Eko Budi Setianto: Wartawan cum Sastrawan Using

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Jumat, 28 Juni 2024 08:35 WIB)
- TokohKelendi prosese Eko Budi Setianto nggawe kumpulan gurit Using hang diwani judhul “Suwuk”?

   Penggurit kelairan Jember iki hang wektu cilikane dientekaken nong Licin, sakat lare akeh ngerungokaken omongan wong-wong Using, akeh ndeleng gok Suwuk iku anjerah ring uripe Wong Using sedina-dina.

   Bengen sedurunge ana kasus wong-wong hang dipateni merga diarani “tukang santet”, akeh wong hang nekani tukang suwuk sak perlu nambani anake hang kadheman, kesambet lan liya-liyane. Sak marine ana paten-patenan “dukun santet” iku akeh tukang suwuk hang sing gelem maning peraktek dadi tukang suwuk, polae bisa-bisa dikira dhukun santhet, dikira bisa ilmu sihir.

   Budi kepingin ngewarahi gok suwuk setemene ilmu tinggalane embah buyut hang akeh gunane timbang mudarate. Lan mantra-mantra suwuk iku hang akeh ngewani iyane ide kanggo nguntabaken perasaane.

   “Gurit iku hing bisa digawe. Isun hing sanggup nggawe. Kaya teka dhewek tepak ndeleng paran hang kudu ditulis,” jare Budi.

   Budi ngaku gok iyane diuber-uber penerbit kanggo nambahi akehe gurit ring kumpulan iku. “Taping Isun hing bisa.”

   Kadhang gurit iku neka rikala iyane melaku-melaku. Umpamane liwat perapatan Mesjid Jamik lan matane mara-mara ndeleng aran dalan Kapten Ilyas, aran pahlawan hang iyane hing tau rungu sedurunge lan kayane arane wis dilalekaken masiya iyane kelangan nyawane kanggo Banyuwangi.

   “Mangkane akeh guritisun hang Hun marekaken nong Perliman.”

   Dalanan bisa pisan dadi inspirasi kanggo nulis gurit merga akeh hang dideleng ring dalan ngewani ide nulis.

   Dadi ya hing maido gandrung, seblang, barong lan sapiturute kerep njumbul nong gurite. Budi hing nulis mung ubahe hang njuged, utawa mung goyange barong taping lebih nong priatine nong kahanan hang dirasakaken, sarane urip hang dilakoni gandrung. Kelendi sarane urip minangka buruh tandur hing bisa nempur belaka.

   Budi ya nganggo kiyasan-kiyasan hang anjerah ana ring sastra Using, umpamane kembang, lan welase nang tanah kelahiran.

   Ring pengantar bukune, Budi ngomong gok guritan iku nyeja digawe, sak derma dienggo milu nguri-uri Basa Using hang ana ring Banyuwangi. “Kelawan anane guritan iki Isun mung kepingin ngengetaken nang awakisun dhewek utamane lan Rika kabeh, gok Basa Using iku mula ana lan dadi basa sedinane  emak apak lan dulur-dulur Using liyane.”

   Liyane ngomongaken suwuk lan masalah-masalah politik, Budi akeh nulis bab hang iyane deleng sedina-dina. Kuburan Bendha, anang, emak, sawah lan pertanian.

   Carane nguntabaken rasane, Budi ya hing mung mandheg nong carane wong nulis gurit sak majade. Iyane merujukaken cara-cara hang digawe ring sastera dhaerah Using, kayata batakan mata-mata kidang lan basanan. Lan anjerahe gurit Using, mesthi guru suwara dadi itungan hang penting.

   Ulihe serawung ambi wong akeh, merga pegaweyane minangka wartawan, fotografer, kelebu serawung ambi seniman-seniman sepuh hang nduweni aji lan ilmu sastera hang jeru, ngajaraken Budi ngasah perasaane, hang ndadekaken iyane kaya saiki.

   Kumpulan gurit iki wis dikelumpukaken sakat pirang taun kepungkur lan perlu pirang taun maning kanggo nganteni kumpulan gurite hang anyar, jare Kang Budi, wartawan hang uwis ngetokaken bukune pirang-pirang umpamane biografine bupati dhongkol Pak Samsul uga Politik Santet hang wis dicetak ulang maning.

 

suwuk  1

 

angin melayu ngetan,

hang diindhit wangine kembang

semebrung ganda menyan

ndhodhog ati hang mamang

 

lungguh silah ring pelanca

lancing tanggung nyangga rasa

tekade kaya ombak segara

 

kembang pecari ditulisi

kembang wangsa diwekasi

“gadugena nyang sigarane ati,

  kelendi-kelendiya..........”

 

sekendi dhuwure gunung kulon

kadhung welas sing kelakon

sak pira werane segara wetan

kadhung karep wis temenanan

 

perawan ayu sangga uwang

mangu-mangu nulih lintang

atine sepi,

sekala njenggirat tangi

 

ana paran?

 

                                    Licin, 1999

 

 

suwuk 2

 

aja tebluk-tebluk beluluk

dhung isun durung njaluk

aja muluk-kuluk kaya manuk

dhung isun durung gadug

 

manuke manuk dheluk

sisihe ring ndhuwur puthuk

payunge mega hang ngelumpuk

 

jebeng hang ring pinggir gumuk

gawenen atine gemeluthuk

bapake hang kemaruk

gawenen manthuk-manthuk

 

wuk, wuk, wuk,

katuta sira sun suwuk

suwuke lancing ngantuk

theklak-thekluk ambi mabuk

 

wuk, wuk, wuk,

aja turu-turu dhung durung kecaruk

kecaruke ring wayah isuk

sangune sega sak cawuk

 

                                                Licin, 1999

 

 

Kembang Telon

 

kembang telon

merujuke tanpa weton

tapi milu nggawe lakon

 

kembang telon

runtang-runtung ketelon

sak wadhah, sak peturon

 

kembang telon

alume nana takon

merga mung kembang tukon

 

kembang telon

nggolete kepelayon-pelayon

dhung mari dibuwang sak enggon-enggon

 

kembang telon,

kembang telon,

ya wis nasibe kembang telon

hang gandane dadi gugon-tuhon

 

                                                Licin, 2002

 

Riwayat

 

ngarepaken subuh, langite magih sepi

urube ulan wis mati

mbah Anang, nggerayang dalan

marani unine adzan

ring langgar parek padusan

 

lungguh timpuh ring sejadah

tangane nadhah, ndonga pasrah

atine sepi, ngambat asmane Gusti

: itungan wirid iki,

  sageta nuntun kula

  teng padhange suwarga

 

mapag melecire serngenge

mbah Anang mangu-mangu

atine magih sepi, wit-witan uga sepi

kaya-kaya wis emeh gadug nyang bungase nasib

ale itungane wirid buru bain dipungkasi

merga ambekan wis miji-miji

 

rada raina

mbah Adon metek dhadha

atine kerasa-rasa

tangise kari nelangsa

 

mbah Anang hang diwelasi

wis nampa timbalane Gusti

kemulan bumi...

 

                                    Licin, desember 2004

 

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor