Diftong lan Diftong Apen-Apen ring Basa Using

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Kamis, 05 November 2020 08:52 WIB)
- Kolom Bahasa UsingRing bukune Tata Bahasa Baku Bahasa Using, Hasan Ali nyebutaken gok ring Basa Using (sak using-usinge sakat taun 1980an tepak Basa Using dadi obyek penelitiane Suparman Herusantosa hang disertasine ring Universitas Indonesia nduweni judhul Bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi taun 1987) hing nduwe fonem diftong. Fonem diftong iku uni vokal (aksara urip) hang rangkep urut, kaya uni /ai/ utawa /au/. Kadhung ring basa Indonesia, umpamane: /au/ ring ucap /harimau/. Hang ana ring pengucapan basa Using, iku terima alofon fonem /i/ lan /u/ lan iku bain magih nganggo cathetan, kadhung dienggo ring ucap-ucap hang ngadeg dhewek utawa panggonane ana ring pungkasan frasa utawa klausa. Alofon iku mung kembangan lan fonem ring ilmu basa, iku artine uni ring salah sijine basa hang nduweni uni husus lan bisa mbedakaken arti ring ucap-ucap.

/iki/ ‘ini’ bisa diunekaken [iki] utawa [ikai]

/iku/ ‘itu’ bisa diunekaken [iku] utawa [ikau]

Dene, /iki kelendi/ diunekaken [iki klndi] utawa [iki klndai]

[ai] utawa [au] hang nong kono iku hing dianggep diftong taping mung alofon, merga hing nguwahi arti ucap. Kadhung diftong nguwahi arti.

Ring buku  Cara Penulisan dan Pengucapan Kata-Kata Belambangan hang disusun ruwahe Pak Endro Wilis, uni hang emeh kaya diftong iki diistilahaken ‘meliuk lemas (di-elukkan)’. Fonem /u/ lan /i/ disebut aksara Sandhang Serana. Bisa dingerteni merga ruwahe pak Endro ini nyusun bukune nganggo aksara hang ana ring tulisan Jawa. Susunan aksarane dudu nganggo: a,b,c,d,e,  lst., tapingi: h,n,c,r,k (ha na ca ra ka) lan sakteruse.

Basa Using lawas (kira-kira satus taun kepungkur tepak taun 1915 wayahe Babad Notodiningratan ditulis) hang dicathet ambi Bupati Notodiningrat lan ditulungi ambi T. Ottolander, wong Landa hang manggon ring Licin, malah nduwe ciri kaya diftong pisan hang wis ilang saiki, yaiku uni /e/ hang diunekaken [ae] lan /o/ hang diunekaken [aoo] lan /a/ hang diunekaken [ao] (penulisane rada digawe liya merga ring sisteme iki hing ana aksara hang bisa dienggo).

Umpamane:

/merene/ ‘ke sini’ diunekaken [merénaé]

/soto/ ‘panganan soto’ diunekaken [sotaoo]

/silA/ ‘bersila’  diunekaken [silao]

Ring basa Using saiki, uni pungkasan hang muni /é/ dan /o/ utawa /A/, diunekaken nganggo tambahan /k/ [?]  (glottal stop). Dadine:

/merene/ diunekaken [meréné?]. Ring istilah umum, muni/ditulis [merenek]

/soto/ diunekaken [soto?]. Ring istilah umum, muni/ditulis [sotok]

/silA/ diunekaken [sil?]. Ring istilah umum, muni/ditulis [silok]

Kesimpulane: basa bisa uwah kadhung hing diuri-uri.

Diftong ring Basa Using

Hing kaya hang dadi kesimpulane pak Hasan Ali, diftong cumpu ana ring basa Using, utamane kanggo negesaken.

Ring basa Using, ana pirangane diftong:

a. Diftong /ui/

/cilik/ ‘kecil’

/cuilik/ ‘amat kecil’

/cilil/ ‘sangat kecil lebih kecil dari cilik’

/cuilil/ ‘amat sangat kecil’

b. Diftong /uo/

/adoh/ ‘jauh’ 

/aduoh/ ‘amat jauh’

c. Diftong /ue/

/enak/ ‘enak’ 

/uenak/ ‘amat enak’

d. Diftong /ua/

/akeh/ ‘banyak’

/uakeh/ ‘amat banyak’

Masiya nduduhaken arti negesi, diftong cumpu hing mung dienggo ring kata sifat. Uga metu ring kata kerja

Umpamane:  

Sore iyane dikuampleng ring bapake ‘Kemarin ia ditempeleng dengan keras oleh ayahnya’

/kampleng/ ‘tempeleng’ 

/kuampleng/ ‘tempeleng dengan keras’

Dadi diftong iku ana ring basa Using.

 

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Babad Notodiningratan, 1915; Tata Bahasa Baku Bahasa Using (Hasan Ali, 2006), Cara Penulisan Dan Pengucapan Kata-Kata Blambangan (B. E. Endro Wilis, 2001)

Editor: Hani Z. Noor