Kang Hansen, Rika Wong Apik, Panggonanrika Ana ring Suwarga

Moh. Syaiful (dipublikasikan pada Senin, 05 Juli 2021 07:46 WIB)
- ObituariKaya buru bain bisa kecaruk nyang Kang Hansen gediku biyasah arane diceluk ring acara Gelar peluncuran buku Angklung. Dina iku Sabtu, 10 April 2021 katone serngenge padhang jingglang Kang Hansen utawa aran jangkepe Hasan Senthot katon sagah magih nganggo kelambi dhemenane kelir putih lengen dawa.  Tekane iyane ana ring acara iki mestine dadi wakile SKB (Sengker Kuwung Belambangan) hang dadi penerbite buku Angklung Tabung Musik Blambangan tulisane Elvin Hendrata. Hansen sakjane seru girange kadhung bisa mulih nyang Banyuwangi. Sepisan bisa sambang wong tuweke kapindho bisa nekani kegiyatan-kegiyatan lan kanca-kancane hang megiyat ana ring kesenian lan kebudayaan Banyuwangi.

Hasan Senthot hang duwe aran aseli Hasan Ali Sentot iki salah sijine pegiyat Basa Using hang uga parek ambi ruwahe Hasan Ali Mangir hang wis gawe Kamus Bahasa Daerah Using-Indonesia kawitan. Ubege ana ring Basa Using sing mung ana ring tulisan ring belambangan .com iki naming uga patheng nulis buku lan guritan using. Buku-buku gurit usinge uga wis diterbitaken SKB (Sengker Kuwung Belambangan) uga ana hang diterbitaken Balai Bahasa Jawa Timur.

Sakat Mahasiswa iyane aktip nggawe guritan Using lan akeh hang diuwot ana ring Mingguan Surabaya post majalah Kartini, Penyebar Semangat, uga majalah basa jawa Jayabaya. Sakliyane iku tulisan-tulisane ya ana hang diuwot ana ring Harian Nusra lan Bali Post.

Hasan Senthot hang uga lulusan MTsN Srono iki kadhung wis nulis gurit Using nganggo aran Sentot Parijoto jaman iku kira-kira ana ring tahun 90-an. Kang Hansen hang aseli wong Using iki manggon ana ring kutha Sidoarjo sakjege megawe ana ring JSX International Surabaya. Masiya iyane manggon ana ring Sidoarjo lan megawe ana ring Surabaya naming kiprahe kanggo seni lan budaya Banyuwangi sing ana lerene. Pungkasan iyane uga milu ngedekaken Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan (SKB) bareng ambi Antariksawan Jusuf lan penulis lan kanca-kaca liyane hang ana ring Banyuwangi. Sakat ana ring Paguyuban iki iyane uga ajeg nulis ana ring website basa Usingan yaiku belambangan.com. “Gandrung Jagad" salah siji buku  kumpulan Gurit Using buru bain di terbitaken SKB ana ring taun 2018.

Kang Hansen hang lulusan Fakultas Sastra Univeraitas Jember iki duwe pengalaman dadi reportere Karya Dharma uga tau dadi reportere SCTV Surabaya duwe pengalaman nulis hang sing sithik. Ilmune nulis lan dadi reporter ana ring media mainstream lan anti mainstream iki sing mung diempet dhewek naming uga ditularaken nyang sapa bain hang parek ambi iyane. Sing sithik uwong hang ngaku kadhung ajar nulis nyang Kang Hansen iki.

Sing aneh kadhung kang Hansen akeh dikenal uwong ana ring kesenian lan kebudayaan merga iyane uga uwong hang sing leren-leren milu gobot endhut nyang alame kesenian lan kebudayaan utamane nyang kesenian lan kebudayaan Banyuwangi. Wong aseli kelahiran Melik Parijatah kecamatan Srono Banyuwangi, 27 Agustus 1965 iki kelebu uwong hang patheng sakliyane aktip ana ring belambangan.com iyane uga pemred ana ring Kabar banyuwangi.com salah sijine website hang ngabaraken kegiyatan lan paran bain ring masalah Banyuwangi iki. Keneng diomong kadhung Kang Hansen iki sing bisa dipethal ambi tanah kelairan Belambangan iki masiya wis manggon ana ring kadohan.

Kang Hansen seru gatine kadung ana tim kesenian Banyuwangi hang mampir nyang Surabaya urtawa gelar ana ring kana. Iyane mesti nekani perlu silaturahim nyang seniman-seniman Banyuwangi sing pedhuli seniman cilik utawa seniman gedhe.

Rong dina kepungkur isun magih kober kabar-kabaran liwat WA. Katon gambare kadhung raine rijik kaya buru bain mari wuduk lan mari sembayang. Masiya ana ring bacot lan cangkeme magih kecanthol masker oksigen ring ndhuwure pelanca rumah sakit. Sing kuwat nulis paran maning ngetik ana ring hape, ujare ambi pedhot-pedhot ana ring voice note WA hang dikirimaken nyang isun.

Tanggal 20 Mei 2021 kepungkur iyane pamit sing bisa nekani acarane SKB hang ana ring Aula Sonangkara Kecamatan Banyuwangi. Wis ana seminggu teka dina iku Kang hansen ana ring Tanah kelairan merga nekani bapake hang uga kepundhut pisan merga balak Covid-19 iku. Tes rapid antigen isun reaktif, isun kudu isolasi, salam nyang kanca-kanca ya, gediku pamite ana ring WA grup.

Ya Alloh Pengeran hang nguwasani alam kabeh, dina iki Ahad, 04 Juni 2021 Kang Hansen wis rika juwut teka alam dunya iki. Isun lan kanca-kanca ana ring kene kudu ngelilakena rika. Muga-muga Pengeran nerima kabeh amalan rika lan bisa nyepura nyang sekabehe dusanrika.

“Rika wong apik, panggonanrika ana ring suwarga,” gediku kira-kira ucape kana-kanca hang ana ring grup DKB 2020-2023 hang diwakili ambi ketuane Hasan Basri.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Seni

Editor: Antariksawan Jusuf