KKG Basa Using Glagah Nyerambahaken Revitalisasi Basa Using

HENI KURNIAWATI (dipublikasikan pada Senin, 21 Agustus 2023 06:42 WIB)
- LaporanKelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Using kecamatan Glagah nganakaken kumpulan ring SDN 2 Rejosari dina Kemis (10/8) kapanane.  Ditekani 36 guru-guru SD kelas 4, 5, lan 6, kanggo nyerambahaken ulihe Diklat Revitalisasi Bahasa Using kang wis diterima teka ring Balai Bahasa Jawa Timur (BBJT) tanggal 10-14 Juli kepungkur. Merga ulih PR teka BBJT gok saben peserta kang wis mari milu diklat kudu nularaken ilmune nyang wong liya sakusing-usinge nyang sepuluh uwong. Kang wis mari pengimbasan wajib kirim laporan kegiyatan. Sedheng wayahe diwatesi, pungkasan tanggal 20 Agustus kudu wis kelaksan lan laporan pisan.

Mulane Heni Kurniawati ketua KKG Bahasa Using kecamatan Glagah merkenteng ngangkati acara Pengimbasan Revitalisasi Basa Using ring kecamatane. Rembugan ambi anggota KKG kang akehe jak papat nggoleti selane dina kang lowong. Merga ring ulan Agustus kegiyatan melkedhek serang akehe. Tadhah ulatan diputusi acara diangkati tanggal 10 Agustus 2023. Milu manggon ring SDN 2 Rejosari merga Muhammad Romdoni minangka Kepala Sekolahe uga dadi anggota KKG Basa Using wis ngidini temune sing kathik ruwed nggawe surat idin. Winda Sri Wahyuni anggota KKG Basa Using tukang nyawisaken administrasi lan suguhan dines ring kono pisan. Lan Natalia Utami kang uga dadi Ketua KKG Seni mula rada ruwed ngetap wektu, temune golet panggon kang sing kari adoh ambi umahe.

“Emane kanca-kanca KKG Basa Using Glagah iki teges-teges. Apan ulih pegaweyan, sing kathik nampik. Cocog ambi arane kecamatane Glagah, sagah lan gagah. Mulane yara kudu  sehat, kuwat, kang mejinjat, megawe kesat, sing ulih sambat. Kesuwun kanca-kanca lan kabeh kang mangku wewenang kang wis aweh ngersaya nong acara iki sampek mari”, jare Heni Kurniawati guru SDN 1 Tamansuruh lan uga dadi Sekretaris KKG Bahasa Using Kabupaten Banyuwangi.

Materi kang digadugaken ring acara pengimbasan akehe ana  pitung bab. Antarane yaiku materi Ejaan Baku Basa Using, Ndongeng, Nembang, Pidhato, Gurit, Cerita Cendhek, lan Ngewer. Kanggo efektifitas lan efisiensi waktu, materi pitu diedum wong telu. Masiya dianakaken mung sedina, kang milu ngadiri acara iku katon semangat lan pernah.

Kang beda ambi liyane ring acara iku kabeh uwong wajib ngomong nganggo basa Using. Dikawiti MC, pidhato-pidhato, narasumber materi lan kabeh peserta kudu ngomong nganggo basa Using. Nyepak-nyandhung, Heni Kurniawati minangka MC lan dadi salah siji narasumber nggawe kesepakatan ambi kabeh peserta. Cumpune diidini ambi Janoto minangka kepala Korwilkersatdik bidang Pendidikan Kecamatan Glagah lan Kecamatan Banyuwangi.

“Ale saben dinane ngomong ya wis nganggo basa Using. Dhonge nong acara formal gedigi ngomong nganggo basa Using bisa luput-luput. Durung kulina iku. Magih kecampur-campur ambi bahasa Indonesia. Apik iki kadhung kabeh diwajibaken ngomong Usingan. Mau MC-ne wis pol nganggo basa Using. Engko pesertane kudu pol Usingan ya. Kanggo guru-guru kang  dudu wong Using, kudu berusaha belajar lan ngetutaken”, gedigu wekase Janoto kang kulina diceluki Ayah JT bangete midhato lan mbukak acara pengimbasan.

Sampek pungkas acarane magih tetep pernah bain. Masiya wis ditutup ambi Budinyoto minangka Ketua KKKS kecamatan Glagah, peserta kang milu diklat magih nerusaken gesahe. Sing gancang-gancang mulih malah nutugaken gesah lan gemuyu tingkahe iyane dhewek memengan Kuwartet sing bisa-bisa jangkep, nggesahaken rekane kancane bangete praktek ngewer, lan mbahas midhato nganggo basa Using iku repot bangete arep ngetokaken omong, keceluput-celuput omong nganggo bahasa Indonesia.

 

 

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor