Basa Using Tulis Kanggo Nambahi Ucap

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Rabu, 14 April 2021 08:50 WIB)
- Kolom Bahasa UsingTautah rika nulis nganggo basa Using? Utawa ngalihbasa teka basa Indonesia utawa basa liyane nong basa Using? Kadhung durung tau, gancang cacaken. Ana pirang ucap-ucap hang sing bisa dialihbasa nong basa Using?
Ya iku salah siji kahanan hang diadhepi ring basa Using saiki yaiku kurange ucap-ucap kanggo basa tulis. Basa iki magih akehan dienggo ring basa ucap timbang basa tulis. Alae minangka basa hang wutuh, mesthine basa Using iki ya bisa dienggo ngalih basa karya tulis ring basa liyan dadi basa Using.
   Sakat ditata ejaane, dipetani strukture, dikelumpukaken ucap-ucape dadi kamus ring kawitan taun 2000an, durung patiya akeh karya tulis nganggo basa Using. Durung ana 50 belaka.
   Saiki bain ucap hang kecathet ring kamus Using-Indonesia hang disusun ruwahe Pak Hasan Ali, buru kira-kira 24.000 ucap, bandhingaken ambi basa Indonesia hang 120.000. Hing maido kadhung tepak ngalihbasa, akeh ucap-ucap hang nyilih ring basa liyan.
   Alae maning, salah siji sumber korpus ucap-ucap kanggo nyugihi kamuse iku ya teka ucap-ucap hang njumbul noring karya tulis utawa karya sastra.
   Hang bisa maning yaiku nggolet istilah-istilah dhewek aju ditawakaken nong masarakat.
Umpamane, tepak wayah puwasaan digi kerep metu istilah: "ngerandhu buka". Kapanane istilah iki digawe merga nggolet gantine ucap "ngabuburit" basa Sunda hang wis dialih ring basa Indonesia lan wis kawentar sak Indonesia. Ana hang ngusulaken teka istilah hang wis ana yaiku "golet bengi" taping istilah iki hing husus kanggo wayah puwasa. "Ngerandhu Buka" iku anane nong ring ulan Ramadan.
   Ana pisan ucap-ucap hang metune mung ana ring basa tulis, umpamane salah siji jenis ucap balen, yaiku ucap balen sak bagiyan.
   Tuladha hang ana ring kumpulan cerita cendheke Ahmad Muzakky El Fayed, Lancing Tanggung:
Singkrih-singkrih dadi sesingkrih
Taun-taunan dadi tetaunan
Ucap sesingkrih lan tetaunan iku mung ana ring basa tulis. Masiya tah wis setemene ucap balen sebagiyan iki wis dienggo ring omongan saben dinane.
Tuladha: lare-lare dadi lalare.
Sepuh-sepuh dadi sesepuh.
Dadi sesingkrih lan tetaunan iki bisa dilebokaken ring kamus minangka istilah anyar hang bisa nambahi sugihe kamus Using.
   Ana pengalaman pisan, isun tau diengetaken tepak nulis ring facebook, ucap "anggit" iku hing ana ring basa Using. Merga hang ngengetaken iki hing patiya serawung ambi karya tulis, dadi istilah-istilah hang ana canthelane ambi tulisan ya kerasa aneh ring kupinge. Alae nong kamus iku ana: anggit hang artine 1. Karang; mengarang; gubah; menggubah 2. Pikiran; pendapat; perkiraan.

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


   Paran basa Usinge: halaman? paragrap? bab? titik koma? tandha seru? pokok pikiran? kesimpulan? Aja gampang mutusi dhewek kadhung hing patiya weruh. Lan saya apikan maning kadhung iyane hing mung ngomong ana tah sing ana utawa luput tah bener, taping kudune milu ngewani tuladhane kadhung bisa.
    Kadhung sing ana? Ya kudu nggawe kaya "ngerandhu buka" mauka, istilah iku kudu ditawakaken nang masarakat hang nganggo, kadhung diterima ya dienggo kadhung using ya ilang. Iku yara dudu basa Using hang deles, hang aseli? Basa hang urip iku merujuk, saya suwi saya gedhi. Kadhung basa Using hing ulih diperujukaken, suwi-suwi basa Using ya matek.
   Kapanane isun tau pisan nawakaken nganggo ucap "apiru" hang artine "apik seru" (basa Indonesiane "keren"), ucap hang dienggo ngelem apik. Merga istilah ngelem hing patiya akeh ring basa Using. Acake goletana tuladhane ucap ngalem (memuji), ring basa Using. Taping kayane masarakat hing patiya dhemen nganggo istilah iku, dadi ya kesilep. Hing paran-paran. Ya golet maning istilah hang bisa diterima masarakat.
   Hang nggarahi basa Using saya kesereb iki merga wong Using nganggo istilah teka basa liya ucap hang wis ana ring basa Using. Umpamane: tambah suwi (mesthine: saya suwi), padahal (mesthine: alae; ale) lan liya-liyane.
   Merga akehan ring basa ucap, basa Using hing patiya kenal "subyek jamak". Kadhung /kita/ ana ring basa Using formal (isun tau rungu ring pidhatone mbok Nani Asiany tepak nong Pelinggihan Disbudpar), hang padha artine ambi basa Indonesia, taping paran basa Usinge /kami/, /mereka/?         

   Aja maning gedigu, akeh pisan hang hing weruh kelendi nganggo /sun/ lan /isun/ ring basa tulis. Akeh hang durung patiya paham gok */bukune isun/ ring struktur basa Using setemene hing ana. Hang bener mesthine /bukunisun/ utawa /bukunhun/.
   Sikap gedigu iku merga hing gelem sinau pelanggeran hang wis disusun. Taping njaluk basa Using bisa jejeg. Kelendi aju?

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor