Manuk Langka Magih Akeh ring Erek-Erek Gunung Ijen

Hasan Sentot (dipublikasikan pada Minggu, 23 Februari 2020 09:30 WIB)
- WisataIjen temekaken sing terima nyimpen endahe kawah lan penyawangan kiwa tengene, magih ana penyawangan hang endah lan arang diweruhi wong akeh. Anane manuk-manuk endemik, utawa mung ditemoni ring perengan Gunung Ijen,  iku bisa nyenengaken ati. Naming ya sing gampang kadhung arep weruh manuk-manuk mau tepak golet pangan, utawa selamberan ring tengah alas.

Ana salah siji pawongan, potorgraper loro teka Banyuwangi,  yaiku Rendra Des Kurnia asal Kerurahan Lateng lan Mi’an, asal teka Tamansari, Licin, sengaja ndeleng manuk-manuk hang arang ditemoni, sak perlu dijuwut potreke. Kanggo ngerunduk manuk-manuk mau, potograper iki ngubah penganggo sarwo ijo lan digawe serentelan kaya godhong wit-witan hang selengkrahan.

“Kanggo nemoni manuk-manuk mau, pancen butuh rasa sabar hang dhuwur. Sing rame utawa kemeresek, uga butuh tele hang gedhe. Manuk mau sing keneng dipareki, kudu dideleng teka kadohan. Manuk-manuk mau, ana hang selamberan golet pangan. Akeh uga hang nanjap ring empang wit-witan”, jare Rendra hang ngentekakaken waktu sedinaan kanggo ulih potreke manuk-manuk langka mau.

Manuk-manuk hang magih bisa ditemoni ring Erek-Erek lereng Ijen iki,  Sikatan Ninom, Cing Soang, Sikatan Bodoh, Ciung Batu, Paok Pancawarna hang wulune kuning kaya emas. Manuk Paok Panca Warna iki kerasaan, kadhung ring parene ana suwara aneh. Mangkane kadhung kepingin weruh, kudu betah meneng sing usrek karepe dhewek. Sepine alas ring lereng Ijen iki, nggarahi manuk-manuk langka iku magih bisa urip di panggonan iki.

Anane manuk-manuk langka iki, temekaken wis suwi diweruhi turis-turis manca negara. Sing terima teka potograper, tapi turis umum uga wis akeh teka merene sak perlu motrek manuk-manuk mau.  “Akeh-akehe turis-turis mau teka Amerika, Australia, Landa lan liya-liyane. Iyane masiya duduk potograper, naming wis weruh carane kadhung kepingin weruh manuk langka mau, yaiku wis cawis penganggo werno ijo hang serentelan lan nggawe tele dawa. Kadhung wis weruh lan bisa ndeleng, turis-turis mau aju nyingkrih”, gedigu ujare Mi’an hang manggon sing adoh seru teka alas Erek-Erek mau.

Kadhung ketepaan, ring Erek-Erek kene bisa nemoni manuk endemik liyane, yaiku  Manuk Gemek Gonggong. Manuk hang aran latine Arborophila javanica iki, duwe dedek cilik seru sing lebih teka 10 centimeter. Kelir wulune werna-werna lan nyenengakaken penyawangan, suwara ocehane dhuwur lan renyah. Iki hase manuk hang ring panggonan biyasa diarani Phasianidae.

“Alhamdulillah, magih bisa nemoni manuk-manuk mau lan dipotrek. Kadhung kepingin weruh, sak liyane nyiapaken uborampe rupa penganggo lan alat hang dienggo motrek. Uga kudu nggatekaken wayah, yaiku isuk utawa soren pisan. Iku wayahe manuk-manuk mau memengan, utawa golek panganan ring tengah alas”, ujare Rendra.

Sampek saiki durung ana cathetan pasthi, pira akehe jenis spesies manuk hang ana ring  ereng-ereng Gunung Ijen. Naming potograper hang kerep memengan merana lan motrek, sak using-usinge ana antara 80 macem manuk hang urip alami paran anane. Kahanan alas hang sepi lan magih kejaga, ndadekaken manuk-manuk mau bisa urip lan selamberan ring panggonan iki.

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf