GANCANG AROM Festival Literasi Merdeka ring Glagah

HENI KURNIAWATI (dipublikasikan pada Selasa, 05 September 2023 09:48 WIB)
- LaporanAcara Festival Literasi Merdeka kawitan kang ana ring kutha Banyuwangi ana terusane. Telung kecamatan kang milu yaiku kecamatan Glagah, Giri lan Banyuwangi dijaluk nerusaken nyang kecamatane dhewek-dhewek. Kecamatan Glagah salah sijine peserta kang milu aju nganakaken pestipal ring kecamatane nganggo brand utawa aran GANCANG AROM.

Janoto minangka kepala KORWILKERSATDIK Glagah ngaku mongkog nyang Forum Kegiyatan Guru Glagah merga duwe reka daya nganakaken Literasi Merdeka nong tingkat kecamatan nganggo brand GANCANG AROM. "GANCANG AROM yaiku singkatan teka ngGAmbar lan Ndongeng CANGgih Ambi chROMebook. Gancang artine gelis, arum artine wangi. Gancang arum artine gelis wangi. Muga-muga bain padha ambi arane Gancang Arum kegiyatan murid lan guru kang ana ring kecamatan Glagah gelis wangi artine tambah maju”, jare Janoto bangete pidhato nong upacara pembukaan.

KKG IT ambi KKG Basa Using kecamatan Glagah megawe bareng nyawisaken uba rampene kegiyatan kang dianakaken dina Kemis 31/8.  Manggon ring SDN Glagah merga dipilih sekolahan kang panggonane nong tengah-tengah wilayah Glagah. Sekolahan kang ana ring kecamatan Glagah sakat pecit kulon sampek bungas wetan pating milu kabeh. Saben SD ngetokaken lanang siji lan wadon siji. Akehe SD kang ana ring kecamatan ana wolulas. Total murid SD kang milu lomba akehe 32 lare teka kelas 4, 5, utawa 6. Juwarane ana rong pantha, lanang lan wadon. Dijuwut juwara lanang nomer 1, 2, lan 3. Gedigu pisan wadon dijuwut juwara 1, 2, lan 3. Dicawisi pisan hadhiyah piyala lan piyagam.

Arif Sugiharto minangka pathole KKG IT lan Kepala Sekolah SDN 1 Tamansuruh nggadheng Heni Kurniawati pathole KKG Basa Using kang ketepakan guru ring SDN 1 Tamansuruh pisan, rembugan nganakaken Festival Literasi Merdeka ring kecamatan Glagah kelawan nggambuhaken IT ambi Basa Using. "Bantuan Chromebook teka pemerintah makene ana kanggone, lan sakdurunge yara mari ana Pengimbasan Revitalisasi Basa Using. Mumpung magih anget ilmune, dienggo ngeramekaken kegiyatan iki. Milu lakune jaman kang saiki paran-paran nganggo IT. Guru kudu bisa ngetutaken. Sing kathik mertanggung, lomba kelawan nggambuhaken IT ambi Basa Using iki kanggo nambah literasine murid. Mungene sing kabeh sekolahan ulih bantuwan chromebook teka pemerintah. Emane kang sing duwe ulih nyilih", jare Arif Sugiharto njelentrehaken.

Aturane ring lomba iki lalare kudu bisa nggambar nganggo Chromebook, aju ndongeng nong ngarepe juri nyeritakaken galure cerita kang wis digawe. Kang wis ditamtokaken temane yaiku bab kegiyatan sedinane lalare. Sakdurunge mangkat lomba, chromebook kang arep dienggo lomba dicek sulung kanggo masdekaken gok isine rijig, lan sing ana kang duwe polah nakal.

"Lare saiki sipil kadhung genau IT. Diwarahi sepisan wis lanyah memengan chromebook. Nganggit komik nganggo aplikasi Pixton Comic. Kang abot kanggo lare malah wayahe ndongeng. Merga basa kang dienggo kudu Basa Using. Lalare akeh kang luput gadug wayahe ngucap th/t lan dh/d, ucap-ucap kang dipilih magih akeh kang keceluput nganggo Bahasa Indonesia. Ya wis merga basa pengantar IT yara bahasa Indonesia. PR kanggo pemerhati Basa Using saiki kelendi carane kanggo njaga  Basa Using tetep dienggo lare nom-noman, lan makene basa Using sing ilang diterak lakune jaman", gedigu jare Heni Kurniawati minangka salah sijine juri lomba GANCANG AROM nambahi.

Nong upacara penutupan Janoto minangka kepala Korwilkersatdik ngumumaken kang menang lomba GANCANG AROM. Juwara lanang teka nomer siji sampek telu teka SDN 1 Kemiren, SDN Olehsari, lan SDN Bakungan. Juwara wadon teka nomer siji sampek telu teka SDN 1 Paspan, SDN 1 Rejosari, lan SDN Kampunganyar. Uga ngucap kesuwun lan titip wekas nyang KKKS lan FKG kecamatan Glagah gok kegiyatan gedigi kudu diterusaken ring taun maning. IT lan Basa Using kadhung digambuhaken gedigi iki apik. Ibarate nyepak nyandhung rong bidhang bisa melaku bareng. IT-ne melaku, Basa Usinge melaku pisan.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : HENI KURNIAWATI

Editor: Hani Z. Noor