Kang Cisman: Pengarep Panjak Angklung Sekar Tanjung Semalang

Moch Anil Syidqi (dipublikasikan pada Rabu, 15 Maret 2023 08:14 WIB)
- TokohSak peninggale ruwahe Rasuli lan Pandik hang golet penguripan nyang njaba Banyuwangi, pengarep panjak ring grup Angklung Caruk Sekar Tanjung Desa Semalang (aran liya Alasmalang) mung kari Kang Cisman. Liyane Kang Cisman, anggota panjake wis kari lare enom-enoman thok.

Ring kene Kang Cisman dadi wong penting. Kejaba tuwek-tuwekane panjak, iyane uga penggarap gendhinge. Gendhing-gendhing Angklung Caruk gawenane Kang Cisman iku wis kesuwur, kerep digawa panjak-panjak sak Banyuwangi (masiya kadhang diaku-aku uwong).

Bisa dirasa kerana rasane hang has, utawa timpalan lan jalinan nadane beda teka liyane. Kadhung wis mbahas babagan timpalan, aneh-aneh, ana bain idhene Kang Cisman iku. Masiya gedigu rasane tetep wenak. 

Kang Cisman iki wonge akeh bisane. Manjak Janger ya bisa, Macaan ya bisa, Jaranan, Ogoh-Ogoh, dikuwasai kabeh. Iyane paham gendhing. Iyane uga ngerti urut-urutane adhegan (perkara Janger). Mangkane enak-enak bain kadhung iyane arep nata iringane Janger utawa Jaranan.

Kejaba iku, Kang Cisman iki pantus andalan ring grup Sekar Tanjung. Kerana iku posisine iyane vital, penting seru. Iyane kudu nguwasai gendhing, mesisan ngerangkep dadi penggedhe panjak.

Kira-kira taun 2018, Kang Cisman ngelatih lalare cilik (magih SD) nabuh. Lalare mau diajari nabuh saron, selenthem, gong, angklung, pethit, kethuk sampek lanyah, aju dipilokaken Festival Angklung Caruk Pelajar se-Kabupaten Banyuwangi ring taun 2018 pisan dadi wakile Kecamatan Singojuruh. Pesertane wakeh, pelajar SD teka kecamatan liyane sak Banyuwangi.

Tampilane lalare Sekar Tanjung yunior iki nggawe bungah atine penonton lan juri. Thuthukane rijig, kompak, carem, sampek penonton obyog padha surak. Bener bain, ahire lalare iku mau menang, nampa juwara 1 nggawa mulih piyala lan hadhiyah nyang Sanggar Sekar Tanjung Desa Semalang. 

Perkara iku mbuktekaken kadhung Kang Cisman pinter ngajari lalare iku mau. Saklebihe, iyane sing mung ahli nabuh thok, taping gelem lan sukses ngajari lalare cilik manjak. Tokoh kaya Kang Cisman iki (pengarep) wajib diduweni saben grup. Ngerti dhewek, perane penting. 

Kira-kira sak uwise Kang Cisman iki sapa maning hang arep nerusaken tanggung jawab iku ring Sanggar Sekar Tanjung? Kudune mulai saiki panjak enom-enoman Semalang wis ana hang dicalonaken. Peneruse makene ana, supaya bisa nyambung terus, sing kepaten obor.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : -

Editor: Hani Z. Noor