Kelenceran ring Antogan Kabat

Muhamad Novi Yusuf (dipublikasikan pada Jumat, 24 September 2021 09:05 WIB)
- WisataPanggonan kelenceran hang tau kesuwur taun 1990an, Antogan ana ring desa Bunder kecamatan Kabat  nawakaken nyang masarakat hang dhemen kelenceran khususe adus-adusan lan hang dhemen kelenceran ngerasakaken ayeme kahanan nong ngingsor wit-witan. Sakat melebu nong wilayah wisatane utawa sakat buru ngeliwati panggonan mbayar karcis, wis kerasa hawa hang adhem. Perkara adhem ayeme iku teka banyu hang ana ring Antogan hang kawitane teka ring sumber. Sumber hang sun maksud yaiku dhaerah Lungun (sunkira-kira ana ring perbatasan Kecamatan Kabat hang pinggir kulon ambi Kecamatan Songgon). Ring njerone dhaerah wisata iku wis hing gampang keterak sunare serngenge kerana akeh wit-witan hang dhuwur, gedhi, uga rapet antarane godhong-godhonge.

Panggonan melebune ana loro yaiku bisa teka Desa Bunder hang langsung munggah lemah hang kaya gumuk (munggah-mudhun) hang nong pucukane bisa nulih Selat Bali uga ana umah radhiyo (radioan), bisa pisan liwat teka Dusun Gumuk Sari Desa Benelanlor. Ring rong lawang karcis melebu iku engko padha-padha njebluse nong banyu hang wis diweni lawangan, uga sasak kanggo nyabrang nyang Antogan (air terjun). Antogane ya hing kari dhuwur seru, kira-kira ana 3-4 meter teka banyu hang paling dhuwur ring kolame. Sak marine nyebrang sasak iku rika bakale milu dalan hang ana pituduh dalan nuju nyang air terjun. Ring dalanan iku ya wis ana warung-warung hang nawakaken cemilan uga panganan hang bisa dienggo ngisi weteng lan nyirami gorokan hang kasaten.

Mari digu, ana timplikan hang  sing kari dhuwur aju mudhun nyang area utamane yaiku air terjune. Ring kana rika bakale nulih anane wit-witan hang urip bareng ring antarane tanduran sulur-suluran hang nambah asrine Wisata Antogan iku. Paran maning ana perujukan watu-watu hang magih asli gedhi-gedhi kaya ngawe-awe wong hang kepingin potrek. Watu hang gedhi sing mung mejogrok nong lemah, hang ana ring tengah kolam ya ana. Alamine kolam ring ngisore gerojogan iku ya bisa meraji ambi rawa. Paran maning ngingsore ya magih lemah belethok ketumpukan watu-watu hang sedhengan ukurane. Dadiya gedigu lincipe watu hang nong ngisor banyu bisa nggawe tatu ring delamakan sikil.

Milu nyang iline rawa iku, ana lawang banyu pisan hang mengingsor rada endhep. Ring kana mula digawe kolam hang bisa diatur jerune kerana kanggo padusane lalare cilik utawa para wisatawan hang hing bisa ngelangi. Aja kuwatir ambi aran warung ring area iku, masiya mung siji naming wis bisa ngangetaken awak-awak hang kelumus banyu. Ring kana ya disedhiyani cedhing ana kakus lan ngerangkep ambi panggonan salin. Kerana mung loro anane, kadhang wong kelenceran iku mulih hing kathik salin serang wis hing serantan antri muka.

Tapi iku bengen, magih dadi lare cilik isun iku. paran maning hang nggarai kesuwur dhung wis ana dina-dina penting utawa preian dawa mesthi ana acara hang sing kaya biyasahe yaiku ana orkes hang sak engetisun iku genjote bain sampek dipasang nong ndhuwure banyu parek sasak. Masiya magih akeh hang kurang dhung dideleng lebih njeru maning, naming Wisata Antogan tau jaya ring wayahe bengen.

Sak liyane panggonan kelenceran, ana pisan mitos-mitos kepercayaan ring masarakat sak ubenge Wisata Antogan, yaiku:

Kawitan, dhung ring Antogan iku wingit (kampungane bangsa alus). Paran maning dhung wis wayah bedhug. Sapa bain hang buru teka kana tepak bedhug hang milu bareng serngenge nong ndhuwure endhas mesthi kejimen/kesambet. Sakliyane iku ya hing ulih rame dhung wis wayah bedhug tepak magih kelenceran nong kana.

Kepindho, yaiku ring rawa utawa kolam sak ngingsore gerojogan iku ana bajul putih hang kadhang bisa diweruhi ambi wong hang bisa ndeleng alam liya. Kadhang ya ana hang mara-mara dicaruki sak kelerepan. Akeh hang percaya dhung anane bajul putih iku bisa mencala wujud nyata uga semu (jim/bangsa alus). 

Ketelu, yaiku anane guwa goib ring sak njerone gerojogan. Mula dhung disawang ambi mata biyasah katon jelekong menjero, kadhang ya biyasah dienggo potrek lalare hang pingin gaya kaya wong tapa. Tapi akeh hang percaya dhung guwa goib iku bisa dileboni bakale nembus ring panggonan wingit liyane. Isun enget pirang-pirangane cerita (sepurane nawi luput kerana laline isun) ana hang ngomong nembus ring Alas Purwa uga ana hang ngomong tembus ring Segara Kidul.

Cerita-cerita iku hang dadi pendhampinge wong gesah dhung mbahas perkara wingite Antogan. Sakat isun wis mundhak gedhi, cerita-cerita iku wis saya jarang kerungu. Tapi magih jangget nong pikirane masarakat sakubengane Wisata Antogan. Wis melebu SMP sampek SMA, Wisata Antogan wis rada hing kerumat embuh gara-gara wis bosen tah kelendi. Naming isun tau weruh kabar hang liwat sak kelerepan dhung Antogan diedol. Ngalihe hang nduwe Antogan iku tetep hing ana perubahan, masiya tah magih ana hang kelenceran. Sakat isun SMP sekitar taun 2012 iku Wisata Antogan magih melaku naming ya tetak-tetak hang mara. Uga hang dodolan wis ana hang ngalih paran maning ring awal taun iku melaku santer kabar anyar. Wisata Antogan iku didadekaken panggonan wong lan lare sir-siran, kadhang hang magih seragaman sekolah ya langsung merana.

Nawi kerana Antogan hang jarang pengunjunge dadi cocog dadi panggonan sir-siran. Akeh uwong hang nyandhak wong hang sing miloni adat lan tata krama iku makene njaga Wisata Antogan tetep rijig teka polah napsune menungsa.

Hing kerasa cerita iku ilang pisan, naming tetep dienget bain kanggo cerita ring dina ngarep uga kanggo dijuwut hikmahe dhung wis maju. Kira-kira taun 2015 ana peningkatan yaiku Wisata Antogan diwerakaken hang dadi tujuwane bisa nggawe kolam gawean teka ris lan keramik uga bisa ana sarana lan prasarana hang lebih lengkap, unik, uga akeh. Ring awal taun 2016 sak engetisun Wisata Antogan nggawe wara-wara hang sing kaya biyasahe yaiku nyebar kabar dhung mbukak wisata iku ambi kondhisi hang anyar. Nyebar kabar sakliyane liwat media, nyebare ambi nganggo banner wera-wera sak ubengane Banyuwangi. Asile ya hing nggetunaken ati, isun ya mara pisan tepak pembukaan wisata iku hang mbarengi ambi tahun baru.

Ramene para pengunjung hing umum, montor hang baris bain sampek kira-kira 1 km. Uga ya dideleh nong pinggir lurung. Masiya panggonan karcise dinggawe siji nong Dusun Petang (Desa Bunder hang kulon) uga mbayare sepuluh ewu sak uwong. Wisata hang sulungan yaiku air terjune ya hing ditinggal saya tetep didadekaken siji ambi hang anyar iku. Sak marine iku Antogan terus nggawe inopasi maning hang gadug nong sekitar taun 2019 wis rada cumpleng maning. Serang cumplenge nawi langsung ditutup sementara ambi mbangun paran hang dibutuhaken ambi wisata iku kanggo ring dina mburine.

Muga bain Wisata Antogan jenggirat tangi maning kerana saiki wis dibecikaken maning teka wisata hang anyar sampek gadug ring gerojogane. Dhung penasaran ya merana saiki ya keneng mung mbayar karcis 5000 bain. Mumpung durung larang uga diresmikaken maning. Uga bisa terkenal kaya wisata liyane. Isun bain ngakoni unik kerana bisa dikawinaken antarane hang alami lan gawenan. Uga muga bisa dadi primadonane Kecamatan Kabat sakliyane petilasan Prabu Tawang Alun lan Festival Geredhoan nong Desa Macan Putih.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : pribadi

Editor: Antariksawan Jusuf