Cathetan Lomba Nganggit Nganggo Basa Using 2013-2022

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Selasa, 14 Juni 2022 08:50 WIB)
- Dari RedaksiNong endi panggonane sastra Using? Sastra iku paran? Sastra Using hang endi?
Cathetan Lomba iki kayane hing sampek kaya mbandhingaken kidung Sudamala lan Sri Tanjung iku kelebu "sastra endah" tah sing utawa bandhingane ambi kidung liyane hang dianggep nduwe "rasa" sastra kayata Kidung Harsawijaya, Ranggalawe, Sorandaka, utawa Kidung Sunda. Jare pak Zoetmulder ring Kalangwan, hing kaya kidung-kidung hang ana ring Jawa, kidung Sudamala lan Sri Tanjung beda merga ceritane nduduhaken sipat kerakyatan. Kayane kadohan. Cathetan iki mung arep nduduhaken proses perjuwangane basa Using "tulis" (sastra arti sebenere karya tertulis) minangka bagiyan njejegaken riwayat basa Using hang keneng dienggo nguntabaken pikiran wong-wong Using nulisaken pikiran lan imajinasine.
   Sakat wong Landa kelairan Sumatera Barat van Ophuijsen ngenalaken pembakuan ejaan bahasa Melayu lan sekaligus ngenalaken basa Latin, wong Banyuwangi balik kaya wong buta hurup. Masiya sedurunge wis akeh karya sastra hang ditulis ring Belambangan (sedurunge ana aran Banyuwangi) hang sampek pak Zoetmulder nengeri ana ciri dhewek karya-karya hang ana ring Banyuwangi. Karya-karya bengen iku diwarisaken turun-temurun lan saiki rada kebukak sithik-sithik merga ana proyek ndadekaken sastra kuna iku dadi versi digital hang dilakoni ambi mbok Wiwin Indiarti kanggo nyelametaken naskah-naskah kuna hang kondhisine wis nderawasi.
   Balik maning nong Cathetan Lomba. Tujuwan kawitan anane Lomba Mengarang Cerita Cendhek Basa Using iki ngili-ili potensi tulisan hang nganggo basa Using. Kelebu sastra tah tulisan iku? Hing digatekaken seru. Kasuse gedigi. Ana sesepuh wong Using, kelebu ruwahe pak Hasan Ali, hang priatin ndeleng kahanan basa Using. Merga basa iki tinggalane embah buyut hang kudu diuri-uri. Kadhung arep jejeg, basa Using aja mung ana versi lisan. Kudu ana pisan versi tulis. Minangka basa hang wutuh, basa Using mesthine kudu bisa dienggo nguntabaken ilmu paran bain, kelebu tulisan ilmiyah. Iku impene. Dadi kadhung kepingin jejeg, basa Using kudu duwe aturan penulisan baku hang bisa dadi rujukan. Ahire metu Pedoman Ejaan, buku Tata Bahasa (hang durung marek) lan Kamus Bahasa Using-Indonesia. Mesthine hing mung mandheg nong kono, wis ana aturane, wis ana kamuse kudune lair karya-karya hang wis nganggo aturan iku mau.
   Kelendi bisa nggugah laire karya-karya? Dadi sakat 2013, dianakaken Lomba ring Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan (SKB) sampek seperene, saben taun hing ana selane.           Biyasahe Lombane dianakaken ulan Januari-Mei, aju ulan Desember asile hang apik-apik dipilihi diterbitaken dadi buku kumpulan cerita cendhek hang diwani judhul "Kembang Ronce". Asile Lomba iki karyane wong akeh hang dironce dadi siji.
   Ring telung taun kawitan magih ana lalare SD hang ngirim karyane marek iku ndelesep wis. Dene taun-taun sakwise, hang kategori lare sekolah munggah mudhun hang milu. Sampek seperene. Teka kene ana pisan hang mula nduduhaken bakat istimewa yaiku Ridzkiya Karimatussholeha, lare Lulian Glagah hang pungkasane hing ulih milu maning taping diwani kesempatan nulis ring buku dhewek. Bukune wis terbit kelawan judhul Kembang Galengan. Utawa Putri Nurul Azizah bukune Sisik Melik.
   Dene hang penulis Umum hing mati 20 penulis hang milu saben taune. Teka kene ya wis akeh hang nduduhaken kekuwatan karya tulis Using. Kayata Moh. Syaiful hang novele Agul-Agul Belambangan menang hadhiyah Rancage taun 2016 ngalahaken karya sastra Jawa. Uga ana Nur Holipah hang bareng Syaiful bukune wis diterbitkaen yaiku Jala Sutra lan Ahmad Muzzaky El Fayed hang bukune nduweni judhul Lancing Tanggung.
   Durung maning aran-aran liya hang nduwe potensi gedhe kaya pak Mahawan (guritane Keblak-Keblak), Rofik Laros hang manggon ring Riau pemenang kategori Umum taun 2013, Urip Limartono, Lirix Al Harir, Maesa Dee, Nur Hidayah, Ida Nur Safitri lan liyane.
   Muga-muga mengarepe saya akeh hang milu nguri-uri basa tinggalane versi tulis.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor