Madhang Kumpul Iwak ring Sodong

HENI KURNIAWATI (dipublikasikan pada Selasa, 08 Maret 2022 10:36 WIB)
- WisataGiri yaiku salah sijine kecamatan kang ana ring kabupaten Banyuwangi. Panggonane ana ring tengah antarane kecamatan Glagah lan kecamatan Kalipuro. Dhaerahe akeh sumbere, sing meped segara, sing meped gunung lan sing ana alas gedhene. Akeh sawah lan kebonan kang magih asri lan bebas polusi.

Dhasare panggonan ring Banyuwangi kang alami, endah, asri, lan masarakate kang kreatip mulas panggonan-panggonan iku dadi jujugan ngelencer kang keneng diedol nyang wong kelenceran. Lan mesthine bisa dadi pengasilan tambahan kanggo masarakat sak ubenge. Ring kecamatan Giri uga  akeh panggonan wisata kang nyuguhaken jujugan ngelencer kang magih alami, endah lan asri. Sepisan rika nekani mesthi kepingin balik maning.

Masarakat kang ana ring dusun Pelinggihan kecamatan Giri ulihe mulas sumber lan kebonan dadi jujugan ngelencer kang anyar. Salah sijine yaiku Goa Sodong. Kadhung mangan ring warung utawa cafe, wis anjrah. Taping kang bida ambi liyane teka Goa Sodong iki wisatawan bisa madhang ring tengahe banyu mili. Lan ana salah sijine warung kang nyuguhaken sensasi madhang kumpul iwak.

Warung Amperan Sodong nyuguhaken sensasi kang bida ambi warung sak kiwa tengene. Pintere kang duwe warung nguwah tong pecake wadhahe ecet dadi pelungguhan. Pelungguhan lan meja dietap nong tengahe kolam iwak. Iwake maneka maceme kumpul dadi siji nong jero kolam. Wong kang marung bisa nyemplungaken sikile nong njero kolam iwak kang jerune mung sampek wates penthole sikil. Ambi mangan panganane uga ambi ngerasakaken sikil dikelamudi iwak. Rasane mula nikmat.

“Isun mau pelakon sega wader, kopi ambi kelemben, jus pokat, es teh. Gok enak, imbuh maning. Pelakon pecel pitik lan pincukan tawon. Buru saiki isun ngerasakaken sensasi madhang kumpul iwak. Rasane keri-keri enak. Enak ngerasakaken panganane, sikil keri dikelamudi iwak cilik-cilik. Lare-lare sing gelem diejak mentas. Dhemen memengan iwak," ujare Yudy Setiawan, salah siji wong kang marung ring warung Amperan Sodong.

Jujugan wisata Goa Sodong panggonane gampang digoleti. Kadhung teka kutha bisa liwat Boyolangu ngulon, liwat Payaman ngulon uga keneng. Kang teka kidul liwat kecamatan Glagah desa Kemiren ngalor. Lurunge wis aspalan apik. Teka lurung gedhi nuju nyang panggonane iku adohe kira-kira satus meter. Dalane papingan, naming werane sing lebih teka sakmeter. Dadi pengunjung kang nunggang sepidhah montor kudu edheng-edheng lan bisa salipan kadhung salah siji gelem ngalah minggir. Parkire ana panggonan husus lan ditarik mung rongewu.

“Timbang leren gawe kolam, ngerawati iwak sakmono akehe bandhane ya akeh. Alukan marung ring Warung Amperan Sodong bain. Arep panganan paran bain kari milih methik. Bisa ambi momong anak. Panggonane aman, lare sing kira kesilep. Barangan kolame jerune mung sakwates penthole sikil," bapake Gigih lan Tegar iku nambahi ambi gemuyu.

Kang kepingin adus ceburan bisa tuku karcis gedhine limangewu. Pengunjung sing perlu kuwatir digawa belabur, merga padusan iku banyune teka sumber. Masiya udan banyune tetep kening. Ring pinggire padusan dicawisi pondhok kanggo andoh kelambi salinan, tas lan papan lungguh-lungguhan ambi nunggoni kang adus. Warung-warunge uga cawis panganan lan ombenan. Pengunjung sing perlu kuwatir kelomen sakmarine kungkum ring padusan. Jujugan ngelencer Goa Sodong bukak saben dina sakat jam pitu isuk sampe jam sanga bengi. Paling rame kadhung dina preian.

Sedurunge melebu ring panggonan padusan, ana pisan warung hang nyedhiyani panggonan meja lan kursi ring tengah-tengahe banyu mili. Banyune adhem cocog kanggo ngopi lan mangan dhanggoreng. Jerune ya mung sak penthol. 

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor