Kang Ujik Sastrawan Using

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Jumat, 21 Juni 2024 09:27 WIB)
- TokohSalah siji penyair hang bukune diterbitaken SKB iku Kang Ujik, aran sak benere Fauzi Abdullah. Iyane iki sastrawan hang kawitan nerbitaken novel basa Using sakjege metu aturan ejaan Basa Using yaiku novel Pereng Puthuk Giri (2005).

   Gurite akeh. Iyane ya paceke nulis corat-coret donga hang kerep dijaluki nyang acara-acara hang ana ring endi-endi merga iyane ya kerep dadi hotib ring mesjid jamik Baiturrahman Banyuwangi. Marek iku, naskah dongane hang biyasahe puitis, wis ana hang nganteni, nadhong.

   “Kadhang kanca-kanca hang nggarap tari, Isun dijaluki tulung nggawe suluke. Sakmesthine ya akeh kadhung oret-oretan mau dikelumpukaken.”

   Hing sepisan pindho, puisi hang arupa naskah aseli coret-coretan ring kertas, pindhah tangan kerana wis ana hang nganteni.

   “Tepak ana Slamet Raharjo, Niniek L. Karim paran iku isun dikongkon ndonga. Mudhune, naskah coret-coretanisun wis diedhang ambi utusan teka Medura. Wonge njaluk idin pisan arep nggawe donga hang Hun gawe.”

   Jare Kang Ujik idhene bisa metu teka endi bain. “Kadhang tepak ngerungokaken gendhing, ana pengucapane hang salah, ya bisa langsung dadi puisi. Kadhang ngerungokaken lagune Ebiet G. Ade bisa metu ide nulis puisi.”

   Saben jangkah kanggone Kang Ujik bisa nggarap gurit utawa puisi iki. “Kadhang maca puisinisun dhewek hang wis lawas, bisa nduweni ide nulis puisi hang anyar. Malah bisa sak baris bisa dadi sak puisi, limang baris dadi limang puisi.”

   Ulihe ngeluru ucap-ucap lawas hang puitis ring desa-desa, kudu dielungi jempol. Iyane tau menyang desa-desa setaun lawase sak perlu luru ucap-ucap iki kelawan gesah ambi wong-wong tuwek. “Isun tau ring Pelinggihan Grogol telung taun, nang Penataban lan panggonan-panggonan liya hang magih deles Usinge.”

   Merga kegiyatane luru ucap-ucap iku mau, iyane tau arep nerbitaken kamus Lexicon basa Using, hing urut aksara taping dikelumpukaken nyang jenise dhewek-dhewek. Cuma, pungkasane wurung kerana hing ana kecocokan ambi penerbite.

   “Penganggit hing ulih mandheg ulihe nganggit gurit tah tulisan liyane. Kudu sampek matek buru mandheg nggawe karya.”

   “Isun hing mung puisi, tepak hotbah Idul Fitri ya tau basa Using. Nggawe makalah ring seminar Basa Using ya tau, judhule: “2020 Basa Using kari Arane.” Makalah iku nduduhaken kepriatinane gok Basa Using bakal nemoni pesthine kadhung hing ana hang njaga.

   Proses nggawe puisi, jare Kang Ujik, ana hang seja ana hang sing. “Hang sing Sun seja, umpamane lungguh, mara-mara ulih ucap, Hun terusaken dadi puisi. Hang nyeja, kadhang meneng-meneng lungguh ring kuburan ngarep umah. Paesan, wit-witan, kembang kirim hang wis garing kabeh bisa dadi ide.”

   Gurite ana hang serius, ana hang bab agama, keseniyan. Taping hang paling didhemeni hang nduweni judhul Keseluruhen. “Iku kedadeyan temenanan tepak Isun mudhun nunggang sepur ring Karangasem. Ana wong mudhun lungguh nganteni, marek ditundhung maratuwane, thenger-thenger, taping sadhar, getun hing mari-mari, ambi bolak-balik ngomong “Bengen iki sawahisun.”

  Buku-bukunisun akeh hang diedol kiloan ambi maratuwa. Tepak pindhah umah dhewek, buku-buku iku diwadhahi glangsing. Cumpu tepak balik merana, jare wis dikilo.”

   Teka buku-buku iku Kang Ujik bisa sinau paran hang mesthine ditulis kanggo gurite.

   Kang Ujik iki sedurunge ya wis tau milu urun gurit nang antologi puisi, kayata Undharasa (2000) kumpulan Puisi Using, Kembang Telon (2000) ambi Samsul Hadi ME lan Budiosing, uga Dubang (1997) kumpulan puisine dhewek.

Keseluruhen

Nalika bengen sapa ngira

Ring Karangasem nang tapsiun

Saikine ya wis nyata

Sawah subur kari cerita

Suwarane sepur teka

Kernet lan ojek sulung-sulungan

Tawa-tawa sapa nunggang

Di eteraken sampek ring panggonan

 

Hang mudhun bingung tolah-tulih

Ngalor lan ngidul padha mulih

Ana uga hang kantru-kantru

Wangune baen nana hang di tuju

Sun takone kari melas semaure

Jare ditundhung mertuwane

Mulane jujug ring tapsiun kene

Merga enget iki bengen sawahe

 

Karangasem, 24 September 2014

 

Ngeraksa Umur

 

Paran baen hang uwis kedaden

Iku kabeh mung merga jalaran

Makene menusa sing leren-leren

Ulihe ubet pasrah nong Pengeran

Urip sepisan kudu temenanan

Merga dunya dudu sulapan

Dalan sak dalan golet keselametan

Masiya merangkang nggegema iman

 

Janur pupuse uwit kelapa

Papah garing belarak arane

Umur duwene hang Kuwasa

Aja munting sampek lali dalane

 

Papah garing belarak arane

Diserut semate dienggo sapu

Aja munting sampek lali dalane

Surut nasibe merga sing digugu

 

Diserut semate dienggo sapu

Semat dhedhegan pedhot pukete

Surut nasibe merga sing digugu

Arep ndandani abot sanggane                                                                                    

Banyuwangi,  24 September 2014

 

TUGU

Suwarane knalpot nggereng

Melebu metu gang lan ngebeki dalan

Nana mandhege sambung sinambung

Abane klakson jerit-jerit kaya lare cilik keloman

Ubete menusa kaya beras diinter

Hang teka elor  melaku ngidul

Teka wetan melaku ngulon

Mubeng-mubeng nguber penguripan

Kanggo mujudaken pengarepan

 

Dulur

Muyek  ya  muyeka

Taping sarate ungangen tah

Ring tengah kutha ana tembok magu-magu

Dienggo tenger

dhung  ring kono bengen akeh nyawa hang coplok teka ragane

ragane magih kalungan kain abang-putih

tangane nggegem  jajang hang magih isi izim kyai

cangkeme mangap kaya magih njerit “Allohuakbar!” 

dhadhane bolong pitu ditembus peluru

saikine

tembok iku dadi tugu

kantru-kantru ring tengah muyeke penguripan

ngadeg dhewek ring tengah keramean

 

Surabaya, 1 Oktober 2015

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor