota Komisi Sastra DKB.

Workshope dhewek, tujuwane kanggo ngewani pedhoman kanggo guru-guru lan muride supaya nduwe sikap dhemen nang basa Using, gedigu wekase pak Erpandi minangka Kepala Seksi Mutu Pendidikan SD Dinas Pendidikan Banyuwangi tepak ngewani sambutan ring Ruang Blambangan Hotel Kokoon Dadapan dina Senin sore. 

"Payung Hukum mulok ring SD lan SMP magih dicepakaken," jare pak Erpandi.

Dene pak Sutikno minangka Kepala Bidang SD ngewani wekas gok Dinas Pendidikan nduwe prioritas yaiku sakliyane akses pendidikan uga pembelajaran hang bermutu kelebu mulok basa Using. Diknas uga nyokong anane pelajaran basa Using ring sekolahan kanggo nguri-uri budaya.

Peserta workshope teka 25 kecamatan sak Banyuwangi hang diwakili petang guru SD. Dadi ana  100 guru SD hang uga ulih seragam batik Gajah Uling werna soklat teka panitiya. 

Kang dadi MC mbok Wiwik Widiarti teka kecamatan Licin lan hang maca donga yaiku kang Prastono teka kecamatan Sempu, kabeh nganggo basa Using.

Ring acarane sore iku mbok Nani njelentrehaken dhasar-dhasar ilmu Ejaan baku ring basa Using. Dene narasumber liyane yaiku kang Juwono hang teka Singojuruh ngajari pesertane ginau nganggit basanan, wangsalan, unen-unen lan ginau nggandhang gendhing Banyuwangi kelebu ngajari kabeh werangkate gamelan gandrung, angklung caruk hang akeh digawe materi ring pelajaran. 

Saya suwi acarane saya rumang merga saben kecamatan dikongkon nggawe basanan. Sakat teka kecamatan bucu elor sampik kecamatan paling kidul ulih giliran maca basanan. Salah sijine ngewani tuladha:

Kepithing didelepaken, Basa Using aja dilalekaken.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf