Lonthong Lebaran

Nur Holipah (dipublikasikan pada Sabtu, 07 Mei 2022 07:38 WIB)
- KulinerLebaran mula has ambi anane kupat. Paceke kadhung olah kupat, sing lali gandhengane yaiku lepet. Jare kupat lepet makili menungsa hang tepak Idul Fitri balik suci maning. Kupat padha kaya ngaku lepat (ngaku salah) mangka padha njaluk sepura nyang dulur adoh, dulur parek, sanak kadang. Lepet tegese dikudhungi lan diurug hang rapet, kabeh salah luput mauka disepura, diangkati maning teka mula, makene sedulurane saya raket.

Taping, sing kabeh dhemen olah-olah kupat merga kudu ana jeliring utawa janur. Sing gampang ngulihaken janur, merga kudu menek uwit kelapane. Durung maning kudu ngenam janure makene dadi kelonthongan kupat. Masiya setemene bisa tuku kelonthongan kupate ring pasar, wis akeh hang jaja. Taping ya sing kabeh bisa, sing kabeh dhuweg ngulub kupate.

Mulane akeh hang meliguk olah lonthong bain, silure olah kupat hang angel. Kadhung dibandhingaken, gawe lonthong mula sing angel kaya gawe kupat. Olah lonthong sing kudu ngenam jeliring merga mung butuh godhong gedhang bain ambi semat, kala-kala ya ana hang olah lonthong nganggo pelastik. Nganggo pelastik iki paceke kadhung urip ring kutha hang sing nemu uwit gedhang.

Kadhung rika sing bisa olah kupat, lan uga aras-arasen olah lonthong, aja kuwatir bisa tuku nyang Mbok Is. Mung Rp. 2.000 sijine. Mula kadhung paran-paran sungkanan lan sing bisa, ya solusine kudu tuku. Utawa kadhung juwari, njaluk nyang tangga. Utawa kadhung janotok alias sungkan apes, antenena bain pithik belorok. 

Saben lebaran angger Mbok Is nampa pesenan husus lonthong. Pirang-pirangane papah godhong gedhang angger dipepe ring sangsangan ngarep umahe tepak perepegan. Gawe kelonthongane lonthong iki gampang seru, sing kaya angele gawe kelonthongane kupat. Mungne kudu weruh trik-e makene tepak dikulub, lonthonge sing meledhos alias mechothot.

Godhong gedhang hang paceke dienggo mbungkus bisa nganggo sembarang godhong. Mbok Is paceke nganggo godhong gedhang keluthuk (asil lonthonge bisa lebih ijo) utawa godhong gedhang sobo. Sarate kudu wis alum. Makene tepak disemati sing keras.

Ukuran-ukuran iki mung kanggo tetenger bain, sing kudu padha persis.

Semat diiris lincip kira-kira 3 cm.

Kelonthongan lonthonge wera (diameter) kira-kira 4 cm, lan dawane 15-16 cm.

Beras isenan lonthonge kudu wis dipucusi terus diekum sulung suwene telung jam. Iki bisa nyepetaken ngulube lan marai lonthonge lepah. Kadhung ana banyu kening-keninge enjet, bisa didelehi. Bisa nggarai arum lonthonge.

Sak kelonthongan, diiseni 2,5 – 3 sdm beras. Dileng-dileng lemes kakune beras hang dienggo. Aja lali disemati hang ringkes.

Lonthong hang wis diiseni beras langsung bain ditap ring panci. Aju indelen, aja lali diwantoni banyu sulung akehe sampek nggarai lonthonge kerendhem. Antenana sampek gemulak, ulih seperapat jam diitung nambahi limang jam engkas. Aja lali nambahi banyu wantonan, aja leren ngenteni asat. Uga aja lali molak-malik lonthonge hang ana nduwur lan ana ngisor.

Ukuran 5 jam iki mula sing keneng ditawa, mergane asil lonthonge ya lepah temenan.

Taun iki, wis melebu 300 iji pesenan lonthong kanggo mapag tekane lebaran. Alhamdulillah, berkah temenan. Husus lebaran, Mbok Is sing matesi pira akehe pesenan lonthonge. Taping liyane lebaran, Mbok Is ya nampa pesenan lonthong taping paling sithik kudu 50 iji. Merga kadhung pesen ring ngisore iku—ring dina-dina biasa, ngulube mertanggung.  

Rika wis sing uman arep pesen pisan? Sing usah kuwatir, Mbok Is nampa maning H+3 lebaran. Tilpuna bain nyang 089-602-541-246 Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Dokumen Pribadi

Editor: Antariksawan Jusuf