Malem Pitulikuran Mangkat Maning ring Cawang

Moh. Syaiful (dipublikasikan pada Selasa, 10 Mei 2022 09:13 WIB)
- LaporanBalik ngomongaken tradhisi hang ana ring puwasaan. Bengi iku malem Pitulikur Ulan Pasa, lebaran mung kurang rong dina, Dusun Cawang Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh katon rumang, padhang temenan. Damar hias kelap-kelip melibeng keliling ana ring kampung. Sunare padhang jingglang kayadene senenge masarakat Cawang hang ngerandhu tekane malem lailatul qodar.

Kabeh masarakat padha metu ring pinggir dalan. Lalare lan nom-noman padha tabuhan nganggo penthongan lan jedhor melibeng arak-arakan keliling kampung. Kelilinge uga diterusaken metu sampek nong njabane desa yaiku Kedaleman lan Desa Gladag Rogojampi.

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: [email protected] atau WA telp 0811843457


Kegiyatan iki sakjane wis ana sakat bengen naming kerana ana pageblug covid-19, kegiyatan iki buru dianakaken maning. Iki kegiyatan Maleman Pitulikur kawitan sakwise ana pandemi covid-19, gediku Alek Prayoga ketua Umum Remaja Dusun Cawang nguweni keterangan nyang reportere belambangan.com. Sakliyane kegiyatan Malem Pitulikuran Remaja Dusun Cawang uga nganakaken kegiyatan liyane umpamane Santunan Anak Yatim lan uga kegiyatan Olahraga kayadene Tournamen Volley Ball tingkat Kabupaten hang arep dianakaken sakmarine lebaran iki. Lapangan volley saiki wis standar turnamen-turnamen kabupaten, gediku Alek Prayoga nambahi keterangane.

Taun iki kegiyatane diniyati gedhe-gedhean merga masarakat sing kepingin adate iki ilang.  Kegiyatan iki merga wis rong taun sing ana, jarene M. Ikwan salah sijine warga masarakat Cawang nerangaken. M. Ikwan uga dhemen nyang remaja-remaja Cawang hang wis nduwe kerenteg nganakaken maning nyang adat kampung hang wis meh ilang iki. Masarakat iki pada urunan hang dikumpulaken ring RT-ne dhewek-dhewek. Sakteruse Remaja hang nganakaken kegiyatane kayadene masang damar-damar hias kelap-kelip iki lan uga nekakaken kesenian kanggo arak-arakan, teruse M Ikwan nguweni keterangan.

Taun iki pancene katon guyup temenan anggone remaja-remaja masarakat Cawang mengeti kegiyatan Malem Pitulikuran. Ana dhung limang grup terbang hang ditekaken kanggo nambahi grup patrol teka dusun Cawang ring acara arak-arakan iku.

Sakkalan Dusun Cawang rame kayadene karnapalan dina Agustusan. Oncor, damar hias, kembang api lan mercon bumbung diunekaken,  kabeh murub ana ring ndhuwuran. Wong-wong padha girang  ngarepaken gancang tekane malam lailatul qodar lan gancang njumbule serngenge lebaran hang wis sing suwe maning bakalan teka.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Kabar Desa

Editor: Antariksawan Jusuf