Cerita Ewer teka Festival Tunas Bahasa Ibu 2024

HENI KURNIAWATI (dipublikasikan pada Senin, 13 Mei 2024 08:41 WIB)
- LaporanSakmarine Badan Bahasa nduwe iwuh kang aran Festival Tunas Bahasa Ibu tanggal 1-5 Mei 2024 ninggalaken cerita ewer kang sing kira bisa dilalekaken. Minangka pendhamping teka Banyuwangi, Heni Kurniawati ngelumpukaken cerita ewer teka lalare peserta FTBIN Jawa Timur kang diwakili 28 murid SD-SMP teka Banyuwangi lan Madura.

“Cerita ewer kang kawitan teka Isun dhewek. Kala iku magih tanggal loro Mei, mula durung ana kongkonan ngisi google form kanggo pelakon karcis kapal udara. Taping bangete nge-zoom ambi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ambi pendhamping teka Madura wis dikirimi link-e, Sun gancangi bain ngisi formate. Pikirisun alukan nganteni yara, timbangane kentekan karcis. Aju kelendi nasibe lalare peserta FTBIN Banyuwangi kadhung sing uman karcis?” Jare Heni Kurniawati, salah siji pendhamping FTBIN teka Banyuwangi kang sedinane dadi guru dines ring SD Negeri 1 Tamansuruh. Iyane kang duwe karep megawe ganggas cumpu luput. Selamete magih bisa diwurungaken taping ya rada diabani ambi Bu Oktavia Vidiyanti (Staf Balai Bahasa Jawa Timur) gok tandang aja kari keseng. Pak Erpandi (Kasi Mutu Pendidikan SD Banyuwangi) taker bolak-balik ngengetaken gok tandang iku kudu takon-takon sulung nyang Bu Okta. Bu Aisyah salah siji pendhamping teka Medura ya jengah pisan, aju bain WA-WA-an takon wis wayahe dikongkon ngisi google form tah durung. Serta dijelasaken gok megawene kebablas, aju bain ngakak bareng-bareng. Maklum iki tugas kawitan kanggo Heni Kurniawati lan Bu Aisyah dadi pendhamping acara FTBIN.

Sing cukup luput merga keganggasen ngisi google form. Bangete mari acara pembekalan teka Pak Suratno minangka Kadispendik Banyuwangi, diwarahi gok rekaman musike dikongkon ngalusaken, maksude makene enak dirungokaken. “Njaluk tulung Bu Natalia, musike dialusaken maning. Dideleng wong sak Indonesia penampilane lalare Jawa Timur makene sampurna”, gedigu jare Pak Ratno. Natalia Utami kang sedinane dadi guru ring SD Negeri Olehsari mari-mari sagah semaur, “Nggih, siyap”. Jam papat soren Heni Kurniawati lan Natalia Utami ngepret goncengan melaku nyang desa Geladag. Tujuwane yaiku nyang rumah produksi Prima Production. Rada sara nggoleti panggonane merga sing ana plang arane. Magerib caruk Man Prima kang duwe rumah produksi. “Dikapak musike iki, Mbok?” Man Prima takon merga wong loro (Heni lan Natalia) sing bisa njelasaken. Pungkasane Natalia kang dipaserahi tugas ngereka musik iku ngongkon Heni njaluk tulung uwong kang sekirane keneng dijaluki tulung. Sing ana maning kang bisa dicageraken, Heni langsung nempuhi Pak Kasi kanggo nulungi njelasaken nyang Man Prima. Serta dijelasaken karepe ngedit utawa ngalusaken musik, Man Prima aju megawe. Tangane mari-mari telikas ndulek-ndulek pitesane komputer. Sing suwi sithik sambungane musik kang kawitan ambi musik sakteruse sing ketara gemejlog, dadi langsam abane.

Bengi iku semasa mari ngisi google form kanggo pelakon karcis kapal udara, ring grup WA MaduWangi (Madura Banyuwangi) kang anggotane ana wong Balai Bahasa, para pendhamping, lan para peserta FTBIN Jawa Timur ana kiriman karcis kapal udara teka Bu Okta lan dikongkon niteni salah benere arane dhewek-dhewek. Lalare kang teka Medura gemerudug kirim wekas suwara ring grup padha protes merga arane salah kabeh, pating kewalik. Kang benere aran Arkanul Alif, ring karcise ketulis Alif Arkanul. “Tolong Bu Okta, nama saya itu dibetulkan. Nama asli saya Arkanul Alif tapi dikarcisnya tertulis Alif Arkanul. Saya takut ditolak nanti waktu di bandara. Bagaimana kalau saya ditolak, Bu Okta?”, gedigu jare Arkanul ambi nganggo logat Madura-an. Dietutaken kanca-kancane teka Medura pating protes mekadha aran kang ketulis ring karcis sing padha ambi kang ketulis ring Kartu Pelajar. Bu Okta sakkal kaget, ngongkon lalare mbaleni niteni maning pungkasane ngakak, gemuyu kepingkel-pingkel. Weruh rekane lalare kang pating protes, sing weruha gok ring karcis iku nganggo cara nulis aran Inggris. Arane mula ditulis kewalikane, kang nong ngarep ditulis nong mburi. Contone aran aseline Heni Kurniawati nong karcise ditulis Kurniawati Heni. Serta dijelasaken gedigu grup tambah buyek geguyonan sak kancaan. Maklum bain wong, sing kabeh peserta FTBIN Jawa Timur tau nunggang kapal udara kadine sing weruh carane nulis aran ring karcis.

Semasa kecaruk nong panggonane acara ring Hotel Sultan Jakarta lalare Madura lan lalare Banyuwangi padha kenalan. Gesah-gesahan nggesahaken pengalamane nunggang kapal udara. “Ini yang pertama kalinya bagi saya naik pesawat terbang. Waktu pesawatnya mulai naik (lepas landas) kaki saya bergetar. Saya takut”, gedigu jare Arkanul salah sijine peserta FTBIN teka Madura nyeritakaken sikile kang gemeter merga keweden kawitane nunggang kapal udara. Fareza peserta FTBIN teka Banyuwangi yaiku murid ring SD Negeri Watukebo duwe cerita pisan. “Isun iki aseline wong sing duwe, sakdurunge mula sing tau nunggang kapal udara. Buru iki bisa kelaksan nunggang, wis gedigu geratis tis tis tis. Merga paran? Merga Isun bisa Basa Using. Kesuwun seru kanggo Balai Bahasa lan Badan Bahasa. Muga-muga taun ngarep anaa maning Festival Tunas Bahasa Ibu. Kanca-kancanisun kang durung tau nunggang kapal udara makene sing leren nyeritani, makene weruh rasane dhewek nunggang kapal udara geratis. Hahay, yara gedigu.” jare Fareza kang dedeg larene mula ewer lan dadi juwara siji lomba ngewer nong Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten. Muga bain dongane Fareza lair duta-duta Basa Using kang nerusaken perjuwangane ngurip-uripi Basa Using bisa kabul hajate, Aamiin.

Siji maning cerita ewer teka Arshyil Fadillah Jatmiko murid kelas papat teka SD Negeri 2 Tamansuruh, juwara siji lomba ndongeng. Nong lomba FTBI Kabupaten Arshyil ndongeng Asal-usule Desa Kenjo, dedege ewer pisan. Larene mula emak-emaken, sakat kawitan kaya-kaya arep sing keneng dipethot ambi emake. Ana bain rekane arep ngajak emake milu nyang Jakarta. Sak using-usinge emake arep dijak nunggang bis, cumpu sing ulih merga ana urusane ambi SPJ lan administrasi. Weruh gok kudu nunggang kapal udara bareng para peserta FTBIN Banyuwangi liyane, emake arep diutangaken picis nyang gurune kanggo mbayari karcis kapal udara kanggo emake. Natalia Utami guru KKG Basa Using ring Glagah kang wis paham wateke Arshyil duwe reka arep golet wong tuwek kanggo njalukaken banyu Arshyil makene keneng dipisah ambi emake.

“Dadi pendhamping iki temakaken sing mung ngurusi administrasi thok. Nggawe naskah, sekenario tampilan, ngereka kelambi kang cocog ambi acarane, ngetap gerak tari, musik, ngurak-ngurak lalare makene semangat latihan. Endane kudu ngurusi urusan golet wong pinter pisan? Cumpu Isun sing tau serawungan ambi urusan kang gedigu iku. Balak yara wis, taker mbelenger”, Jare Heni Kurniawati kang diwekasi Bu Okta gok Arshyil kudu milu nunggang pesawat bareng kanca-kancane, taping kadhung emake Arshyil milu nunggang kapal udara kudu mbayar karcis dhewek. Emong, aju picise sapa kang dienggo? Entek-enteke reka daya guru kang wis kulina ngucel-ucel lare kelas siji SD Heni Kurniawati ngomong keloron ambi Arshyil. Dijelasaken edheng-edhengan, diilingaken cita-citane Arshyil kang kepingin nerusaken sekolah nyang SMP. Kadhung milu FTBIN nyang Jakarta bakale ulih sertipikat penghargaan tingkat nasional, keneng dienggo ndaptar SMP. Sing kathik ruwed, kari milih-methik sekolahan kang dikepingini. Diceritani gok mulihe bakale ulih sangu, keneng dienggo nambahi celengane kang arepe dienggo tuku sepidhah kadhung wis sekolah SMP. Guru SD mula kudu akeh kembang kencure. Kudu bisa ngembangi lan ngencuri lalare kang rewel lan aleman kaya Arshyil.

Urusan Arshyil sing mari mung gedigu bain. Saben isuk tangi turu nong hotel Sultan Jakarta mesthi ana laporan gok Arshyil nangis. Deffano Eka Amirulloh murid SMP Negeri 2 Rogojampi, peserta FTBIN teka Banyuwangi turu sekamar ambi Arshyil. Sakat kawitan wis diwekasi gurune perlune nulungi pendhamping momong Arshyil. Isuk kawitan lalare padha adus lan denden arep milu acara pembukaan ambi Mendikbudristek Nadhim Makarim. Cumpune serta digoleti, Arshyil ketemu ngelingker nong kasur, buledan ambi tapihe emake, ambi iluhe magih mili nong pipine. Bangete ditakoni apuwa sebabe nangis, larene sing ngaku gok nangis mung ngomong jare katon emake. Endane emake bisa nututi nyang Jakarta, endane emake bisa ndeleng penampilane? Dadi guru pendhamping wis sing ana waktu nulungi Arshyil nangis, kepaksa kudu diakehi ngembangi ngencuri maning. Gelem adus, salin kelambi, nganggo kalung ID card, kartu kunci kamar dilebokaken nyang sak, Arshyil nututi kanca-kancane nyang Ruang Ballroom kanggo sarapan. Embedhuge serta arep melebu nong papane madhang cumpune kalung id card-e Arshyil ilang. Kabeh kancane nulungi nggoleti, maksa sing ketemu. Pungkasane disiluri kang anyar ambi panitiyane. Taping guru pendhampinge ya ulih mambu uwele panitiya polae wis diwarahi gok kalung id card sing ulih ilang polae iku dienggo sarat melebu ruang kegiyatan ambi mangan suwene limang dina nong hotel Sultan. Sakat melebu nong Golden Ballroom Arshyil mula ruwed dhewek ambi HPne, pantese bain nilpuni emake. Temakaken jare Man Agus tukang kebun SD Negeri 2 Tamansuruh lan tanggane Arshyil pisan laporan gok Arshyil iku nilpuni guru-gurune polae nilpun emake taping sing ditampa. Heni semayanan ambi Bu Malenah kepala sekolahe Arshyil, kabeh guru dikongkon mblokir nomer HPne Arshil.

Engko isuke maning Deffano wadul maning, cerita gok Arshyil sing gelem adus. Serta diunang nong kamare iyane ketemu meluk tapihe emake ambi nangis timpuh nong cendhela kaca. Ditakoni apuwa nggekeng maning, jare nganteni emake gok sing gadug-gadug iku endane apuwa. “Mak Tik iku Sun tilpun jare wis melaku ya, Bu. Pirang dina iki wis gok sing gadug-gadug iku endane apuwa? Isun kepingin Mak Tik ndeleng Isun tampil. Penampilanisun makene apik.” gedigu alasane Arshyil.

“Setemene Sira iku aja pati ngeruwedi emakira tahwis, Shyil. Emakira iku geningna megawe wis, ulihe picis magih kanggo sapa kadhung sing kanggo Sira lan emakira? Sira kadhung welas nyang emakira, emakira iku aja pati diangen, aja dipaksa kudu nututi. Sekaken emakira iku ngelempuh. Sira sing welas tah nyang emakira? Delengen tah iki Isun dikirimi pidio ring Pak Agus. Saiki emakira ambi Pak Agus, lan Mas Ade wis gadug Kumintir. Pak Agus aja pati ditilpuni polae nyupir iku mbelaeni kadhung ambi nyekel HP. HPne emakira sing keneng ditilpun merga ring alas Kumintir sing pati ana sinyal.” Heni minangka pendhamping kang wis kentekan reka daya kepeksa ngapusi lan nduduhaken pidio lawas nyang Arshyil. Pikire kang penting Arshyil lipur atine.

Dina Saptu isuk nong acara pertunjukan, Jawa Timur ulih giliran tampil nomer enem. Wis nong jero ruang Golden Ballroom panggonane tampil kabeh lalare Madu Wangi (Madura Banyuwangi) wis denden macak nganggo kostum siyap tampil. Mung Arshyil kang sawangane bingung nulihi lawang wangune ana kang digoleti. “Bu Heni, Mak Tik iki gok sing ana teka ya. Isun wis meh arep mangkat tampil ya.” Lesane Arshyil kaya babuhe pitik kelangan anake, paran maning iyane nganggo kostum pitik-pitikan nggarahi memper pitik temenan.

“Arshil, setemene Sira iku larene cerdas. Sore ika ngaku mentale wis kuwat. Benere yara bisa tampil apik sing mekadha ana emake. Sira kadhung sing ana emake dadi budhuh tah? Setemene kang pinter, wani tampil apik iku emake tah Arshyil dhewek? Emakira wis gadug Sidoarjo taping ana sasak rubuh temune kudu puter balik. Sira iki kari nyiksa emakira ya. Wis diwarah kadhung welas nyang emake iku aja pati maksa emake kudu nututi. Magih sing sekaken, emakira bingung. Kelendi emakira iku, Sira pulasara gedigu iku.” Heni ngapusi Arshyil, ale emake Arshyil ambi Man Agus magih wutuh nong umahe, sing menyang endi-endi.

“Iya wis, Bu Heni. Sing paran-paran wis Emak sing nggadug kene. Taping engko ana youtube yara? Emak makene bisa ndeleng penampilanisun.” Jare Arshyil kepaksa ngalah ambi kahanane emake kang sing bisa nututi nyang Jakarta kanggone ndeleng langsung penampilan iyane lan sak kancaan.

Mongkog ambi lalare Banyuwangi lan Madura kang wis nampilaken kebudayaan lan basa dhaerahe. Nggawa arane Jawa Timur ring tingkat nasional. Tampil apik taker dialem, dikajoni peserta teka propinsi liyane. Jare Bu Septi Saragih pendhamping teka Badan Bahasa kanggo Jawa Timur tampilane lalare pantes ditiru. “Saya terheran-heran dengan Shava dari Banyuwangi. Yang semalam sakit sampai dibawa ke rumah sakit. Pagi ini bisa menari dengan lincah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Terimakasih anak-anak Jawa Timur sudah menampilkan yang terbaik. Tadi dapat apresiasi meriah dari para tamu undangan dan peserta FTBIN dari provinsi yang lain. Pesan moralnya juga dapat.” Gesahe Bu Septi bangete lalare Jawa Timur mudhun teka genjot.

Mula ring sakjerone penampilan lalare Banyuwangi nganggo kostum kang maneka werna. Dikawiti Kirana nganggo kelambi bathik modern lan Ivana nganggo kelambi gandrung maca pidhato njelentrehaken kebudayaan kang ana ring Banyuwangi, ana Ghisni nganggo sungune kebo-keboan, Shava lan Vania nganggo kelambi Gandrung ambi njuged Seblang Lukinto, diterusaken Isma lan Gadhis nganggo kelambi lan omprok Seblang Olehsari sak njugede pisan, aju Happy lan Deffano nganggo kelambi Jebeng-Thulik. Merga Arshyil sing bisa njuged padha ambi kancane, miturut warah-warahane Bu Yeti Chotimah kang sedinane dadi guru ring SMP 3 Rogojampi mesisan dienggoni kelambi pitik-pitikan, larene yara bisa melayu-melayu nguteri genjot sing kudu manut gerak tari kaya kanca-kancane. Rehan lan Revan nganggo kelambi adat Banyuwangian taping dendenane ewer mergane nampilaken ngewer bareng ambi lalare Madura. Revan nganggo kelambi adat lengkap ambi maca gurit kang judhule Emak. Annisa gendhingan Cengkir Gadhing.

Kang mbedakaken tampilane Jawa Timur ambi provinsi liyane yaiku teka musike kang rancak, gemah, lan pernah. Kabeh peserta perwakilan Jawa Timur obah kabeh, suwene tampil 20 menit sing kathik ana kang mandheg meceger. Ngewere bener-bener ngewer, ana dialog kang nyeritakaken ana lalare teka rong suku kang rada bandel-bandelan merga salah paham mekadha basa dhaerahe nduweni arti kang beda. Kaya ucap aloncak (Madura) artine melencat, kecaruk lan lungguh hulung (Basa Using) kadhung dirungokaken abane emeh memper ambi Basa Madura kang artine bacukan lan gelundhungan. Ring pungkase dialog ana wekas kanggo kabeh suku kang ana ring Indonesia supaya tetep nganggowa basa dhaerahe taping aja sampek nggawe pecahe bangsa lan nganggowa Bahasa Indonesia kadhung ngomong ambi antar suku sak Indonesia minangka bahasa persatuan Indonesia. Kang pungkasan basanan utawa pantun Banyuwangi sing ulih ditinggal. “Ana lumur wadhahe marning. Dilemeki kain selambu. Dawa umur kecaruk maning. Nong Festival Tunas Bahasa Ibu.” Kinara nutup pagelaran ambi basanan. Aju bain keplok kemerutug lan penonton padha ngadeg ngumani penghormatan nyang tampilane Jawa Timur.

 

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor