Mantera Using

Anang Eko Saputro (dipublikasikan pada Senin, 26 Juni 2023 09:09 WIB)
- Opini    Mantera iku bisa diarani donga nyang Gusti Pengeran, wujud tandha bekti lan wadul nyang Pengeran kadhung awake dhewek ngelakoni kesusahan ring alam donya.

Mantera uga kanggo nyambung hubungane awake dhewek ambi para leluhur kang wis langgeng ana ring alam padhang.

Wong Using nduwe cara dhewek kanggo ngurmati para leluhur hang biyasah disebut mbah buyut. Mbah Buyut utawa uyut iki masiyatah wis sing katon maning, naming magih parek kaya dene getih hang ana ring awake dhewek.

Mantera iku dibagi dadi telu miturut wong Using yaiku :

1. Mantera Cemeng, mantera cemeng iki bisa dianggep mantera hang paling bahaya lan paling gedhi kekuwatane. Biyasahe rada sara kadhung wis keneng mantera hang cemeng kaya dene Lintrik lan Semar Mesem.

2. Mantera Abang, mantera abang iki biyasah diarani Mantera Madya utawa mantera menengah.

Paling lumrah mantera Using abang hang dingerteni wong-wong yaiku mantera aji Jaran Goyang, hang dienggo ngeraketaken antarane lare lanang lan lare wadon hang sing ana rasa.

Miturut Pak Suhaimi ketua adat desa Kemiren, mantera iku lumrah ring kebiyasahane wong-wong Using lan biyasah dienggo ngijabahaken hajat kanggo hang maca.

Mula mantera aji Jaran Goyang hang biyasahe dienggo pengasih-asih iki uga diarani mantera santhet. Santhet hang biyasahe dingerteni ambi sekabehe wong njaba Banyuwangi beda ambi Santhet hang dimaksud ambi wong-wong Using.

Santhet kadhung jare wong Using iku teka aran mesiSAN kanTHET utawa mesiSAN benTHET, dadi arane Santhet iku kadhung jare wong Using hing dienggo ngelarani tapi dienggo pengasih-asihan.

3. Mantera Putih, mantera putih iki hang biyasahe diarani mantera suwuk kanggo nambani wong hang keneng-keneng utawa wong hang lara.

Mantera putih uga biyasah dienggo ngijabaken bayi hang buru lair lan nalika lairan.

Dhukun suwuk lan dhukun bayi sejatine padha bain, jenise manterane ya mantera putih.

     Mantera uga ana ring antarane uripe masarakat Using hang agraris lan agamis, mantera-mantera iki turunane utawa warisane embah-embah buyut hang bengen tau nguwarahi nyang anak putune.

Kaya bengen isun tau diweni mantera ambi embah ring Melik kanggo njaga awake dhewek, gedigi unine :

"Bismillahirrahmaanirrahiim...

 kakang kawah adhi ari-ari 

Sapa sira sapa isun

Segara lor segara kidul

Segara wetan segara kulon

Membleka ana ring badhanisun

Si jabang bayine....( aranrika dhewek )

Segerena awake lancarena rejekine

Dawakena umure adohena saking belahi donya

Laailaha illallah muhammadarrasulullah"

Magih enget bengen ruwahe embah mesthi warah nang anak putune, "Lik, aja lali nyang mbah buyut, sambungena, raketena mbah buyut. Sambaten nyang atine; mbah buyut kula....(paran hang dijaluk ) gedigu,"

Kelendi-kelendiya, mantera tetep sing bisa diilangi kanggo kebiyasahane wong-wong Using, wong-wong Belambangan hang manggon ana ring Kabupaten Banyuwangi. Wong-wong Using hang magih raket ambi para leluhur, para embah-embah buyut hang njangkungi ring desane lan ring uripe kabeh masyarakat Using ring Banyuwangi. Mantera bisa kalebu warisan iswara Belambangan hang diwarisaken nyang anak putu.

Belambangan, 3 Wrhaspati Wage wuku Tolu 1945 saka.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf