Keli-Kelian ring Kali Sawah Songgon

Nani Asiany Mustikowati (dipublikasikan pada Kamis, 14 April 2022 08:38 WIB)
- WisataPirang-pirangane montor gedhi cilik sekitar jam enem isuk padha iring-iringan kaya karnapal. Nganggo tengeran nong kaca ngarep tulisan rombongan 1 sampek 20, penumpang sak sopire padha nganggo kaos kang seragam. Kira- kira ulih sak jam setengah montor-montor iku gadug panggonan kang dituju urut sing ana kang nyeliwah. Kerana panggonan kang dijujug hawane adhem, suguhan kang disulungaken arupa jajan kucur, kelepon, kacang kulub, ambi teh lan kopi panas. Nana wis, gemerudug padha nyeruput ombenan kang magih panas iku ambi ngemploki kelepon lan kacang kulub kanggo kang doyan. Kang doyan kucur gedigu pisan, jajan kang dikelir ijo kaya kelepon iku dadi sasaran masiya berangkate mau wis padha sarapan.

Serta waktune wis dianggep cukup, kabeh peserta baris tertib arep upacara. Kanggo nyemangati lan rasa sukur nyang Gusti Maha Kuwasa, upacara dikawiti nyanyi lagu Indonesia Raya, sambutan aju ndonga. Dipungkasi ndonga makene acara Keli-kelian (Rafting/pengarungan) engko lancar, selamet kabeh, lan sing ana belai paran- paran. Mangkane masiya upacara wis mari, peserta magih tetep ngadeg nong panggonan upacara merga diweni arahan lan diejak senam sakdurunge keli- kelian.

Sing kabeh peserta kang milu nong acara keli-keliane merga ana kang wis tau utawa mula sing wanen. Kerana wonge kang arep rafting akeh, sedheng perahu karete sing bisa nguwot kabeh peserta mangkane dibagi rong gelombang. Saksuwene gelombang siji mangkat rafting lan tinimbang sing ana gawene mangkane gelombang sijine (kang durung mangkat) diejak memengan. Akeh maceme kang aran memengan, malah digawe kelompok-kelompok pisan saingga padha saingan makene ulih juwara.

Gelombang siji kang arep berangkat diweni pituduh sulung makene nalika rafting sing sampek belai. Carane nyekel tali, ngendoh sikil kiwa tengene, kelendi kadhung perahune mandheg, lan pituduh liyane dijelasaken ambi petugas. Serta wis jelas kabeh, peserta kang wis padha nganggo rompi pelampung lan helm husus diberangkataken nong panggonan awal rafting numpak montor kol buntung kang bisa diisi  wong akeh. Gadug panggonan kang dituju, penumpang mudhun, aju melaku kira-kira seperapat jam gadug kali nong ndhuwur. Ring kono perahu karet wis siyap ngangkut para penumpang pengarungan. Sak perahu isine limang wong, salah sijine kang tugase ndhayung.

Buru-buru bain edheng-edheng, taping mung sedhilut. Mari gedigu, nana wis! Ngeluncur sing karu-karuwan. Bolak-balik miring ngiwa miring nengen, endhas nyelundhup. Gadug nong panggonan terjun, tambah seru, lan penumpang padha seneng. Malah nalika numpak lan ngeluncur penulis kecebur. Ambi tangan tetep nggandholi tali dhadhung, penulis diangkat kanca-kanca sak perahu munggah perahu maning. Masiya kuping kerasa ebek banyu mari kecebur, taping kerana rasa seneng, sing dadi masalah. Rada adoh maning, gantian wong liya kang kecebur. Pasangan penulis kecebur pisan. Malah iyane lebih nemen merga taline kang kudune dicekeli lan digandholi, coplok teka tangane. Untung bain petugase sigap. Masiya wonge melung-melung merga wedi (panik), petugas/pendhayung kang ditulungi petugas liya, nulung kanca kang kecebur, kang ahire pasangan penulis munggah perahu maning. Kaya penulis mau, sing ana susah. Serta wis nunggang perahu maning, kahanan rame berak-berake penumpang.

Gadug pinis, penumpang katon girang kabeh. Tangan padha dhadha-dhadha nyang kanca- kanca kang wis ngedhang nong sasak. Kanca-kanca iku ana kepala sekolah, operator sekolah, lan bendhahara sekolah kecamatan Banyuwangi kang padha nganakaken rafting nong Kali Sawah Adventure Songgon ring dina Minggu, tanggal 13 Maret 2022 kepungkur.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor