Cafe Monggo Kerso, Kenthel Rasa Tradhisional

Urip Limartono Aris (dipublikasikan pada Sabtu, 25 September 2021 09:56 WIB)
- KulinerWangune usaha warung panganan hang diarani cafe ring Banyuwangi wis dadi inceran. Akeh wong-wong hang mulai mbukak cafe kanggo gesah lalare nom-noman. Panggone sing mung ring kutha bain. Akeh pisan hang ngadeg ring desa-desa. Ana hang ring tengah sawah, tengah alas, kebonan lan ring pereng-pereng puthuk. Panggonan iku disulap dadi cafe hang apik, hang biyasah dienggo selfi ambi lare-lare enom. Dadi sing mung adol panganan, uga adol panggonan hang apik.

Salah sijine pengusaha hotel ring Banyuwangi, uga nduweni karep ngedegaken cafe ring desa. Naming iyane kepingin ngedegaken cafe hang nuansane tradhisional. Sing mung panggonane hang ngatonaken nuansa tradhisional, panganan hang diedol ya panganan tradhisional. Panganan desa, panganan umahan.

Cafe iku diedegaken ring Desa Jambesari, Kecamatan Giri. Panggonane persis ring mburine Balai Desa Jambesari. Kadhung liwat Boyolangu, ngulon terus sampek perapatan. Hang nengen jurusan Grogol, cafene biluk ngiwa kira-kira selawe meter ana ring kiwa dalan. Kadhung liwat Kemiren, Desa Wisata Using ngalor terus sampek ketemu perapatan. Selawe meter sedurunge perapatan nuliha nengen katon tembok hing dilepoh hang katon kaya bangunan kuna, yaiku Cafe Tradisional Monggo Kerso.

Ndeleng teka ngarep bain wis katon nuansa tradhisionale. Kiwa tengene lawang regol direngga damar-damar petromak hang gemantung ring singkal hang diedegaken. Serta wis melebu, tambah katon nuansa tradhisionale. Kerusi-kerusi hang dienggo yaiku kerusi kuna hang nganggo penjalin. Paran maning teka bangunan utama, para tamu bisa mangan ambi nyawang pemandhangan sawah hang ijo.

Anake pengusaha Hotel Selamet hang aran Made Surya ngomong, cafe hang diweni aran Monggo Kerso iku wis direncanakaken sakat sakuwise lebaran wingenane. Kawitan ide cafe tradhisional iku teka emake hang nduwe Hotel Selamet.

Kawitan sawah hang dituku wong tuweke Made Surya iku kanggo persiapan emboke hang arep mbukak klinik kesehatan. Naming kerana kahanan pageblug kekarepan iku diwurungaken. Pungkasane lemah hang wis dituku mangkrak hing dienggo paran-paran.

Ndeleng lemah hang mangkrak gedigu, emake Made Surya duwe kepinginan nggawe cafe tradhisional hang tau diweruhi ring Malang. “Emak kepingin nduwe cafe hang tradhisional temenan, mulai panggonan sampek panganane. Sampek sak ulan suwene Emak melibeng ring desa-desa golet kerusi-kerusi kuna, damar petromak, damar telempik, lumpang kanggo kebutuhane cafe. Sampek kayu-kayu hang dienggo ngedegaken warunge, nganggo kayu pecake umahe wong-wong desa. Genthenge ya lungsuran, dadi katon kadhung gentheng lawas lan katon seru tradhisionale,” jare Made Surya hang dipercaya ngelola cafe, hang saiki wis mulai nggawe tesis S2 Hukum ring Universitas Brawijaya iku.

Panganan hang diedol ring cafe iku ya mula panganan umahan, kaya Jangan Bayem, Jangan Kelor, Lodheh, Gimbal Jagung, Tahuk, Tempe, Pecel Pitik, Kesrut, Endhog Ecit. Ombenane ana Temulawak, Wedang Jahe, Kopi, Secang, Dhawet, Wedang Rondhe. Lan jajane ana kucur, cenil lan liya-liyane jajanan desa.

Made Surya ngomong, iyane mathok rega sing larang-larang. Wong siji mung dipathok rega telungpuluh lima ewu, wis ulih mangan, ngombe ambi jajan. “Kadhung sega ambi jangan lan tahu, tempe, gimbal jagung sing diwatesi njuwute. Njuwut pira bain ulih. Naming kadhung iwake, kaya pecel pitik, endhog ecit, kesrut lan iwak liyane, iku dijuwutaken ambi pelayan. Sakliyane iku, ya ulih jajanan desa telung macem. Kadhung kepingin nambah iwak utawa jajan, ana voucher maning, beda ambi hang telungpuluh lima ewu mauka,” jare Made Surya.

Kadhung kepingin mangan panganan umahan kaya ring umah dhewek ambi ndeleng sawah, sing salah kadhung teka ring Cafe Tradisional Monggo Kerso. Maning aja sampek lali, cafe iki dibukak mulai Senin 13 September. “Kerana magih usum PPKM, Isun sing nggawe acara Grand Launching. Mung nggawe Soft Opening. Hang Sunundang ya rekanan bisnis wong tuwekisun, mulai teka pengacara, bank, pengusaha hotel, restoran, emak-emak arisan lan liya-liyane,” jare lare enom keturunan Jawa Bali iku. (**)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf