Kecaruk Cengkaruk

Muhamad Novi Yusuf (dipublikasikan pada Minggu, 23 Mei 2021 09:30 WIB)
- EsaiWujud hang kelendi sih endane? Ombenan ya using, barang ya using, memenganan ya using, kendaraan ya using.

Cengkaruk iku wujud sega hang wis nana tetes banyune marek dipepe ring ngisor panase serngenge ring nyiru kuning sampek garing kemelethak. Tapi sejatine wujud cengkaruk iku kadhung dienget-enget yara teka sega hang wis dadi pecakane uwong hang wis wareg, utawa sega hang wis wadhang, paran maning sega hang kadhang luput dadine. Ana "cengkaruk" hang dudu sega tapi tetep diarani cengkaruk bain.

Apuwa tah?

Kerana cengkaruk bain bisa ana gunane maning masiya sakdurunge tau dadi barang hang wis sing direken ring ati. Kanggone cengkaruk iku sapa bain hang bisa manpaataken anane cengkaruk iku, kayata bisa digawe makani rawatan lan liya kanggonan. Ana pisan kanggone yaiku nggawe saya akeh mahluk dadi mulya kelawan megawe dodol uga nukoni cengkaruk.

Ana "cengkaruk" liya hang macem-macem anane, ana hang sumbere teka barang elektronik, ana hang lair teka kendaraan, romote wong umah-umah lan liya-liyane. Tapi kerana "cengkaruk" iku bisa nguripi lan nggawe belahi ring dina ngarep. Arep polah hang kaya cacing kepepe kadhung sing bisa mbecikaken wujud hang nyukeri dadi hang ngangeni ya bedhu.

Mbecikaken ya mesthi kudhu telaten ring raga lan ati, perujuke wit-witan ya ana thukule sithik-sithik paran maning mbecikaken "cengkaruk" ring tembung kauripan iki. Mahluk mulya hang urip ngakeh-akehaken. Paran maning "cengkaruk" hang njumbul teka uripe mahluk mulya iku. Ana "rambanane" endhas hang bisa kanggo mikir golet dalan kauripan hang bisa madhangi lan tetep nggawe langgenge urip hang dipiloni ambi perujukane mahluk. 

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


Ewonan mahluk mulya mesthi merujukaken damar-damar hang bisa ngatasi macem-maceme "cengkaruk" hang nyatane bisa ngewani manpaat ambi uripe mahluk liya ring donya kauripan, paran maning ndadekaken ulihe asil hang wujude kertas ketulis angka. Ring donya iki saben-saben panggonan penting kaya pondhok-pondhok produksi wis ana hang bisa ngatasi cengkaruke dhewek-dhewek, paran maning wis ana paguyuban hang bagiyan ngatur, ngecek, uga nguwel papan panggonan hang sing bisa utawa durung ana pengolahan "cengkaruke" iku.

Mangkane kadhung rika, ya rika kabeh weruh uga kecaruk "cengkaruk", aja dipaido tapi perlu anane dangir, rabuk, lan siraman sunare damar hang pantes makene bisa sing mung dadi dhekete lemah panggonan urip iki.

"Cengkaruk" kadhung wis kecaruk kadhang akeh hang sing direken, mung terima nyawang. Isun kerasa kadhung ana mahluk mulya hang sing gati ring "cengkaruk" hang nyebar leleran ring sak dawane dalan kauripan iku padha bain kaya urun nggawe dheket ucap kauripan. Saben-saben papan lungguh utawa papan gesah lan ring pondhok-pondhok madhang mesthi nyedhiyani hang aran tong wadhah "cengkaruk." Tong iku bakale dijuwuti ambi para tukang rijig-rijig hang ihklas uga semangat ngerijigi "cengkaruk" mauka hang kadhang ana hang sampek keleleran.

Nawi tepak kecaruk "cengkaruk" ring dalanan urip yara bisa dipuputi makene bisa ayem asrine ati nyawang endahe panggonan ambegan iki. Kejaba anane rasa hang bisa mbacangi niyatan kepingin nggayuh "cengkaruk" hang semono uga bisa didadekaken sembarange kanggo hang bisa nulungi masiya mung jimpitan sithik.

"Cengkaruk" hang kecaruk kadhang hing sampek sak kethipan sing ana dalan ketemune kerana serang sarane "cengkaruk" hang arep dibecikaken mau.

Yara ana hang nyeja nggeningaken anane "cengkaruk" makene bisa nyugihaken mahluk-mahluk mulya hang sing ngereken kauripan liyan, bisa diarani "sak karepe beconge." Yara byalak hang gedigu iku.

Kelelerane "cengkaruk" wujud sembarang kalir masiya hing bisa dibecikaken, magih bisa dipanggokaken ring wadhah hang ana kerana rijige panggonan, kadhang bisa nggambaraken rijige panggonan welas uga pikiran ring mahluk mulya iku dhewek.

Mayo padha gancang saben kecaruk "cengkaruk" hang sun ibarataken dhewek mau. Hang sekirane bisa ngerijigi ya agage ngerijigi, hang sekirane bisane mung nyingkrihaken ya padha gancang disingkrihaken, hang penting welase ati kanggo kauripan ring dina ngarep bisa keturutan. Uga hang diimbangi ambi dalan kauripan hang endah, rijig sing ana "cengkaruk" hang ngothori. Saya wenak kadhung sembarang hang kawitan bisa ngothori tapi ring pungkasane bisa ngapik-apikaken.

Perujukan-perujukan winih mahluk mulya ya padha diweni weruh makene padha tandang hang bener kanggo nyetir "cengkaruk".  Hang wis nandangi "cengkaruk" hang arep njumbul makene bisa kelaksanan perjuwangan kauripan bisa mudhun ring saben tetese getih keturunan lan bisa njaga ketheman nguri-uri tembung kauripan teka "cengkaruk" hang mula asale teka mahluk mulya dhewek.

Bisa nguripi mesthine ya kudu bisa mateni. Bisa nggawekaken mesthine ya kudu bisa mbecikaken. Dhung kepingin langgeng mesthine ya kudu bisa ngerumat. Dhung kepingin lestari mesthine ya kudu bisa nguri-uri.

Kembang setaman ring tawangan, bisa katon dhung sing ana suket hang merujuki uga ngelebihi dhuwure gagang empange. Ganda wangine lenga wangi bisa semebar arum ring dalanan mung kerana sing ana banyu getuh ring jumblengan lan ana bathang hang bisa ngilangi arume. Jayane wit jati ring saben mutere nyiru kuning lan putih kerana bisa nggerontolaken bengahan urip hang sejatine bisa ngolah panganane dhewek ring saben wektu antarane tengah-tengahe taun.

Kudu wani perih kudu wani tatu kadhung kepingin ayem selawase. Kudu wani nyacak, kudu wani luput, kadhung kepingin bisa. Kudu tahan diantemi, kudu tahan dijugeri, kadhung kepingin jaya. Kudu tahan gudha, kudu tahan rayuan, kadhung kepingin mulya.

Hang hing serantan dhung kecaruk "cengkaruk", agage ngilangi, telikas dhung tandang, makene endahe donya iki bisa terus lestari masiya saben kethip uga ambekan magih ana miline "cengkaruk" hang njumbul.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : pribadi

Editor: Antariksawan Jusuf