Kata Ganti Orang ring Basa Using

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Kamis, 22 April 2021 11:19 WIB)
- Kolom Bahasa UsingLahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


Kata ganti orang (pronomina personalia) ngganteni aran wong, pribadi, utawa wong hang ngomong. Setemene paran bain hang dienggo ring basa Using?
   Dhasare, kata ganti orang ana enem macem:
1. Orang pertama tunggal
2. Orang pertama jamak
3. Orang kedua tunggal
4. Orang kedua jamak
5. Orang ketiga tunggal tunggal
6. Orang ketiga jamak.

Cumpu hing kabeh ana ring basa Using. Ring buku Tingkat Tutur Bahasa Jawa Dialek Banyuwangi hang diterbitaken Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud taun 1986, kata ganti orang ring basa Using kecathet gedigi:
1. (Pertama Tunggal) isun; kula (besiki)
2. (Pertama Jamak) kene; kita (besiki)
3. (Kedua Tunggal) sira, ira, hira, rika; ndika (besiki)
4. (Kedua Jamak) sira kabeh, ira kabeh; ndika sedaya, ndika sedanten (besiki)
5. (Ketiga Tunggal) iyane; enggihe, kiyambeke, piyambeke (besiki)
6. (Ketiga jamak) -.

Dene skripsine Ronal Fajar Wana hang judhule Personal Pronouns in Using Language (An Analysis of Forms and Functions) lan diuji ring Universitas Halu Oleo Kendari taun 2015, nyathet gedigi (hing mbedakaken besiki tah singe):
1. (Pertama Tunggal) isun, ihun, sun, hun
2. (Pertama Jamak) kita, kene
3. (Kedua Tunggal) Hira, Ira, Sira, Rika, Ndika)
4. (Kedua Jamak) rika
5. (Ketiga Tunggal) iyane, lareku, larikau
6. (Ketiga Jamak) iyane

Hang rada nganeh-anehi ring penelitian taun 1986, njumbule: enggihe, minangka kata ganti orang ketiga tunggal. /Enggih/ iku mula besikine /iya/ taping hing mara-mara iyane dadi enggihe kanggo kata ganti orang. Nawi ucap iku mula tau kewetu taping arang dienggo. Sing anjrah.
   Hang apik, ana /kene/ ring penelitian kanggo skripsi iku. Isun tau takon pisan nong Ketua Dewan Kesenian Blambangan kang Hasan Basri bab kata ganti orang. Kang Son, celukane kang Hasan, nengeri ana telu maning hang durung, yaiku: engkene (Pertama Jamak), engkono (Kedua Jamak) lan engkana (Ketiga Jamak).
   Hang durung kecathet ring penelitian kabeh nong ndhuwur, yaiku kata ganti orang: awak (Pertama Tunggal) lan awak-awak (Pertama Jamak).
   Ale ucap kata ganti orang iki magih kerep dienggo:
Awak durung ngopi sakat isuk.
Awak-awak iki dianggep paran hing diejak ngomong sulung.
   Kata Ganti Ketiga Jamak, ya hing mung /iyane/ biyasahe hang ana /iyane kabeh/. Lan emeh padha ambi basa Jawa, Ketiga Jamak iki arang-arang dienggo, hing maido ring penelitian taun 1986 hing kecathet.
   Dadi kudune dianakaken penelitian anyar maning. Wayahe ditulis maning.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Personal Pronouns in Using Language; Tingkat Tutur Bahasa Jawa Dialek Banyuwangi

Editor: Hani Z. Noor