Gending Using Propaganda Orba (Bagiyan 1 teka 2)

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Rabu, 26 Juni 2024 08:30 WIB)
- ResensiGendhing Using Propagandha Orba (Bagiyan 1 teka 2)

Ditulis ring Hasan Sentot

 Arti “Propaganda” miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaiku teka ujar ‘propaganda’/pro.pa.gan.da/.  1. Nerangaken (paham, penemu lan liyane) hang bener utawa luput aju dimekaraken ambi kekarep ngeyakinaken uwong supaya miloni aliran, sikap, utawa lakune. Biyasahe dibarengi ambi janji-janji kosong, mung omong kelamong. Kadhung jare Wikipedia Indonesia, Propaganda  teka basa Latin modern: propagare hang artine ngembangaken utawa mameraken, yaiku rentengane pesen hang tujuwane kanggo ngaruh-aruhi penemu lan kelakuwan masarakat utawa sekumpulan uwong.

  Teka penemu ring ndhuwur mau, jelas, propagandha hang dikarepaken ring tulisan iki, yaiku carane pemerintah Orde Baru ngunting pesen kanggo njala sutera masarakat (rakyat Indonesia) makene ndhukung lan milu paran hang diprogramaken ambi pemerintah. Aran ‘propaganda’ utawa kampanye penguasa (rezim) iku sing mesthi elek, akeh uga hang ngajak nang urip lebih apik, temata lan direncanakaken. Kaya gendhing Keluarga Berencana (KB) hang dianggit Pak Andang CY lan diaransemen Pak Bashir Noerdian, isine ya program pemerintah Orde Baru ring kawitan tahun 1970-an. Kadhung rika hang lair ngisore tahun 1970-an, bengen uga kerep ngerungokaken Mars Keluarga Berencana, utawa Lagu KB Anggitane Mochtar Embut, kerep metu ring TVRI, siji-sijine stasiun televisi hang diduweni Pemerintah Indonesia jaman semana.

   Banyuwangi uga duwe gendhing KB mau, isine ya sing adoh beda ambi Mars KB hang basa Indonesia. Merga iki dianggit wong Banyuwangi lan nganggo Basa Using, sasarane lebih husus, yaiku wong Banyuwangi teka suku Using. Kadhung teka saire, mula paran anane (sedherhana) gampang dingerteni, ujar hang dienggo (diksi) uga ditemoni nang sedinane.  Acak delengen iki:

KELUARGA BERENCANA

Wong lanang wadon wis padha

Ngelakoni laki-rabi eman

Saiki wis wayahe padha

Ngerumangsani tanggung-jawab uripe

Kanggo anak ring dina mburi

Sekolah ngaji lan tata kramane

Keluarga Berencana yara

Hang dadi wadhah serta pengayome

Kapan maning ya rika kakang

Kadhung sing saiki dikawiti

Anak gumanak yara embok

Apike yara kudu rika watesi

Anak loro wis ngerejekeni

Timbang akeh tapi sing kerawatan

Sekolah ngaji bisa tutug

Mbisuke bisa nemu dalan hang padhang

   Gendhing mau langsung nyasar nang wong enom hang buru umah-umah, supaya ngerencanaken keluwargane, minangka tanggung jawab uripe mengarep. Menteraken lan ngajekaken anake, iku hang paling penting. Mangkane kudu diwatesi kelahirane, merga kadhung anak sithik jare pemerintah Orba, gampang rumatane lan enak kadhung arep menteraken. Timbang anak akeh sampek sing kerumat, ngaji lan sekolah sampek sing tutug lan iku arep nemoni kangelan nang tembe mburine.

   Tempo gendhing iki rada cepet, iku nduduhaken sikap utawa kahanan hang girang. Masiya tah anane jaman semono, wong hang nolak programe Orde Baru mau ana hang dipeksa. Malah masang alat ‘kontrasepsi’ sampek bancang-bancang ngelibataken tentara. Iki kanggo wong hang anake akeh lan terus ngelairaken. Kanggo pemerintah tingkat kecamatan, kadhung sing bisa ngewatesi angka laire lare-lare ring dhaerahe, bisa diceluk pemerintah Kabupaten hang jaman semono ya tentara hang dadi bupatine.

    Saiki beda ambi bengen, masiya wis sing ana hang meksa ngatur laire anak, akeh keluwarga hang wis nyadhari lan emong direpotaken uripe, merga ngerewek, kebontang-banting kakehan anak. Gendhing Keluarga Berencana, sampek saiki kerep dikumandhangaken ambi BKKBN Banyuwangi. Merga dianggep magih cocog dienggo kampanye ngatur kelairan (nata urip, jare kancanisun hang wong BKKBN). Dadi masiya tah iku titipan penguwasa jaman Orde Baru, taping isi tetep kudu dijaga aja mung diterima ngelem lan nyubya-nyubya.

   Jaman semana, pemerintah Orba paling temenanan kadhung kampanye program-program pembangunan sampek teka ngingsor. Polae buru ucul teka masalah tukar politik sak padha-padha bangsane, mulane kudu dikawiti lan ngilangaken pecake bentheng ceweng mau. Setemene magih akeh gendhing-gendhing ‘propaganda’ mau, taping mbungkuse ana hang alus, ana uga hang paran anane makene gampang dingerteni.

(Ana sambungane)

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Hasan Sentot

Editor: Hani Z. Noor