Jaran Ucul Iku Wis Mulih

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Rabu, 03 April 2024 06:05 WIB)
- ObituariRada ngarepaken bedhug dina Selasa (2/4), isun ulih kabar ngagetaken: Pak Mahawan, sastrawan Banyuwangi hang manggon ring Lumajang ninggal donya.
   Siji maning Banyuwangi kelangan generasi emas sastrawane. Tepak gendhing-gendhing kendhang kempul dadi trend ring pasaran gendhing Using taun 1970-80an, aran Mahawan milu seliweran ring antarane sastrawan hang lebih kesuwur arane kayata Andang CY, Bs. Noerdian, Endro Wilis, MF Hariyanto, Fatrah Abal, Hasnan Singodimayan, Supranoto, Armaya.
    Salah siji gendhing hang dianggit Mahawan, Jaran Ucul, seru apike isine lan magih didhemeni seperene, lan magih direkam maning ping kaping-kaping. Hing maido, polae teka rekadayane, Mahawan wis tau dadi juwara 1 nulis Lomba Nulis Gurit Using tahun 1976 hang dianakaken ring RKPD Blambangan. Gurite diwani judhul “Dhadhali Putih.” Tepak iku hang dadi juri ruwahe Pak Andang CY hang akeh ngewani biji nong puisi modheren lan Hasnan Singodimayan hang dhemen ring puisi klasik.
   Lomba iku hing sembarangan merga hang milu kelebu aran-aran hang wis kesuwur ring donya gurit Using. Istilahe, sastra Using wis dadi sega jangane para sastrawan lan sastrawati iku kayata  Slamet Utomo, Pomo Martadi, Uun Hariyati lan Mas Kakang Suroso.
    Sakwise dadi juwara iku, Mahawan keloron ambi ruwahe Slamet Utomo ngelumpukaken gurit-gurit Usinge. Jaman semono magih sara golet penerbit hang gelem ngersaya nerbitaken gurit Using dadi buku. Taping, karyane wis ngelumpuk.
   Masiya wis umur, Pak Mahawan magih aktip nulis lan kerep milu Lomba nulis cerita cendhek basa Using hang dianakaken SKB. Taun 2017, cerita cendheke Pak Mahawan hang nduweni judhul "Sing Ngira, Sing Nyana" ulih penghargaan Terbaik 2.
   Donya tulis tinulis lan sastra dilakoni Mahawan kelawan dadi wartawan budaya sampek pungkas umure. Tulisane semebar ring Surabaya Post, Suara Indonesia, Sinar Harapan, LKBN Antara, Suara Rakyat. Uga ring tabloid Pelopor Yogya, Suara Timur, Derap Pembangunan, Sabda, Gandrung Banyuwangi, Lumajang News, Jember News lan Solusi.
   Ring taun 2019, Pak Mahawan ngetokaken kumpulan gurit Usinge “Keblak-Keblak” hang diterbitaken ring SKB. Isine mula hing patiya kerasa seru sastrane, hing kaya Dhadhali Putih.
   “Wis wayahe gurit Using iki bisa dirasakaken endahe ring wong akeh," jare Pak Mahawan kala semono.
   Kayane merga umure, Pak Mahawan tau nulis ring akun facebooke: Buku dan Kematian.
   Ceritane putune nukokaken buku Misteri 7 Malam Pertama di Alam Kubur. Buku kang emeh padha isine iyane tuku taun 2019 karangan Prof. Komarudin Hidayat, judhule "Manajemen Kematian".
   Taun 2023 setemene Pak Mahawan nitip 36 judhul gurit Using hang isine gayane emeh padha ambi nang Keblak-Keblak. Hun warah, isun nganteni hang kaya Dhadhali Putih. Jawabe, gurit hang gedigu hing patiya payu saiki.
   Milu ndonga Pak Mahawan, muga-muga disepura dosane, diterima amale lan dipadhangi kubure.

Dhadhali Putih
Kanggo Mbok Sri Tanjung

(Penganggit: Mahawan)

Dhadhali Putih, manuk suwarga kalung kencana
Keranta-ranta, kang diantu singana teka
Ketiban sapa, peciring sakunting asihe dewa
Ketiban pulung, lare ayu pikire bingung

Ya mudhuna Den Bagus, rika aja kementhus
Pucuk randhu gapuk, akeh eri pating pecunguk
Lingsir wengi, ana tangis nyayat ati
Tangise bayi tah, tangise widodari

Ya padha elungena, wangine kembang kenanga
Manise jambu darsana, eseme Mbok Suraya
Ngipi nunggang kereta, kepapag dewa-dewa

Dhuh adhuh eman, salah paran dusa paran
Ketiban kelapa pitu, kesenget merutu sewu
Ilang tanpa larapan, angen-angen kang ana tangan

Lare angon, puthuk iku paculana
Lemah sakjangka, sunupahi cindhe-sutera
Cindhene Mbok Temenggung, emase sakgulung-gulung

Dhadhali Putih, wis muliya ring junggring-selaka
Inepen pelawangan suwarga, pelawangane sukma
Ring wates desa, ana duratmaka kemelung ring dhadha

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor