Kang Amari, Masiya Tuwek Tekade Magih Enom

ALIF MAULANA (dipublikasikan pada Rabu, 08 Maret 2023 07:08 WIB)
- Tokoh     Ring acara Pagelaran Paglak Kecaruk 2023 kapanane hang dianakaken Sanggar Mlati Rinonce ambi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan liwat program Dana Abadi Indonesiana ana salah sijine peraga hang bida ambi liyane ring salah sijine grup hang aran Munsing teka Aliyan. Liyane padha enom-enom taping ana salah sijine peraga tuwek arane Kang Amari. Masiya tuwek taping semangate sing kalah ambi lare enom.

    Kang Amari salah sijine pengrawit hang wis taunan milu ring pirangane grup-grup kesenian ring Rogojampi uga salah sijine tukang bahola hang wis kerep diundang ring acara-acara kabupaten uga sanggar-sanggar hang duwe gawe utawa kundangan. Ring pagelaran Paglak Kecaruk, Kang Amari ditugasi dadi tukang bahola ring Pungky minangka Komposer ring grup Munsing. Iyane uga milu urun garapan lan dadi penasihat ring konsep hang wis digawe Pungky.

     Ring umure hang wis 58 taun, Kang Amari magih nduwe semangat kanggo nguri-uri kesenian hang uga dadi sandhang pangan saben dinane. Wujud hang nyata yaiku iyane salah sijine pengrajin gamelan hang wis ngasilaken puluhan set gamelan ring Banyuwangi. Sak liyane iku, Kang Amari uga ngajar gamelan ring pirangane sekolah dasar hang ana ring wilayah Rogojampi, uga taunan milu ring salah sijine grup kesenian janger hang wis kesuwur yaiku Janger Madyo Utomo Banje.

     Bengi iku kaya sing ana beban lan sing kepikiran umah kerana methentheng  ring pagelaran. Sakmarine magerib, Kang Amari check sound baholane bareng ambi isun hang uga dadi tukang bahola pisan ring grup Munsing. 

"Gage Pak Rud, larasen sulung baholane," ucapisun ring Kang Amari. 

"Iya Lif, Sira mangkata sulung engko gentenan, Isun nak nyetel,"  saute Kang Amari ambi ngangkat baholane. Sakuwise ngecek sound mauka, Isun ambi Kang Amari melaku nyang panggonan kumpul rombongan kanggo rembuk nyang persiyapan pagelaran.

     Sakmareke ana arahan, kabeh padha siyap-siyap ring tugase dhewek-dhewek hang uwis dadi tanggung jawabe ring pagelaran ambi nganteni wayah munggah ring pentas. Sedurunge isun lan kanca-kanca munggah, ana penampilan-penampilan kanggo ngisi ring pra acara kayata nyanyian uga tari dhaerah Jejer Gandrung Kembang Menur lan Aji Jaran Goyang hang wis kesuwur kerep digawa ring acara-acara pestipal uga ring acara hajatan.

"Ayo Pak Rud, wayahe munggah," abanisun nyang Kang Amari ngejak munggah ring panggung. 

"Aik, mangkat-mangkat," saute Kang Amari nyang isun ambi munyik. 

Kadhung wis Kang Amari munyik, liyane kaya milu katut kerana lucu lan nggarai kepilu ngguyu. Celukane bain ya macem-macem ana hang nyeluk Pak Amari, Pak Rud, uga Aik.

Aran pagelaran mesthine ya ana gerak panggung utawa gaya hang kudu oyak ring mangkate gendhing-gendhing hang wis dikonsep dadi siji ambi garapan. Serta wayahe mangkat njuged, kanca-kanca padha kepingkel ngguyu nyang Kang Amari kerana njugede bida ambi liyane taping dudu kerana luput teka konsep. Ring jugedan mauka, mula ana wayahe njuged bebas lan ana wayahe njuged bareng milu konsep. Ana jugedan janger-jangeran, ana jugedan sampak, ana jugedan ngelayung. Masiya umure wis tuwek taping sing kalah ambi lalare enom-enom hang milu ring pagelaran pisan.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Observasi

Editor: Antariksawan Jusuf