Anggitane: Asri Rindang
(Minggu, 15 Maret 2020 06:04 WIB)

(Cerita Cendhek) Seblakan


"Ayo hang gancang!" Suwarane Ibah ngabani Warti

"Sulung, aja kesusu..." Semaure Warti ambi rada nyincing bonele mane rada gancang melakune. 

Sandal jepit kang wis dikemiteni iku rasane kaya ngganjel sikile ,taping sing dirasakaken ambi Warti. Iyane wis kepingin gelis gadug nyang kamare Ibah, salah siji kanca mondhoke. Iku merga Ibah mari cerita dak mari buru ulih "seblakan".

Seblakan iku panganan hang digawa wong tuwek pas nyambang anake nang pondhok. Biyasahe rupane seblakan iku ana sega, sambel goreng, tahu tempe, mie, endhog dibumboni abang. Masiya mung gedigu bain, taping rasane mari-mari windhul. Merga mangane jak akehan ambi kanca mondhok, kembulan.

Ambi melaku sakat mau Warti wis ngeleg idu. Mbayangaken pedhese sambel goreng kaya wis temepel sulung ana ring ilat. Katon mie hang pantese nyelolor, keriting rada ngelenga. Endhog ragi abang, kaya-kaya wis gadug ring pucuke lambe.

Gadug lawang kamar pondhok Warti lan Ibah padha ngomplong.

"Alak-masa-alah...!" Berike Ibah weruh lawang kamare ngemblang wera.

Apuwa endane? Temakaken, "seblakane" Ibah wis dhedhegan. Sega semembur leleran, sambel goreng tublek hing karuan, tempe tahuke mencelat ring pareke lemari kamar pondhok, endhoge gemelundhung parek ceracabane lawang. Seblakan wis dadi sak pelasteran.

Ambi njuwut sapu Ibah celathu. 

"Sira hang nggarahi iki, ketang melakune kurang akas. Uwis kesulungan tikuse!"

"Kok isun hang disalahaken? Paling Rika lali ngeneb lawang! Iki kaya diseseh kucing!"

Ibah magih mongod-mongod muputi endhog, tempe tahu hang mencelat merana-merene.

Warti ngadeg mejegrek ndileng pucuke sapu hang dilakokaen Ibah. Nulihi kancane ngerijigi panganan hang semembur, Warti ambi mbatin. Yara wurung wareg iki wis.

"Lare iki ana paran mecenu ring kono? Ayo tulungana ngerijigi!" Ibah ngagetaken Warti.

"Nasiiiib, nasib!" Umike Warti.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : gurusiana.id

Editor: Antariksawan Jusuf